FH GROUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MAHMUTBEY MAH. 2401.SOK. NO:10 BAĞCILAR - BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.04.2020 04:02:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : FH GROUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 6 Nisan 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 200.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3851480408
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 243127-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232886
 • NACE Kodu : 412001
 • Mersis No : 0385148040800001
 • E-Tebligat Adresi : 25858-41619-59168
İNŞAAT TAAHHÜT Meslek grubunda, BAĞCILAR / İSTANBUL Bölgesinde İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı) konularında hizmet vermektedir. İNSAAT Her türlü insaat taahhüt isleri; konut, isyeri, ticarethane insaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya baskalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karsılıgı binalar yapmak.Yurt içinde ve yurt dısında her türlü resmi ve özel sektöre ait insaat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut, is hanları,fabrikalar,yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler,tatil köyleri insa etmek ve kiraya vermek.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde,resmi ve özel kurum ve kurulusları tarafından kapalı zarf,açık arttırma,eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü insaat islerini anahtar teslimi taahhüt etmek.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlıga baglı resmi kurulusların,kamu iktisadi tesebbüsleri,iktisadi devlet tesekkülleri,kamu iktisadi kurulusları,kamu bütçeli daireler,mahalli idareler, belediyeler,yapı kooperatifleri,özel sektör kurulusları tarafından yurt içinde ve yurt dısında ihaleye çıkarılan insaat,elektrik,tesisat,yol,su,kanalizasyon,dogalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon islerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek,ihale sirkette kalırsa ihale sözlesmesi geregi isi yapmak ve teslim etmek.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek,sehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.Durum (halihazır),kadastro,yeraltı maden ocakları, deniz dibi,tünel ve baraj,yol,su,kanalizasyon,boru hattı gibi serit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı.Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama islemlerinin yapımı.Konusuyla ilgili her türlü türlü dengeleme, hesaplama,yazım ve çizim islerinin yapımı. 1.Sirket konuları ile ilgili olarak bütün yurt içinde ve yurt dısında resmi ve özel kurulusların açmıs oldugu ihalelere girebilir teklif verebilir taahhütte bulunabilir eksiltme ve arttırmalara katılabilir. 2.Sirket konusuna giren mamullerin depolanması nakli ve tevzii için gerekli her türlü tesisat insa edebilir, satabilir veya baskalarından kiralayabilir veya kiraya verebilir, sirket mallarının teshiri için teshir ve satıs yerleri açabilir, bu konularda yerli ve yabancı hakiki ve hükmi sahıslarla ortak organizasyonlar kurabilir. 3.Sirket amacına ulasabilmesi için konusu ile ilgili her türlü imalat yapabilir.Konusu ile ilgili her türlü iç ve dıs ticaretini imalatını, ithalatını ve ihracatını yaptıgı her türlü ham madde, yardımcı madde ve yan mamul maddelerinin iç ve dıs pazarlarda pazarlanabilmesi için gerekli her türlü organizasyonlar kurabilir veya kurulmus organizasyonlara istirak edebilir, konusuyla ilgili ihale ve taahhütlere girebilir, islerini kısmen veya tamamen ihale suretiyle veya sirketlerde müteahhit veya taseronlara vermek ya da devretmek suretiyle yaptırabilir 4.Sirket konuları ile ilgili proje ve danısmanlık hizmetleri yapmak. 5.Sirket konuları ile ilgili mümessillik, komisyonculuk, bayilik, ithalat, ihracat ve pazarlama islerini yapmak ve yaptırmak.Sirket konulan ile ilgili gayrimenkul mallan almak, satıs vaadini kabul etmek, ipotek almak ve vermek, ipotek fekketmek ve ipotek fekkettirmek, gayrimenkulleri kiralamak, aynı ve sahsi intifaklar tesis etmek ve bu kabil haklan kabul etmek.Sirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçeklestirebilir tapu tasarruf edebilir 6.Sirket konuları ile ilgili sınai ve ticari tesebbüslere katılmak, sirketler kurmak, kurulmus sirketlere ortak olmak, herhangi bir sirketi bünyesine almak, kendisi bir baska sirketin bünyesine girmek. 7.Meri mevzuat hükümleri dahilinde sirket konuları ile ilgili, yerli ve yabancı sermaye ile isbirligi yapmak, yerli ve yabancı firmalarla lisans, ihtira beratı, imtiyaz hakkı, marka,patent, know-how anlasmaları yapmak, bu haklan almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 8.Iç ve dıs piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli kredi temin etmek, bu kredileri kullanmak, bankalardan her türlü kredi almak, karsılıgında teminat vermek, aval ve kefalet kredileri temin etmek.Alt taşeronlarla yapılacak taşeronluk sözleşmelerine İstanbul Midwood Film Stüdyoları Eğitim Turizm Kompleksi San. ve Tic. A. Ş. kefalet edecektir. 9.Aracılıkta bulunmamak kaydıyla hisse senetlerinin veya tahvillerinin kısmen veya tamamen satın alınması, satısı, mübadele, devir ve telhin edilmesi, teminat olarak gösterilmesi yahut bu gibi tesekküllerin ise istirakinin saglanması, yerli ve yabancı sirket ve/veya hakiki sahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun konsorsuyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet tevzine dayalı anlasmalar yapabilir, her türlü banka, finans kurumu veya diger kredi veren kuruluslardan her nevi kredi alabilir,istikraz mukavele ve muameleleri yapabilir. 10.Sirket konuları ile ilgili faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarının, ruhsatların, markaların, alameti fabrikaların ve ticaret unvanlarının kendi namına tescili, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
FH GROUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL