KARTAL HAVA TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ

GÜMÜŞSUYU MAH. İNÖNÜ CAD. TÜLİN APT. NO:37/7 BEYOĞLU - BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:46:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : KARTAL HAVA TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 1.000.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 5261362045
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235623-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225377
 • NACE Kodu : 511001
 • Mersis No : 0526136204500001
 • E-Tebligat Adresi : 25868-37445-97310
YOLCU TAŞIMACILIĞI VE SEYAHAT ACENTELERİ Meslek grubunda, BEYOĞLU / İSTANBUL Bölgesinde Hava yolu yolcu taşımacılığı (tarifeli olanlar) konularında hizmet vermektedir. 1. Yurt içinde ve yurt dışında bir yerden diğer bir yere yolcu, yük, posta ve her türlü ticari veya gayri ticari emtiaya ilişkin tarifeli veya tarifesiz hava taşımacılığı yapmak ve bu maksatlarla ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak 2. Hava taşımacılığı ile ilgili olarak Uçak, Helikopterler ile bunların bilumum teçhizatının, malzemelerini, yedek parçalarını, yakım avadanlıklarını satın alma, kiralamak, salmak, bunların bakım ve onarımını ile muhafazası için depo ve tamirhaneler kurmak ve işletmek 3. Uçak ve helikopterler satın almak, uçucu ekibi ile (Wet Lease) veya Uçucu Ekipsiz (Dry Lease) uçak kiralamak veya kiraya vermek 4. Her türlü Hava Ulaşım aracını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, çeşitli şekillerde iktisap etmek ve elden çıkarmak 5. Küçük uçak ve hava taksi taşımacılığı yapmak. Helikopterlerle Şehir içi, Şehirler arası, Milletler arası, Hava Taşımacılığı yapmak 6. İşletme yaptığı meydanlarda, hava ulaşımı ile ilgili bakım, onarım, yer hizmetleri (Handling) , ikram hizmetleri (Catering) gibi her çeşit yolcu, yük ve posta hizmetlerini bizzat yapmak veya başkalına yaptırmak ve aynı hizmetleri diğer gerçek ve tüzel kişilere ait uçaklar içinde yerine getirmek veya getirtmek. 7. Hava ulaşım araçları ile kargo taşımacılığı yapmak 8. Kendisine veya diğer havayolları veya hava ulaşımı ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilere ait uçak ve diğer hava ulaşım araçları için gerçek ve tüzel kişilere ait uçak ve diğer hava ulaşım araçları için her türlü bilet humule senedi (Air Way Bill) satmak , sattırtmak bu maksatla bilet satış yerleri açmak , özel antrepolar kurmak ve işletmek 9. İlgili mercilerden izin almak suretiyle uçaklarda gümrüklü ve gümrüksüz sahalarda Dövizle Satış Mağazaları (Duty Free Shop) ve depoları açmak, kiralamak işletmek, acenta ve temsilcilikler almak. 10. Şirket faaliyetleri sahaları ile ilgili her türlü araştıran geliştirme ve personel eğitimi için bütün işletme ve tesisleri kurmak, çalıştırmak ve bu konularda müşavirlik hizmetleri yapmak ve bunları yaptırmak 11. Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak telefon telsiz, telsiz telefon, telgraf, telex, telefax ve bilgisayar cihazları ile gerekli enerji tesislerini muhabere hatlarını velhasıl her türlü yerden yere, yerden havaya ve havadan havaya muhebereyi temin edecek tesileri kurmak ve işletmek 12. Türk Sivil Havacılığı ile İç ve dış Turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak ve yaptığı araştırmalarla ilgili kitaplar dergiler ve broşürler bastırarak bunların dağıtım ve satışını yapmak, yaptırmak 13. Türk turizminin gelişmesi için her türlü deniz, kara, hava ulaşım araçlarının satın alınması ve ihtiyacından fazlasının satılması. 14. İştigal konuları ile ilgili olarak her nevi makinaların, yardımcı maddeleri ile yarı mamul ve mamul maddelerin, yedek parçalarının alımı, satımı ithalatı ve ihracatının yapılması. 15. İştigal konuları ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından mümessillik, temsilcilik, acentelik, bayilik almak ve vermek 16. İştigal konuları ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından izin, imtiyaz, patent, marka ihtira beratı, ticaret unvanları gibi gayri maddi hakları devralmak, devretmek, teknik bilgi anlaşmaları yapmak, 17. İştigal konuları ile ilgili olarak aracılık yapmamak kaydı ve şartı ile kısa orta ve uzun vadeli istikrazlar akdetmek 18. İştigal konuları ile ilgili olarak resmi ve özel her türlü ve ihale ve taahhütlere girebilir. Almış olduğu ihale ve taahhütleri kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir veya devralabilir. 19. İştigal konuları ile ilgili olarak kurulmuş ve kurulacak olan her nevi yabancı sermayeye özel kanundaki hükümlere göre ortak olabilir veya ortak girişimlere ve faaliyetlere katılabilir, hisse senetleri alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla satabilir, hülasa şirket amaç ve konusunun koyduğu bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şirket amaç ve konularındaki maddeleri gerçekleştirmek için yukarıda yazılı işletme mevzuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve iltizam edebilir. 20. İştigal konuları ile ilgili olarak her türlü ihracat ve ithalat işlemleri yapmak 21. Aracılık ve borsa bankerliği faaliyeti niteliğinde olmamak kayıt ve şartı ile basiretli bir finansman yönetiminin gereği olarak tahvil ve diğer menkul değerleri satın almak, üzerinde tasarrufta bulunmak. 22. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında şube açabilir temsilcilik verebilir. 23. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık ve diğer sınaî mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları, kira sözleşmeleri yapmak, 24. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları, makine, teçhizat satın alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir. Bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için nakil vasıtaları, makine ve teçhizatın bakım ve onarımı için depo, garaj ve benzeri yerleri satın alabilir, kiralayabilir, satabilir ve kiraya verebilir. 25. Şirketin uğraş konusu ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
KARTAL HAVA TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL