KALYON ELECTRICAL VEHICLE ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

MİMAR SİNAN MAH. ÇAVUŞDERE CAD. NO:41A İÇ KAPI NO:30 ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.11.2021 07:41:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : KALYON ELECTRICAL VEHICLE ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 28 Ekim 2021 Perşembe
 • Sermaye : 100.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 4931322998
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 336497-5
 • Oda Sicil Numarası : 1326834
 • NACE Kodu : 272004
 • Mersis No : 0493132299800001
 • E-Tebligat Adresi : 25868-60510-07769
ELEKTRİK EKİPMANLARI Meslek grubunda, ÜSKÜDAR / İSTANBUL Bölgesinde Şarj edilebilir pil ve batarya ile bunların parçalarının imalatı konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1. Otomotiv sektöründe ve/veya bu sektör dışında faaliyette bulunan müşterilere enerji depolama amacıyla sunulacak batarya hücresi, pili, modülü, paketi, komple çözümleri, batarya yönetim sistemi, termal (ısıl) sistemler ve bunlarla ilgili mekanik, elektrik/elektronik, elektromekanik tüm parçalara (hepsi birlikte veya ayrı ayrı Enerji Depolama Çözümleri) ilişkin araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, satış, dağıtım, tedarik, hizmet ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, 2. Enerji Depolama Çözümleri ve teknolojileri üretimini gerçekleştirecek tesisler inşa etmek, bu tesislerin bakımını sağlamak, bu tesisleri işletmek ve bu amaçla anılan tesislere yatırımda bulunmak, 3. Enerji Depolama Çözümlerine ilişkin parçaları ve hammaddeleri temin etmek, 4. İş kapsamında Türkiyenin mevcut kaynaklarını, kurulu üretim kapasitesini ve mevcut hammadde kaynaklarını mümkün olan en üst seviyede kullanmak, 5. Enerji Depolama Çözümlerine ilişkin patentleri, tasarımları, markaları ve sair her türlü fikri mülkiyet haklarını geliştirmek, bunları tescil ettirmek ve kullanmak, 6. Şirketin yatırımlarını ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla Türkiyedeki ve AB dâhil uluslararası kuruluşlardaki devlet teşvikleri ve sübvansiyonları mümkün olan en üst seviyede kullanmak, ŞİRKET AMACINA ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDA SAYILAN İŞLERİ YAPMAYA YETKİLİDİR. A- Her türlü mali, ticari, sınai ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. B- Tüm iştigal konuları ile ilgili her türlü fizibilite, etüt, proje, mühendislik, müşavirlik, danışmanlık, kontrol ve denetleme, servis, bakım, onarım hizmetlerini gerçekleştirmek. C- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü taşıt, araç ve gereçleri satın almak, kiralamak, finansal kiralama yolu ile almak, ithal ve ihraç etmek, imalathane, fabrika, atölyeler, depolar, tamir bakım yerleri, özel antrepolar ve tesisleri kurmak, kiralamak, çalıştırmak, kiraya vermek, satın almak ve satmak. D- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, yedek parçalar ve aksesuarlar teçhizat ve ekipmanlar satın almak, kiralamak, bunların ithalatım veya ihracatım yapmak, finansal kiralamalar yapmak. E- Her türlü taşınmazı satın almak veya bizzat inşa ederek sahip olmak, bunları kiralamak, kiraya vermek veya satmak, bunlar üzerinde gerek kendisi, gerekse iş münasebetinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarının güvencesini temin etme amacıyla ipotek veya rehin etmek, başkaları lehine ipotek tesis etmek veya kendi alacaklarını teminden gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde ipotek veya rehin almak, mevcut ipotekleri terkin etmek veya ettirmek her türlü teminatlı ve teminatsız yurt içinde ve yurt dışında istikraz mukaveleleri akdetmek, banka ve sair müesseselerden krediler almak, iş münasebetinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarının güvencesini temin etme amacıyla kefil olmak veya kefalet vermek. F- Şirketin maksat ve konusu ile ilgili her türlü gayrimenkul almak, satmak, işletmek, satış vaadinde bulunmak, satış vaadi kabul etmek, ipotek alıp vermek, ipotek ekletmek, ettirmek, rehin ekletmek ettirmek. 3. şahıs ve tüzel kişilerin borçlarına istinaden teminat ipoteği vermek almak, gayrimenkulleri kira ile tutmak, kiraya vermek, ayni ve şahsi irtifakları tesis etmek ve bu kâmil hakları kabul etmek. G- Şirketin maksat ve konusu ile ilgili her türlü iş makinaları, teçhizat, kara, hava ve deniz araçları ile bunların yedek parça ve aksamını satın almak, ithal etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak veya işletmek, şirket konusu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak. H- Maksat ve mevzuun tahakkuku için faydalı görüldüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurmak, kurulmuş şirketlerin ve ortaklıkların kısmen veya tamamen iştirak paylarını satın almak, başka şirketleri devralmak, tam veya kısmi bölünme yolu ile şirketleri, pay senetlerini, gayrimenkulleri veya işletmeleri devralmak, kendi aktifinde bulunanları devretmek veya bunları satmak. İ- Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşla ile iş ortaklıkları (Joint Venture) dâhil her türlü ortaklıklar, şirketler kurmak, iştiraklerde bulunmak, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılmak. J- Tüm iştigal konuları ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak yerli ve yabancı ayni ve nakdi sermaye ithal etmek, yerli ve yabancı firmalar ile lisans ihtira beratı, imtiyaz hakkı, marka, patent, know - how gibi hakları almak ve satmak kiraya vermek veya kira ile tutmak. K- Konusu ile ilgili olarak bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak. L- Aracılık yapmamak kaydı ile kendi nam ve hesabına her türlü menkul kıymet, kıymetli evrak ve benzerlerini ihraç etmek, satın almak, satmak, devretmek. M- Devletin bütün kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, kamu iktisadi teşebbüslerinde ve özel teşebbüslerde her nevi arttırma, eksiltme ve diğer ihalelere iştirak etmek, teklif vermek ve bu kapsamda tüm işleri ifa etmek,

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
KALYON ELECTRICAL VEHICLE ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL