HAZİRAN ARAÇ SERVİS EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AKFIRAT MAH. GÖÇBEYLİ BLV. NO:1/6 TUZLA - TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 15.05.2019 03:19:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : HAZİRAN ARAÇ SERVİS EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 14 Mayıs 2019 Salı
  • Sermaye : 2.000.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - TUZLA VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 4600876406
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 192651/5
  • NACE Kodu : 452007
  • Mersis No : 0460087640600001
MOTORLU ARAÇLAR TAMİR, BAKIM VE İMALATI Meslek Grubunda İSTANBUL / TUZLA Bölgesinde Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri (aynı işletmede mekanik, elektrik sistemi, kaporta, boya, fren sistemi, cam, pencere vb. bakım ve onarımının yapılması) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: 3.1. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 3.1.1. Başta otomobil, otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet ve benzeri araçlar olmak üzere, her türlü motorlu, elektrikli ve hibrid kara taşıt araçlarının; 3.1.1.1. Başta bakım, onarım, teşhis (diyagnostik), yedek parça temin, modernizasyon, rutin teknik kontroller, konuları olmak üzere her türlü satış öncesi ve sonrasında verilmesi gerekli tüm hizmetleri vermek, TS 12047 kapsamında bu hizmetleri yerine getirecek servisleri kurmak, işletmek, 3.1.1.2. TS 13805 kapsamında, ekspertiz/araç test hizmetlerini vermek, söz konusu bu araçlarla ilgili değer tespiti yapmak, sertifikasyon ve teknik alanlarda gözetim hizmetleri vermek, ekspertiz/araç test merkezleri kurmak ve işletmek, bu kapsamda taşıt test (ekspertiz) raporları düzenlemek, 3.1.1.3. Yıkama ve yağlama servislerini kurmak, işletmek, her türlü otopark hizmeti vermek, 3.1.1.4. Her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamının ve diğer tüm işlevli aksesuarlarının ve her türlü yedek parçalarının alım-satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, 3.1.1.5. Yedek parçaları için, ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile anlaşmalar yaparak, bu kişilerin mümessillik, distribütörlük ve acentiliklerini yapmak, 3.1.1.6. Sıfır ve/veya ikinci el olarak alım-satımını, her türlü ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, 3.1.1.7. Hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir vb. ağır iş ve sanayi makinelerinin, forklift vb. yükleme ve boşaltma iş makinelerinin, yurt içinde ve yurt dışında imalatını, toptan ve/veya perakende ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak/vermek, ithalatını-ihracatını yapmak, bu araçları tek tek veya filo halinde şoförlü veya şoförsüz kiraya vermek, işletmek, 3.1.1.8. Alım-satımı için galeriler ve teşhir salonları açmak, işletmek, 3.1.2. Verilecek her türlü hizmet için gerekli, her türlü makina, takım, techizat, cihaz, araç, gereç, tesisat ve malzemeleri kiralamak, satın almak, satmak. 3.2. Şirket bu amaçlarla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: 3.2.1. Şirkete yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı ve/veya destek olmak üzere, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte Türkiyede veya yurtdışında şirket kurabilir veya kurulmuş olanlara iştirak edebilir, bunlarla sınırlı olmamak üzere bu tür kuruluşları satın alabilir veya şirket kurabilir, yeni ortaklıklar tesis edebilir, 3.2.2. Yukarıdaki konularla uğraşan şirketlere, kurucu veya ortak sıfatıyla iştirak edebilir, gereğinde bu şirketlerle ortaklık kurabilir, geçici veya devamlı anlaşmalar yapabilir, bu konularla ilgili işletme, teşebbüs veya ortaklıklar tarafından çıkarılan pay senetlerini, tahvilleri, diğer menkul kıymetleri satın alabilir, menkul kıymet ticareti veya menkul kıymet ticaretine tavassut hedefini gütmeksizin pay senedi, tahvil veya başka kıymetli evrak iktisap edebilir ve devredebilir, bunların ihraçlarında taahhütte bulunabilir, bunları satabilir, mübadele edebilir, devredebilir, rehin veya bankalara teminat gösterebilir, bunlar üzerinde her türlü işlem ve tasarrufta bulunabilir, 3.2.3. İştirak ettiği veya kurduğu şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarını arttırabilir ve devamlılığının, gelişmesinin ve yatırımlarının hızlanmasını sağlamak için ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devrededebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlamasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir. 3.2.4. Bu şirketlerin faaliyetlerinde günün şartlarının gerektirdiği organizasyon tekniği ile yüksek verimlilik ve rantabiliteyi temin edip, ortak hizmet sahalarını daha yaygın bir kitlenin iştirakiyle hafifletebilir. 3.2.5 Bu şirketlerin bankalar veya finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir. 3.2.6. Bu şirketlerin idarelerini üstüne alabilir ve gerektiğinde bu devreye ait temettülerini garanti edebilir. 3.2.7. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçlarını teminen her türlü ticari mal alım satım hizmetleri verebilir. 3.2.8. Şirket, konuları ile ilgili yurt içinde ve dışında acenteler, bürolar, mümessillik ve satış yerleri alabilir, verebilir, kiralayabilir ve kurabilir, Şirket mevzuu ile ilgili olarak seyahat acenteliği, mümessillik veya müşavirlik hizmetleri yapabilir. 3.2.9. Gerekli gördüğü takdirde menkul ve gayrimenkul her türlü malı satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, teminat olarak gösterebilir, kendi lehine veya üçüncü şahıslar lehine rehin, ipotek verebilir, rehinleri ve ipotekleri fek ve tadil edebilir. Tesisler kurabilir, bunları bizzat veya üçüncü kişilere inşa ettirebilir, üçüncü kişilere verilecek inşa işleri ile ilgili ihale açabilir. Gayrimenkuller üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı, intifa hakkı, irtifak ve sükna .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
HAZİRAN ARAÇ SERVİS EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL