MEPA AKTİF ELEKTRİK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BEREKETZADE MAH. ŞAİR ZİYA PAŞA CAD. NO:14/6 BEYOĞLU - BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:52:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : MEPA AKTİF ELEKTRİK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6150758944
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235895-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225652
 • NACE Kodu : 273302
 • Mersis No : 0615075894400001
 • E-Tebligat Adresi : 25929-48355-01470
PLASTİK VE KAUÇUK Meslek grubunda, BEYOĞLU / İSTANBUL Bölgesinde Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı (fiş, soket, baskılı, düğmeli vb. anahtar, priz, duy, plastikten elektrik boru ve kablo tablaları, makine ve cihazları izole edici plastik bağlantı parçaları, vb.) (elektronik bileşenlerde kullanılanlar hariç) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a) Her nevi elektrik ve elektronik cihazlar, kumanda cihazları, radyo, telefon, televizyon cihazları ve yedek aksamları, elektrik tesisatı, kumanda panoları ve malzemeleri, bobinaj malzemeleri imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. b) Elektrik enerjisi sektöründe yüksek, orta ve alçak gerilim enerji nakil üretimi ve bununla ilgili malzemeler, elektrik motorları, aydınlatma tesisat malzemeleri elektrikli ısıtma soğutma, kurutma malzemeleri ve cihazları imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatı ve pazarlamasını yapmak. c) Konusu ile ilgili elektrik malzemeleri ve her çeşit hammadde, yan mamul maddeler ile makine işletme malzemesi ve ambalaj maddelerinin imali alımı ve satımı ile ithalat ve ihracatı ve pazarlamasını yapmak. d) Konusu ile ilgili plastik, hammaddesi ithalatını, ihracatını, dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. e) Elektrik malzemesi imalatında kullanılan her türlü makine, yedek parça boya maddeleri ve kimyasal ilaçların, ithalatı, ihracatı, toptan ticaretini yapmak. f) Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili olarak ihalelere fuar ve sergilere katılmak. g) Şirket konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, taahhüt, iç ve dış mümessillik, komisyonculuk, acentalık, toptancılık, perakendecilik, pazarlama ve dağıtım işlerini yapmak. h)Şirketimizin iştigal konusu ile ilgili laboratuar hizmetleri yapmak, gerekli raporları hazırlamak. 1.Şirketin konusu ile ilgili olarak şirketin faaliyet alanlarına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslara. Şirket teşkil i, ortak girişimlerde bulunmak. Mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini, tahvillerinin ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydıyle almak ve satmak, mübadele etmek rehin ve teminat olarak göstermek. 2.Şirket yukarıda sayılan faaliyet konuları dahilinde veya haricinde tüm konularda yurt içinde ve yurt dışında, mümessillik, distribitörlük, komisyonculuk, pazarlamacılık, acentelik, yapabilir veya yaptırabilir. 3.Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınaî mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, her türlü know-how anlaşmaları yapabilir. 4.Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gayrimenkule müteallik ifraz ve tevhid işlemleri yapabilir, gayri menkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, iktisab edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir; mülkiyeti Şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde Şirket veya bağlı ortaklıkları veya diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni hakları tesis edebilir, bunları fekedebilir. Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. 5.Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. 6. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. 7.Şirketin iştigal konusu için gerekli her türlü pazar etüdleri, nakliye, gümrük depolama işlemlerini, her türlü ihrazi, mali ve ticari işlemleri yapabilir veya yaptırabilir. 8. Şirketin faaliyet konusuna giren malların satışını yapabilmek için teşhir standları, showroomlar, satış mağazaları ve dükkanlar açabilir, bayilik ve franchise verebilir. 9.Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yurtiçi veya yurtdışında kamu ve özel kesim tarafından açılan ihalelere katılabilir, teklif verebilir, ihale alabilir, alınmış ihalelere katılabilir, ihaleden çekilebilir, ihaleleri üçüncü şahıslara devredebilir veya ihaleleri üçüncü şahıslardan devralabilir, gerekli taahhüt işlemlerini yerine getirebilir. 10. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirketin iştigal konusu ile ilgili herhangi şekil ve surette olursa olsun, ticari bir işletmeyi devralabilir, yurt içinde ve dışında kurulmuş bu tür işletmelerle birleşebilir veya ortaklık kurabilir veya mevcut şirketlere ortak olabilir, yönetimlerine katılabilir ve şirketin iştigal konusuna giren alanlarda imalat yapabilir ve /veya yaptırabilir, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve /veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin banka kredileri ile diğer ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
MEPA AKTİF ELEKTRİK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL