FUTURO ROBOT TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE OTOMASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ESENTEPE MAH. ANADOLU CAD. KARTAL AND INŞ SİTESİ C3 B3 BLOK NO:5/6 İÇ KAPI NO:16 KARTAL - KARTAL / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.10.2021 23:53:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : FUTURO ROBOT TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE OTOMASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 8 Ekim 2021 Cuma
 • Sermaye : 100.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KARTAL VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3881556573
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 332789-5
 • Oda Sicil Numarası : 1323085
 • NACE Kodu : 620101
 • Mersis No : 0388155657300001
 • E-Tebligat Adresi : 25848-11662-43431
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Meslek grubunda, KARTAL / İSTANBUL Bölgesinde Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek ıçın yapmaya yetkili olduğu işler ve muameleler şunlardır; Otomasyon: İmal edilecek veya satın alınacak olan makinelerin her nevi otomasyon işlemlerinin yapılması, bu yönde düzenlemeler (bakım, onarım, montaj, test edilmesi ile otomasyon malzemelerinin alımı gibi) yapılması, Otomasyon sistemlerinin kurulup işletilmesi. Yazılım: -Her türlü bilgisayar sistemleri, Otomasyon Sistemleri, Makine , Robot için yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, destek ve servis hizmeti almak, vermek Elektromekanik: Her nevi elektronik kart,elektronik cihaz imali, akıllı bina elektromekanik donanımlarının yapımı, montajı, çalıştırılması, elektrik pano imali, montajı, bakım ve onarım işleri, çalıştırılıp kontrolünün yapılması, elektrik tesisatı ve bilumum elektrik işlerinin yapılması, elektrik ve elektronik malzemeler alımı ve satımı. Makine: Her nevi elektrikle çalışan makine ve elektronik cihazların imali, montajı bakım servis işlerinin yapılması, makinelere ait otomasyon işlemlerinin yapılması alımı ve satımı. Mühendislik: Her türlü sanayi işletmesinin endüstriyel ekipmanlarının,elektronik ve elektrikli donanımlarının mühendislik hizmetleri, proje, danışmanlık hizmetleri vermek. Yurtiçi ve yurtdışında konusui le ilgili her türlü mühendislik, müşavirlik, teknik sorumluluk, etüt, proje ve mümessillik hizmetleri yapmak.Amaç ve konuları ile ilgili ihracata dönük pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Yurtiçinde ve dışında sergi ve fuarlara katılabilir, ekonomik organizasyon, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları yapabilir. Şirket yukarıda belirtilen konuları gerçekleştirebilmek amacı ile; 1-Şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirebilmek amacı ile imal olunan ithal edilen ve satın alınan bilcümle mamul, ilk, yardımcı ve ara maddelerin alınması, depolanması, kara, hava ve deniz yolu ile nakli, tevzi ve şevki için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, makine ve vasıta, depo ve teşhir yerleri inşa etmek, tesis etmek ve satın almak sureti ile temin etmek icabında satmak veya başka suretlerle elden çıkarmak. 2-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu işletme ve şirketlerle birleşmek. 3-Bu amaçla ihtira beratı,model ve kesim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, gereğinde bunları şirket lehine tescil ettirmek, lisans, ihtira beratı, teknik bilgi, marka, model, resim, ticari ünvanı, goodwill, peştemaliye gayri maddi hakları iktisap etmek veya devretmek, bu nevi mülkiyeakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve. tüzel kişilerle sözleşmeler yapmak, bunları satın almak, satmak veya kiraya vermek bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak. 4-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak gerek yurt içinde, gerek yurt dışında temsilcilikler ihdas etmek, mümessillikler kabul etmek, vekalet, hizmet, acentelik, taahhüt, komisyonculuk, taşeronluk ve şirket konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek, şirket amaç ve konusunun gereği olarak kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdetmek, akreditif almak, aval ve kefalet kredileri ile diğer kredileri temin etmek. 5-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkulleri üçüncü şahıslar lehine ipotek verebilir, ipotek alabilir, tesis ve tescil edebilir, kefil olabilir, ipotekleri fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri gerek kendi borçları için gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçları için ipotek edebilir, kefalet olarak verebilir, kefalet olarak alabilir, garantör! ük vere bilir, garantörlük alabilir, teminat olarak gösterebilir, ve alacaklarına karşılık da ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, ipotek verebilir, ipotekleri fek edebilir. Şirket Gayrimenkulleri üzerinde diğer şirketlerin ve üçüncü şahısların şirketimizden alacaklarına karşılık teminat olmak üzere her türlü ipotekler tesis edebilir. Leyh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehini kısmen veya tamamen kaldırabilir, tebdil veya tecdit edebilir. Ayrıca leyh ve aleyhine her türlü aynı haklar tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkuller üzerine kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve teminatı için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıs veya şirketlerin şirketimizden alacaklarına karşılık olmak üzere her türlü ipotekler esis edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde bankalardan kullandığımız veya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
FUTURO ROBOT TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE OTOMASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL