HERMES YALITIM SİSTEMLERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

YAKACIK ÇARŞI MAH. ÇAM SOK. NO:3 A KARTAL - KARTAL / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:36:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : HERMES YALITIM SİSTEMLERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 12 Şubat 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - YAKACIK VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 4610896248
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235221-5
 • Oda Sicil Numarası : 1224976
 • NACE Kodu : 467322
 • Mersis No : 0461089624800001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-83515-73017
İNŞAAT MALZEMELERİ Meslek grubunda, KARTAL / İSTANBUL Bölgesinde İnşaatlarda izolasyon amaçlı kullanılan malzemelerin toptan ticareti (rulolar halinde cam yünü, taş yünü, bitüm esaslı malzemeler, vb.) konularında hizmet vermektedir. Her türlü konut,fabrika,atölye ve benzeri binalarda : çatı ve dış cephe yalıtım ve izolasyonu, ısı yalıtımı, giydirmeli cephe, dış cephe kaplama işleri, yalıtım ve izolasyonunu yapmak ve yaptırmak, Yurt içinde ve Yurt dışında uygulamalarını gerçekleştirmek, ilgili malzemelerin pazarlamasını, alımını,satımını,ithalat ve ihracatını yapmak. Yeni çatı, çatı onarımı ve tadilatı, çatı aktarımı,çelik çatı,ahşap çatı,çelik çatı konstriksiyunu,kiremit çatı, şıngıl çatı,eternit çatı,çatı kaplama levhası, sandviç panel çatı ve teras çatı su yalıtım ve izolasyonu, gizli dere yalıtım ve izolasyonu, baca dibi yalıtım ve izolasyonu temel yalıtım ve izolasyonu, dış cephe ve teras su yalıtımı ve ısı izolasyonları yapmak ve yaptırmak. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin ve bu malzemeleri tamamlayıcı diğer malzemelerin ve aksesuarların pazarlamasını, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. PAZARLAMA Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya, Her türlü promosyon ürünleri toptan ve perakende, Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının, Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin, Her türlü madeni eşya, her türlü nalburiye malzemeleri, her türlü kırtasiye ve oyuncak malzemelerinin, pazarlaması,alımı,satımı,ithalat ve ihracatını yapmak. ŞİRKET AMAÇ VE KONULARIYLA İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ YAPAR: Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
HERMES YALITIM SİSTEMLERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL