ERG İNSAN KAYNAKLARI VE KARGO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORTA MAH. ERGİN SOK. YASEMIN APT. NO:11/1 KARTAL - KARTAL / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 1.08.2020 05:00:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ERG İNSAN KAYNAKLARI VE KARGO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 21 Temmuz 2020 Salı
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - YAKACIK VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3540743256
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 255460-5
 • Oda Sicil Numarası : 1245231
 • NACE Kodu : 522990
 • Mersis No : 0354074325600001
 • E-Tebligat Adresi : 25929-54634-76598
TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ Meslek grubunda, KARTAL / İSTANBUL Bölgesinde Bys. taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların taşınması sırasında korunması için geçici olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayırılması, vb. dahil) konularında hizmet vermektedir. YURT İÇ- YURT DIŞI NAKLİYAT KARGO a) Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. b) Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. c) Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. d) Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK a) İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışardan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerin satın alınmasında personel temini sağlamak ve danışmanlık yapmak. b) Kendi bordrosunda bulundurduğu işçilerle şirketlere dışardan kalıcı veya geçici işgücü temin etmek, işgücü veya dışarıdan işçilik faturası kesmek, teşeronluk hizmetleri vermek. c) Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynii ve şahsi tasarrufta bulunmak. TEMİZLİK HİZMETLERİ a) Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelirin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış cevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve cop toplama hizmetlerini yapmak, cöp imha ve arıtma ayıklama tesisleri kurmak. b) Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. c) Her türlü ev, İşhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapma. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak TAŞIMACILIK a) Şirket her türlü ticaret, seyahat ve turizm konularında yurt içi ve yurt dışı deniz, hava, kara taşımacılığı kendi araçları ile yapar veya araç sahibi üçüncü kişilere yaptırır. b) Taşımacılık ile ilgili her türlü ihaleye girer. c) Taşımacılıkla uğraşan şahıs ve şirketlere iştigal edebilir, d) Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yapabilir. e) Her türlü taşımacılık ile ilgili olarak temsilcilikler verebilir ve alabilir. f) Taşımacılık ile ilgili olarak komisyonculuk yapabilir. g) İşletmeye aldığı her türlü kara deniz ve hava araçları servis arabaları ile her cins yük ve yolcu taşıyabilir ve bu araçları başkalarına kiraya verebilir ve devredebilir. h) Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması. i) Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzeri borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi j) Gerek 3224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunun gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi, k) Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak l) Konu ile ilgili taşımacılık hizmetleri yapmak. İNŞAAT a) Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işleri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak kendi hesabında arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde ve başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak b) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek c) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkürleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat , yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği şi yapmak ve teslim etmek. d) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek e) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak f) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak g) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ERG İNSAN KAYNAKLARI VE KARGO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL