MOSART KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MOLLA FENARİ MAH. NUR-U OSMANİYE CAD. ATA İŞ HANI AP. NO:24/403 FATİH - FATİH / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:37:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : MOSART KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 12 Şubat 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6231416204
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235257-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225012
 • NACE Kodu : 467203
 • Mersis No : 0623141620400001
 • E-Tebligat Adresi : 25858-67359-73851
KUYUMCULUK Meslek grubunda, FATİH / İSTANBUL Bölgesinde Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.) konularında hizmet vermektedir. Şirketin Amaç ve konusu başlıca şunlardır l. Her Türlü Altın, gümüş, paladyum, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının imalatını, toptan ve perakende satışını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. 2. Kıymetli yarı kıymetli sentetik ve cam taş ve inciler ile kuyumculuk ve taklit mücevherat sanayilerinde kullanılan diğer girdilerin toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 3. Kuyumculuk ve hediyelikeşya dükkanı işletmek, işlettirmek ve mağazalar zinciri oluşturmak 4. Her türlü maden ve maden türevleri ve bileşenleri ile beraber her türlü altın, gümüş, bronz, platin, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik zirconia, elmas, doğal elmas, sentetik elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan ve yarı kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının alımını satımını ithalat ve ihracatını yapmak. 5. Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerin işlenmesi için eritme ve işletme ocakları ile haddehaneler, atölyeler, imalathaneler açmak ve işletmek 6. Ayar evleri, ramat evleri, ifraz üniteleri, tamir atölyeleri kurup işletmek 7. Şirket her türlü kıymetli maden ve taşların ve bunların hurdalarının kırpıntılarının alınıp işlenmesi veya işlettirilmesi, mücevherat modelleri dizaynları çalışması yapılması ve bunların alım satımı, pazarlaması, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak 8. Her türlü altın, gümüş ve diğer kıymetli maden ve taşların üretimi için her türlü makine, tesisat ve yedek parçanın ithalatını yapmak, ayrıca altın, gümüş ve diğer kıymetli maden ve taşların üretimi için tesisler açmak, işletmek, yurtiçi ve yurtdışından altın, gümüş ve diğer kıymetli maden üretimi, mücevher yapımı, 9- İnternet üzerinden yapılan dijital ve enteraktif her türlü ticari faaliyette bulunmak. 10-. Şirket yukarıda sayılan ürünlerin tamamının İnternet üzerinden pazarlamasını yapar, ayrıca İnternet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak İnternet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatı ile pazarlamasını yapabilir. 13. Yurtiçinde ve yurtdışında mevcut İnternet sitelerine ve mağazalara bu konuda ürün tedariki sağlamak. Şirket bu amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen konularda faaliyette bulunabilir. a)Şirket amaç ve konusu ile ilgili araç, alet, edevat ve sair her türlü menkul malları almak, satmak, devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde rehin, intifa, gibi ayni hakları tesis etmek, b )Gerekli izinleri almak kaydıyla şirket amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında büro ve şubeler açmak, c )Benzer amaçlı şirketler ile çalışmak, bu faaliyetlerini başkaları adına yürütmek ve bunlar için gerekli organizasyonları gerçekleştirmek, d) şirket amaç ve konusuna giren işlerde başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak veya kendi taahhüt ettiği işleri başkalarına yaptırmak için gerçek veya tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak, e )şirketin faaliyetleri için taşıtlar edinmek, kiralamak, devretmek, satmak, bunlar üzerinde ayni tasarruflarda bulunmak veya bunlarla alakalı sözleşmeler akdetmek, f) şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı olan lisans, imtiyaz ve telif haklarını, patent, ihtira beratı, imtiyaz, ruhsatname, marka, model resim ve ticaret unvanlarını, know-how gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak, g) şirketin borçlarını ve alacaklarını teminat altına almak için, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak veya vermek, bunları ipotekleri fek ve tadil etmek, h) Şirket konusuna giren işleri yapan yerli ve yabancı hukuki ve hükmi şahıslarla ticaret anlaşmaları, işbirliği, şirket teşkili veya mevcut ticaret işletmelerine iştirak etmek, i) Şirketin gayesine ulaşabilmesi için her türlü gayrimenkulleri almak, satmak, devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde ipotek, irtifak, intifa, sükna hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı gibi ayni hakları tesis etmek, vermek, almak, fek etmek, her türlü gayrimenkulleri kiraya vermek, kiralamak ve bunlar üzerinde sözleşmese haklar tesis eden sair anlaşmalar akdetmek, gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, j) Şirket lehine ve aleyhine mülkiyet, irtifak, intifa, oturma hakkı, inşaat üst hakkı, gayrimenkul mülkiyeti gibi her türlü mülkiyetin gayri ayni haklar, rehin ve ipotek, ticari işletme rehni gibi hakları tesis ve tapuya tescil edebilir, devir ve terkin edebilir. Şufa, iştira, vefa, kira, serbest dereceden istifade şartı, satış vaadi gibi haklar tesis edebilir, bunları tapuya şerh verebilir, devir ve şerhi terkin edebilir.Şirket menkul ve gayrimenkul mal varlığı değerleri üzerinde 3.kişiler lehine bu hakları gerek şirketin kendi borçları ve ticari ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
MOSART KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL