HAN ARAS RESTORAN VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:13/3 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 8.10.2019 23:04:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : HAN ARAS RESTORAN VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 20 Eylül 2019 Cuma
  • Sermaye : 50.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 4561525403
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 209292/5
  • NACE Kodu : 561008
  • Mersis No : 0456152540300001
  • E-Tebligat Adresi : 25848-34569-54700
RESTORAN VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Meslek Grubunda İSTANBUL / ŞİŞLİ Bölgesinde Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: 3.1.Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışı, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak, gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak, restoran, kafe, kır bahçesi, lokanta, pastane gibi gıda satışı yapabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kurulu olanlara ortak olmak 3.2. Her türlü gıda maddesi, tarımsal ürünler, hububat, bakliyat, baharat, yaş ve kuru sebze ve meyveler, konserve, su, her türlü alkollü ve alkolsüz meşrubatın üretimi, alım satımı, ihracat ve ithalatı, dağıtım ve komisyonculuğunu yapmak. 3.3. Turistik tesisler, otel, motel, pansiyon kurmak, bunları inşa etmek, işletmek, 3.4. Her türlü gayrımenkul alım satımı, arsa ve arazilerin parselasyon ve tevhidi, İşhanı, atölye ve fabrika binaları, konutlar, turistik tesisler inşa etmek, bunları almak, satmak, kiralamak, işletmek, başkalarına ait gayrimenkulleri pazarlamak, başkalarının arsalarına kat karşılığı inşaat yapmak. 3.5 Araç kiralama işleri yapmak, Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri de yapar. a. Şirket amacı ile ilgili olarak tesisler kurmak, fabrika, mağaza, atelye, depo vs. açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak. b.Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerinde bulunmak. c. Şirket konusu içine giren ve ithalat ihracat rejiminin müsaade ettiği her türlü emtia, alet edevat, makine teçhizat, ilk madde ve malzeme, yarı mamul ve mamul ürünlerin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, d. İç ve dış kaynaklardan kredi temin etmek, şirket ve başkalarına ait menkul ve gayri menkuller üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek. e. Faaliyet konusu ile ilgili her türlü mali ve ticari tasarruflarda bulunmak, bu maksatla taahhütlere girmek şirket kurmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, aracılık yapmamak kaydı ile bunların ortak paylarını almak ve satmak. f. Şirket amaç ve konusu ile ilgili lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul ve menkul malları alabilir, satabilir. Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde her çeşit ayni veya şahsi hak tesis edebilir. Her türlü ayni ve şahsi hakları satın alabilir, satabilir, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir veya temellük işlemlerini yapabilir, keza bu yollarla elden çıkarabilir; Satış Vaadi, kira gibi her türlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescile, fekke, şerhe, şerhi kaldırma, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapabilir, Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehini ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehini tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve sair takyidatları fek edebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerin yürütülmesi ve tahsili için ayni veya şahsi her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının/üçüncü şahısların gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir, üçüncü şahısların borçları için kefil olabilir, kendi gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. g. Şirket, taşınmazlarını gerek şirketin ve gerekse üçüncü şahıs ve şirketlerin bankalardan alacağı kredilerin (borçların) teminatını teşkil etmek üzere ipotek verebilir. h.menkul ve gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir, leasingle kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, üst hakları veya kat mülkiyeti satış vaadi tesis edebilir, keza aynı hakları şirket lehine tesis edebilir; mevcutları kaldırabilir, i.Şirket maksat ve konusu ile ilgili Yurt içinden ve yurt dışından mümessillik, bayilik, acentelik, distribütörlük almak, vermek. Gerektiğinde Yurt dışı şube ve irtibat büroları açmak, Yurt içinde ve yurt dışında açılacak olan fuar sergi ve panayırlara katılmak. j. Proje, tasarım, planlama, danışmanlık, mühendislik ve konusu ile ilgili eğitim hizmetleri vermek, personelini gerektiğinde eğitim almak üzere yurt içinde ve yurt dışında açılacak seminer ve kurslara göndermek. k. Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında açılacak olan resmi ve özel ihalelere katılmak, l.Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında resmi, özel ve tüzel kişiliklerle ortaklık tesis etmek, mevcut ortaklıklara katılmak, iş ortaklıklar tesis etmek, m. Şirket konusu ile ilgili olan faaliyetler için faydalı ve zaruri imtiyazları, telif haklarını, alameti farikaları, marka, lisans, patent ve royalti haklarını mühendislik ve teknoloji imkanlarını, ticaret unvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek, devir almak ve bunlara müteallik lisans haklarını vermek, kullandırmak, devretmek n.Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından kendi ihtiyacı için kısa, orta veya uzun vadede, iç ve dış kaynaklı kredi temin etmek, kullanmak, o.Faaliyetin yürütülmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanımlar, yazılımlar satın almak, kiralamak, .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
HAN ARAS RESTORAN VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL