EUREKO SERVİS DESTEK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ALTUNİZADE MAH. ORD.PROF. F.KERİM GÖKAY CAD. NO:20/1/1 ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.04.2020 04:05:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : EUREKO SERVİS DESTEK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 9 Nisan 2020 Perşembe
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3810883717
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 243290-5
 • Oda Sicil Numarası : 1233048
 • NACE Kodu : 522104
 • Mersis No : 0381088371700001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-81628-26164
TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ Meslek grubunda, ÜSKÜDAR / İSTANBUL Bölgesinde Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri konularında hizmet vermektedir. Şirket, kanun hükümlerine halel getirmemek koşuluyla, Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde öngörülen tüm haklarını kullanabilir ve borç altına girebilir. Şirketin konusu aşağıdaki işlemlerden oluşur. 3.1. E-ticaret, internet ve on-line sistemler içinde sigortacılık destek hizmetlerini ve özellikle poliçe tanzimi ile tazminat tedvir ve ödenmesine ilişkin süreçlerde, sigortacılık ve sigorta eksperliği işinden ayrı olmak kaydıyla gerçekleştirilen teknik inceleme ve kontrol hizmetlerini, hasar öncesi risk azaltmaya ve hasar sonrası zarar azaltmaya yönelik hizmetleri, hasar ihbarı alma, dosya açma ve tamamlama hizmetlerini, onarım ve bakım hizmetlerini, yedek parça tedarik ve kontrol hizmetlerini, her türlü yardım (asistans) hizmetlerini, sigortacılık hasar tedvir uygulamalarında tıbbi danışmanlık hizmetlerini, tedavi ve yardım hizmetlerini, çağrı merkezi hizmetlerini, sovtaj yönetimi hizmetlerini, rücu takip hizmetlerini, arşiv yönetimi hizmetlerini, ürün ve tarife hazırlama hizmetlerini gerçekleştirmek dahil olmak üzere, yurtiçi ve yurt dışında her türlü aracılık, yardım, destek hizmetini organize etmek ve bu amaçla yurt içi ve yurt dışında benzer hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlarla anlaşma yapmak, karayolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri yapmak, 3.2. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü gayrimenkulleri satın almak, inşa ettirmek, kiraya vermek, bunlar üzerinde ayni haklar tesis etmek ve gerektiğinde satmak, Şirket bütün bu amaç ve konusunun tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartı ile tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki, A.Şirket, lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçeve dâhilinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dâhil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları veya üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek intifa, irtifak ve sükna hakları tesis edebilir, kefil olabilir. Bu haklarla, gayri maddi haklar üzerinde, her nevi iltizamî ve tasarrufi işlemler yapabilir. B. Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınaî ve sair muamelatı icra, ifa ve intaç edebilir. Bu cümleden olmak üzere, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınaî hakları iktisap edebilir, bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, bu nevi hakları icabında devredebilir ve mevzuatın öngördüğü çerçeve dâhilinde bunları süreli veya süresiz kiralayabilir yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
EUREKO SERVİS DESTEK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL