FATTONİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HOBYAR MAH. HAMİDİYE CAD. NO:23 FATİH - FATİH / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 23.12.2019 12:36:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : FATTONİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 19 Kasım 2019 Salı
  • Sermaye : 150.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 3851428794
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 218692/5
  • NACE Kodu : 472402
  • Mersis No : 0385142879400001
  • E-Tebligat Adresi : 25858-41650-21731
BAKLAVA, PASTA VE ŞEKERLİ MAMÜLLER Meslek Grubunda İSTANBUL / FATİH Bölgesinde Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çikolata ve şekerleme perakende ticareti (bonbon şekeri, akide şekeri, lokum, helva vb. dahil, dondurma hariç) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: 1) Her türlü dondurma, muhallebi, sütlaç, baklava, lokum, pekmez ve reçel çeşitleri, kestane şekeri gibi gıda maddelerinin imalatı; bunların ham ve yardımcı maddelerinin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 2) Her çeşit şekerleme, lokum, bisküvi, çikolata, çiklet, reçel, helva, çikolatalı veya şekerli draje, badem şekeri ve benzerlerinin alım, satımı, üretimi, ithalat ve ihracatını yapmak. 3) Fındık mahsulünün kırma, ezme ve sair suretlerle işlenmesi, ambalajlanması alım, satımı, üretimi, ithalat ve ihracatını yapmak 4) Çikolata, kakao, kahve ve fındık katılmak suretiyle her çeşit gıda maddelerinin alım, satımı, üretimi, ithalat ve ihracatını yapmak 5) Kakao ve kahvenin işlenmesi ve ambalajlanması, alım, satımı, üretimi, ithalat ve ihracatını yapmak. 6) Unlu mamuller ve unlu gıda maddeleri alım, satımı, üretimi, ithalat ve ihracatını yapmak 7) Her çeşit kuruyemişin işlenmesi ve ambalajlanması, 8) Hazır çorbalar, hazır tatlılar ve hazır gıda maddeleri alım, satımı, üretimi, ithalat ve ihracatını yapmak 9) Glikoz nişasta ve diğer gıda hammaddeleri ile yardımcı maddelerin alım, satımı, üretimi, ithalat ve ihracatını yapmak 10) Gıda maddelerini paketlemek amacıyla paketleme tesisleri (Packing House) kurmak ve işletmek, 11) Gıda maddelerinin işlenmesi, ambalajlanması, pazarlanması, dağıtımı, toptan ve perakende ticareti ile bu maddelerin ithalatı ve ihracatı, 12) Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayiinde faaliyetlerde bulunmak, ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü diğer hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak. 13) Tekstil sanayiine ait her türlü hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi alım ve satımı ithalat ve ihracatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlaması. 14) Her türlü mefruşat, çeyiz, havlu, bornoz alımı satımı, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak. 15) Her türlü hastanede kullanılan önlük, tulum, çarşaf, yastık gibi ürünlerin imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuyu gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir: 1) Gayrimenkuller almak ve satmak, gerektiğinde gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek, şirketin gayrimenkulleri üzerine gerek şirketin ve gerekse özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişi ve kuruluşların doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek ve sair ayni haklar tesis etmek ve çözmek, gayrimenkulleri kiralamak, teminat veya ticari gayelerle başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve sair ayni haklar tesis etmek ve çözmek, bunları devretmek veya başka şekillerde elden çıkarmak, 2) Konusu ile ilgili patent, lisans ve benzeri gayrimaddi haklar satın almak, kiralamak ve satmak, 3) Konusu ile ilgili mümessillik, satıcılık, acentelik ve komisyonculuk işleri, 4) Konusu ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak, satın almak, işletmek ve kiralamak, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere Sermaye Piyasası Kanununun madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek, ortak olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri veya ortaklık paylarını almak, gerektiğinde elden çıkarmak, devretmek, teminat olarak kabul etmek veya teminat olarak göstermek, menkul işletme rehni akdetmek, inşaat yapmak, kat karşılığı, taahhüt ve sair suretlerle inşaat yaptırmak, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefil olmak ve kefalet kabul etmek, 5) Keza şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için konusu ile ilgili toptan ve perakende ticaret ve pazarlama işleri, ticari ve sınaî iş ve muameleler, ithalat ve ihracat işleri yapmak, istikrazda bulunmak, gerekli nakil vasıtaları, araç ve menkul mallarla ham ve yardımcı maddeler, malzemeler, makine ve tesisler ve yedek parçaların imal ettirilmesi, alım ve satımı, ithali ve ihracı. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, Şirket bu işleri de yapabilecektir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
FATTONİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL