ESER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PİYALEPAŞA BULVARI KASTEL İŞ MERKEZİ D BLOK K.6-7 NO:124 KASIMPAŞA BEYOĞLU - BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 30.09.2016 00:00:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : ESER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 4 Ekim 2006 Çarşamba
  • Sermaye : 500.000,00 TL
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 602510
  • NACE Kodu : 412002
Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat,tesisat, teçhizat,montaj,proje,müşavirlik,restorasyon,dekorasyon, onarım işlerinin yüklenimi altında bulunmak..... Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul alır,satar,devir ve temlik eder,kiralar,kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir,kiraya verebilir,sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir. Alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir,keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olarak rehin edebilir,bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehinerehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir,alabilir. Hak ve alacakların tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlütasarrufta bulunabilir. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde leyhte veya aleyhte dilediği şekil ve şartlarla dilediği bedel,sıra ve derecelerde ipotek tesis edebilir. Tesis edilmiş veya edilecek ipotekleri fek edebilir,lehine verilecek fek takrirlerini kabul edebilir. Gerçek yada tüzel 3.kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir. 3.Şahısların borçlarını teminen sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkulleri ipotek olarak verebilir veya 3.Şahısların gayrimenkullerini ipotek olarak alabilir. Aldığıipotekleri fek edebilir. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki gayrimenkulleri satış vaadi sözleşmesi şeklinde satın alabilir. Veya satış vaadi şeklinde satabilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Şerh edilmiş veya şerh edilecek satış vaadi sözleşmelerini tapudanterkin ettirebilir. Kiracı veya kiraya veren sıfatı ile her türlü kira sözleşmeleri akdedebilir. Kira sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil etirebilir. Şerh ve tescil ettirilen kira sözleşmelerini terkin ettirebilir. Sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkuller üzerine inşaat yaptırabilir. Gayrimenkuller üzerine kat irtifakı kurdurabilir. Kat irtifaklarını kat mülkiyetine çevirebilir. Kat karşılığı inşaat yaptırabilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Gayrimenkullerle ilgili olarak trampa(takas),taksim,irtifak hakkı tesisi,üst hakkı tesisi,intifa hakkı tesisi,ifraz(ayırma),tevhid(birleştirme),cins tashihi,devremülk hakkı tesisi,şufa hakkı şerhi,iştira hakkı şerhi,vefa hakkı şerhi yaptırabilir,yapabilir,tescil ettirebilir. Gerektiğinde bedelli veya bedelsiz yola terkin veya terkin yapabilir,resmi kuruluşlar lehine,irtifak tesis ettirebilir. Kısaca gayrimenkul mükellefiyeti ile ilgili olarak issisnasız her türlü işlemleri yapabilir. ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ESER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL