GC YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

SİNANPAŞA MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. NO:14 İÇ KAPI NO:5 BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 9.03.2022 23:57:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : GC YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 7 Ekim 2021 Perşembe
 • Sermaye : 100.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3891663986
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 332320-5
 • Oda Sicil Numarası : 1322613
 • NACE Kodu : 620101
 • Faaliyet Alanları : Bilgi İşlem Yazılım, Tasarım, Kurulum Hizmetleri
 • Mersis No : 0389166398600001
 • E-Tebligat Adresi : 25838-01631-06351
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Meslek grubunda, BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Bölgesinde Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) konularında hizmet vermektedir.
- Şirket, yürürlükteki her türlü mevzuata uymak kaydıyla internet üzerinde her türlü mal ve hizmetin alım-satımını yapmak, dağıtmak, tanıtmak ve pazarlamak ile bu amaçla açık arttırma veya eksiltme düzenlemek, internet sitelerinde ilan almak, vermek, ithalat ve ihracat yapmak ve alım-satım işlerinde aracılık etmek üzere kurulmuştur.
- Şirket yazılım ve veri tabanı oluşturmasını sağlamak, ithali ve ihracı ticareti toptan veya perakende alımını satımını yapmak ve bu sistemlerin oluşturulmasını ve destek sağlanması için ilgililerle istişarelerde bulunmak da dahil olmak üzere her türlü hizmetleri sunabilir.
- Şirket, yukarıda belirtilen faaliyet konusu ile ilgili olarak;
a) Her türlü menkul ve gayrimenkul mal, aynı ve şahsi hak, hizmet, madde ve malzeme, emtia ile ilgili her türlü mal, araç-gereç, hizmeti satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralama, banka kredisi ve sair yollarla alabilir, kurabilir, kurdurabilir, inşa ve imal edebilir, ettirebilir, ithal ve sair yollardan temin edebilir, işletebilir, işlettirebilir, devir alabilir, devredebilir, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi hakları tesis, iktisap ve devir edebilir;
b) Her türlü teknolojiden ve telekomünikasyon aracından yararlanmak suretiyle amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli her türlü sistemi kurabilir, kurdurabilir, pazarlayabilir bu sistemlerinden faydalanmak suretiyle bilgi ve veri toplayabilir, bunları pazarlayabilir;
c) İnternet üzerinden servis verebilir, web sitesi kurabilir, kurdurabilir, bu site üzerinden satış, açık arttırma ve eksiltme yapabilir, alım satıma aracılık edebilir;
d) Yurtiçi ve yurt dışında mümessillik, acentelik, distribütörlük, bayilik alabilir, verebilir, irtibat büroları, mağazaları, hizmet birim ve mekanları, satış ve dağıtım yer ve teşkilatı, bayilik ve temsilcilikler, ihalelere katılabilir ve bu hususları organize edebilir ve yönetim faaliyetlerinde bulunabilir;
e) Satım dağıtım ve pazarlama faaliyetleri çerçevesinde her türlü reklam, pazarlama, sponsorluk yapabilir, fuarlara katılabilir ve diğer aktiviteleri düzenleyebilir, sair promosyon faaliyetlerinde bulunabilir, bu amaçla yurtiçi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile anlaşma yapabilir;
f) Yurt içinde ve yurt dışında şirket faaliyet konularına göre işleri yapan Türk veya yabancı gerçek hükmi şahıslarla birlikte ortak işlemlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, bunların hisse senetlerine, intifa senetlerine veya tahvillerini satın alabilir, bunlarla ilgili ticari taahhütlerde bulunabilir, şirket veya sair surette ortaklık kurabilir.
g) Her türlü mali, hukuki, ticari ve sanayi işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans patent, faydalı model, resim, marka, patent, know- how, goodwill, franchising, gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasavvufta bulunabilir, bunlarla diğer sınai mülkiyet hakları veren lisans anlaşmaları, sair anlamları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, bunları tescil edebilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir;
h) Üniversitelere, öğretim kurullarına, vakıflara, kamu yararları dernekleri veya bu gibi kişi kurumlara bağış yapabilir;
i) Fason imalat, tedarik ve diğer iş anlaşmaları yapabilir ve yaptırabilir, bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere girebilir;
j) Her türlü ticari hizmet faaliyetlerinde bulunabilir.
- İhtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, semt istihdam edebilir;
k) Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, ticari işletme rehini, sair rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve ipotekleri fekkedebilir, gerçek veya tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı nakdi kefalet verebilir, alabilir;
l) Bankalardan ve finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla, tahvil bono, finansman bonosu, oydan yoksun hisse senedi, vb. menkul değerlerine sermaye piyasası araçlarına ihraç ve halka arz etmek suretiyle ulusal ve uluslararası piyasalardan kaynak sağlayabilir, aracılık yapmamak kaydıyla menkul değerleri, sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, gerektiğinde satabilir;
m) Şirket mallarını, tesis ve araçlarını sigorta ettirebilir;
n) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari sanayi ve idari işlem faaliyetlerinde bulunabilir;
o) Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurabilir, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlayabilir;
p) Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemlerini veya hizmetlerini yapabilir, satabilir, kiraya verebilir veya internet üzerinden yayınlayabilir;
q) GSM operatörlerinin bayiliğini, iş ortaklığını yapılabilir.
- Perakende ve toptan olarak fatura, kontör hizmetleri sunabilir.
r) Her türlü bilgisayar sistemlerine, yazılımına ve donanımına destek hizmeti verebilir;
s) Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrollü sistemlerinin alımı, satımı, pazarlamaları, imali ve montajını yapabilir.
t) Her türlü elektrikli, elektriksiz ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
GC YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL