FORS YAPI YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

BARBAROS MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:194/1 ATAŞEHİR - ATAŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 30.09.2016 00:00:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : FORS YAPI YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 10 Aralık 2009 Perşembe
  • Sermaye : 500.000,00 TL
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 717535
  • NACE Kodu : 412005
Yurt içinde ve yurt dışında her türül müteahhitlik mimarlık mühendislik ve müşavirlik yapmak inşaat ve proje tahhütlerinde bulunmak kat karşılığı inşaat yapmak toplu ve münferit konut iş hanı çarşı işyeri fabrika sanayi tesisleri köprüler ve benzeri inşaat ve taahhüt işlerini gerek şirket olarak gerekse gerçek ve tüzel kişilerle birlikte ortaklıklarkurmak, inşaat sektöründe kullanılan her türlü teknolojiyi iş makinelarını, araç ve gereçlerini, satın almak, ithal ve ihraç etmek, inşaat ve yapı sanayiinde kullanılan her türlü emtia ve malzemelerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak ve yine bu işlerle ilgili tesisler inşa etmek, ilgili makine ve teçhizatı satın almak, ithal ve ihraçetmek, yapmış olduğu inşaatlarla ilgili olarak kat irtifakı kurmak, tapuda tescilini yaptırmak, inşaat ruhsatlarını ve yapı kullanma izinlerini almak, bunları tapuda kat mülkiyetine geçirmek, iştigal konularıyla ilgili olarak devlet ve özel sektör ihalelerine katılmak. Şirketin işleri için iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak, turizm ve benzeri kredileri temin etmek gerektiğinde şirketin taşınmazlarını ipotek tesisve terkin etmek. Amaç ve konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller, nakil vasıtaları, makine, teçhizat demirbaş ve her türlü malısatın almak, bunlarla ilgili her türlü tasarrufda bulunmak, bunları gerektiğinde satmak, arsa ve araziler üzerinde parselasyon, ifraz ve tevhid işlemleri yapmak imar planları yaptırmak, kat irtifakı tesis ettiremek, inşaat yaptırmak, yapmak. Amaç ve konuları ile ilgili olarak sahip olduğu gayrimenkuller, nakil vasıtaları, makinaları, demirbaş ve her türlü mal üzerinden her türlü mülkiyet, ayni haklar ve ipotek ve rehin tesis edebilir. Sahibi bulunduğu veya üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkul vesair varlıkları teminat ipotek ve rehin göstererek gerek yurt içinde gerek yurt dışında her türlü kredileri temin edebilir, her türlü sözleşme ve taahhütnamleleri imzalayabilir, bu ipotek teminat ve rehinleri fek edebilir, tesis ettiği bu işlemleri dilediği şekilde tadil, fesh ve fek edebilir, aynii şekilde sahip olduğu gayrimienkul ve sair varlıklarını üçüncü şahısların her türlü kredi borçları için teminat ve ipotek olarak verebilir. Şirket amacını gercekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, Finansal kiralama yolu ile gayrimenkul edinebilir, inşaat yapabilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
FORS YAPI YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL