GÜMÜŞSUYU KARGO VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

YILDIZ MAH. SERENCEBEY YOKUŞU SOK. FIRAT İŞ HANI NO:1/34 BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 26.08.2019 18:44:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : GÜMÜŞSUYU KARGO VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 16 Ağustos 2019 Cuma
  • Sermaye : 30.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 4250424553
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 204122/5
  • NACE Kodu : 829201
  • Mersis No : 0425042455300001
  • E-Tebligat Adresi : 25959-47564-45748
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek Grubunda İSTANBUL / BEŞİKTAŞ Bölgesinde Tehlikesiz ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde yiyecek, içecek dahil sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama, vb.) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: 1) Tehlikesiz ürünleri paketleme faaliyetlerini yapmak. (bir ücret veya sözleşme temelinde yiyecek, içecek dahil sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama vb.) 2) Depolama, Ambalajlama Ve Tasnifleme a) Her türlü depolama hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı eşya taşımaları mal toplama depolama gruplama ambalajlama tasnif ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmak, b) Ambalajlama tesisleri kurmak her türlü ambalajlama işleri, tasnifleme ve depolama işlerini yapmak. Gümrüklü ve gümrüksüz depo işletmesi yapmak, c) Her türlü kapalı alan, açık alan antrepo işletmeciliği yapmak, Deniz kıyısında veya geri antrepolar, ambarlar, sundurmalar, hangarlar, açık sahalar, yolcu salonları kurup işletmek. d) Sanayi ve ticaret malları, evrak, mobilya gibi ev ve ofis malzemeleri ile kişisel eşya dahil olmak üzere kutu dosya yada konteynır içinde taşınabilecek ve saklanabilecek her türlü eşya ve malzemeyi depolama işleri yapabilir ve bu işeri yapabilmek için gerekli olan sistemi kurar. 3) e-Ticaret ve Çağrı Merkezi faaliyetleri a) Her türlü malın e-ticaret ve internet, televizyon ve telefon hizmetleri vasıtası ile alım, satımını ve dahili ticaretini gerçekleştirmek. Ve bu işler için aracılık yapmak. b) Telefon ile pazarlama ve tanıtım işlemleri yapmak ve bu konularda başka firmalara aracılık hizmeti sunmak. c) Televizyon radyo ve telefon yolu ile doğrudan satış işlemlerini yapmak ve işlemleri yapan firmalara aracılık hizmetleri sunmak. d) Başka firmalar tarafından televizyon radyo ve internet yolu ile yapılan satış işlemlerini, çağrı karşılama ve bilgilendirme işlemlerini gerçekleştirmek. e) İnternet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü mal ve bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak ve iletişim sistemleri kurmak. f) Elektronik ortamda bilgi üretilmesi ve dağıtılmasını sağlamak amacı ile gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, bu cihazların ve gerekli program ve yazılımların iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını satışını pazarlamasını kiralamasını gerekli servis hizmetlerinin verilmesini depolanmasını nakliyesini tanıtımını ve ticaretini yapmak. 4) Yurt İçi Yurt Dışı Nakliyat Kargo a) Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı nakliye komisyonculuğu yapmak, b) Yurt içinde ve Yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek, c) Hava, deniz ve karayolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. 5) Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir. 6) Konusu ile ilgili kamu ve özel sektör taahhüt işleri yapmak. Dağıtım ve pazarlama işlerini organize etmek, ihalelere girmek ihaleler almak ihaleler yapmak. 7) Konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında komisyonculuk mümessillik acentelik bayilik alabilir, verebilir, yürütebilir, bu faaliyetleri kendisi için başkasına gördürebilir ve var olanlara iştirak edebilir. Projelendirme danışmanlık, mühendislik ve taahhüt işleri yapabilir ve kendisi için başkasına yaptırabilir. 8) Konusu ile ilgili sergi, gösteri, konferans ve benzeri organizasyonlara katılmak. Yurt içinde ve Yurt dışında şubeler açmak. 9) Şirket çalışma konusu ile ilgili olarak her türlü donanım, cihaz, alet her türlü makine ve aksamları ile yedek parça ve malzemelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak konusu ile ilgili her türlü donanım, cihaz, makine ve aksesuarlarının leasing yolu ile alımını yapabilir. Distribütörlük alır ve bayilik verebilir. 10) Şirket yukarıda belirtilmiş konular ile ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında şubeler açabilir. Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için tesisler kurmak, kiralamak, satın almak. Şirketin gayeleri ile sınai ve ticari teşebbüslere tamamen veya kısmen katılmak. Özel ve resmi kuruluşlarla yerli ve yabancı sermaye ile her türlü işbirliği yapmak. Yeni ortaklıklar kurmak mevcut şirketlere katılmak, konusu ile ilgili müessese işletmek. Mümessillik ve bayilikler alıp vermek. Konusu ile ilgili özel ve resmi ihalelere katılmak. 11) Yürürlükteki ithalat, ihracat rejimleri ve konuya ilişkin diğer ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü malın toptan ve perakende yurt içinde ve yurt dışında ithalatı ihracatı ve dahili ticaretini yapmak. Şirket Bu Amaç Ve Konuları Gerçekleştirmek İçin 1-Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri, açık kredi, esham tahvil ve senet üzerine avans ve benzeri kredileri temin etmek, 2-Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. 3-Şirketin amacıyla ilgili üçüncü kişilerin borçlarını alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek. 4-Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
GÜMÜŞSUYU KARGO VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL