LEBLEBI YİYECEK İÇECEK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MASLAK MAH. AOS 1.SOK. N.1 NO:1 -/- SARIYER/İSTANBUL SARIYER - SARIYER / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:46:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : LEBLEBI YİYECEK İÇECEK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - MASLAK VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6081245180
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235646-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225400
 • NACE Kodu : 561008
 • Mersis No : 0608124518000001
 • E-Tebligat Adresi : 25878-19391-84591
RESTORAN VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, SARIYER / İSTANBUL Bölgesinde Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1. Her tür ve çeşitten gıda ve katkı maddesi, yiyecek ve içecek ve bunların ham ve yardımcı maddelerini üretmek, imal etmek, elde etmek, işlemek, toptan veya perakende olarak almak, satmak, dağıtmak, doğrudan satış ve çok katmanlı satış dahil olmak üzere pazarlamak, şişelemek, konservelemek, ambalajlamak, paketlemek, depolamak, ithal ve ihraç etmek, her türlü gümrük işleri de dahil olmak üzere bu işlerle ilgili olarak gerekli her türlü lisans, ruhsat ve izni almak, diğer tüm işlemleri yerine getirmek, bunların komisyonculuğunu, temsilciliğini, ticaretini, pazarlamasını veya e-ticaretini yapmak, bunlar hakkında promosyon faaliyetlerinde bulunmak ve bunlarla ilgili danışmanlık hizmeti sağlamak veya burada bahsi geçen tüm işlemleri başkalarına yaptırmak; 2. Her türlü alkollü ve az alkollü içki ve alkolsüz içecek, enerji içeceği, meyve suyu, sirke, üzüm suyu, şarap, konsantre, her türlü mineral su, natürel su, her türlü sade ve gazlı, karışımlı içecek çeşitlerini ve tütün ve tütün mamullerini üretmek, toptan veya perakende olarak almak, satmak, sunmak, dağıtmak, pazarlamak, bunların ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak, bunlara ilişkin her türlü lisans, ruhsat ve izni almak ve diğer tüm işlemleri yerine getirmek; 3. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak, özellikle gıda madde ve ürünlerinin muhafazası, depolanması ve işlenmesi için, soğuk hava deposu, antrepo, her türlü imalathane, fabrika ve benzeri tür inşaatlar yaptırmak, bunlarla ilgili yurt içi ve yurt dışında tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak ve kiraya vermek ve ambalajlama, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma, sunma ve tanıtma gibi çeşitli ticari, sınai ve lojistik faaliyetlerde bulunmak; 4. Restoran, lokanta, kahve, çay evi, büfe, kafe, kafeterya, bar, pastane, yemek fabrikası, tenis, okul ve üniversite kantin ve yemekhanesi, market, plaj, yüzme tesisi, kayak tesisi, sportif tesisler, otel, motel, pansiyon, tatil köyü, sanat galerisi, sinema, tiyatro, diskotek, gece kulübü, gazino, dans salonu, bilardo salonu ve müzikli ya da müziksiz eğlence yerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü gıda ve/veya eğlence hizmeti veren işletmeyi yurt içi ve yurt dışında açmak, kurmak, işletmek, işlettirmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunların gıda ürünlerini temin etmek, servis, rezervasyon ve organizasyon hizmetlerini yapmak veya burada bahsi geçen tüm faaliyetleri başkalarına yaptırmak ve bu faaliyetlere ilişkin olarak gerekli her türlü lisans, ruhsat ve izni almak; 5. Şirket konusu kapsamındaki gıda madde ve ürünleriyle ilgili her türlü fincan, bardak, şişe, örtü, çanta, tekstil ürünleri, giyim eşyaları, maket eşyalar ve benzeri hediyelik eşya ve promosyon malzemesi üretmek, pazarlamak ve bunların ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak, her türlü gümrük işleri de dâhil olmak üzere bu işlerle ilgili olarak gerekli lisans, ruhsat ve izinleri almak ve diğer tüm işlemleri yerine getirmek; 6. E-ticaret için her türlü teknik donanımları hazırlamak, konu ile ilgili internet siteleri, sanal marketler açmak ve işletmek; 7. Yurt içi ve yurt dışında ürün, faaliyet ve hizmetleriyle ilgili olarak tanıtım, reklam ve pazarlama yapmak ve yaptırmak, şirketin faaliyetleri ile ilgili kitaplar, dergiler, broşürler ve basılı reklam materyalleri yayınlamak, konferans ve seminer organize etmek, 8. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açmak, mümessillik, distribütörlük, komisyonculuk, acentelik, bayilik ilişkileri tesis etmek ve anlaşmaları yapmak; irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, özel antrepolar açmak; her türlü taşımacılık, ithalat, ihracat ve taahhüt işlemlerini yapmak ve bu hususları organize etmek; 9. Ticaretini yaptığı ürünlerin dayanıklılık ve güvenirliliğini denetlemek ve bunları sağlamak için gerekli faaliyetlerde bulunmak, bu maksatla gerekli işbirliklerini kurmak, ürünler satın almak; 10. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerini yürütmek amacıyla ortaklıklar kurmak, uluslararası irtibatlarda ve işbirliklerinde bulunmak; 11. Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlama işlerini yapmak; 12. Konusu ile ilgili devletin bütün daire ve kurumlarında, belediyelerde, kamu iktisadi teşebbüslerinde, artırma, eksiltme, açılmış ve açılacak ihalelere iştirak etmek, pey sürmek, teklif vermek, gerekli teminatları yatırmak ve gerekli diğer kanuni formaliteleri ifa etmek; 13. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai işlemleri icra etmek; teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, model, ticaret unvanı, resim, know-how, good-will, royalty gibi gayri maddi hakları iktisap etmek; üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunmak; Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türlü sınai mülkiyet hakkına ilişkin anlaşmaları akdetmek; bunları devir ve ferağ etmek; 14. Faaliyetlerini gerçekleştirmek için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dışında bulunan gayrimenkul mallar, menkul mallar, deniz, hava ve kara nakil vasıtaları iktisap etmek, kiralamak, bunlar üzerinde ayni haklar da dahil olmak üzere hak tesis etmek ve tasarrufta bulunmak; kira ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
LEBLEBI YİYECEK İÇECEK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL