NED MARİNE DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İÇMELER MAH. KAUÇUK SOK. NO:27 İÇ KAPI NO:1 TUZLA - TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 4.05.2022 03:53:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : NED MARİNE DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 25 Nisan 2022 Pazartesi
 • Sermaye : 100.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - TUZLA VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6301228467
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 376880-5
 • Oda Sicil Numarası : 1369260
 • NACE Kodu : 331501
 • Mersis No : 0630122846700001
 • E-Tebligat Adresi : 25878-96323-51788
MOTORLU ARAÇLAR TAMİR, BAKIM VE İMALATI Meslek grubunda, TUZLA / İSTANBUL Bölgesinde Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı (yüzen yapılar, sandal, kayık, vb. bakım ve onarımı ile bunların kalafatlanması dahil) konularında hizmet vermektedir. 1. Şirket yurt içinde ve yurt dışında her nevi ve tonajda gemi inşası, çelik konstrüksiyon işleri ile proje taahhüt, onarım ve donatımı, işletmesi ve her türlü gemi yat ve deniz taşıtının makine, güverte, elektrik, elektronik gibi tüm tamir ve bakımı, tasarımı, imalatı, kumlama ve boyama işlerini yapmak veya başkalarına yaptırmak. 2. Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü gemi, yat ve deniz taşıt araçları alımı satımı, kiralanması acentalık, mümessillik, sörveylik, brokerlik, klavuzluk işletmeciliği gözetim, denetim, müşavirlik, ithalat ve ihracatını yapmak veya başkalarına yaptırmak. 3. Her türlü gemi, yat ve deniz taşıtlarının yedek parça malzemelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ile dahili ticareti, mümessilliği, acenteliği ve komisyonculuğu ile distribütörlüğünü yapmak, yerli ve yabancı bandıralı gemi, yat ve deniz taşıtlarının kumanyalarının temini, yakıt ikmalleri ile bunların tahmil ve tahliye işlerini yapmak, yaptırmak. 4. Yurt içinden ve yurt dışından temin edilen hurda gemileri bozmak, bunların hurdalarının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, her nevi deniz taşıtlarının inşaası için tersaneler, çekekler, yüzer ve sabit havuzlar inşaa etmek, tesis etmek, kiralamak, kiraya vermek her nevi deniz taşıtlarının tamir ve bakımlarını yapacak tesisler kurmak, kurdurmak. 5. Türkiye sınırları içerisinde ve yabancı ülkelerde resmi devlet kuruluşları ile iktisadi devlet kuruluşları diğer devlet kuruluşları veya özel kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme teklif almak ve pazarlık usulü ile konusu ile ilgili her türlü ihalelere katılmak. 6. Şirket her türlü deniz nakil araçlarının projelerini yapmak deniz nakil araçlarının inşası esnasında müşavirlik ve teknik hizmetlerini yapmak konusu ile ilgili kalkınma plan ve programları doğrultusunda yatırım projeleri hazırlamak ilgili mercilerden müsaadelerini almak müşavirlik ve teknik hizmetleri yapmak. 7. Türkiyede temsilcilik veya şubeleri bulunan tüm uluslar arası deniz yolu ile taşıma yapan şirketlerin acenteliği faaliyetlerini yürütür. Ayrıca şirket Türkiyede temsilcilik veya şubeleri bulunmayan yabancı forvarder ve nakliye şirketlerinin temsilciliğini ve acenteliği faaliyetlerini yürütür. 8. Şirket birleştirilmiş taşımacılık (aynı yükün deniz, kara, hava yolları ile bağlantı kurularak varış yerine ulaştırılması) yapar şirket konu ile bağlantılı olarak denizcilik, gemicilik, kara ve hava yolu taşımacılığı sahasında acentelik, brokerlik, forvarderlik, gözetme hizmetleri yapar. 9. Yurt içinden veya yurt dışından kuru yük veya dökme yük gemileri, her nevi hurda gemiler, kimyevi madde veya petrol tankerleri, konteyner gemileri, maden gemileri, ro-ro gemileri, romorkörler, soğutma sistemli (reefer) gemiler, özel ve çok maksatlı gemiler, yolcu gemileri, bilumum yatlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü gemi ve/veya deniz aracı satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, ettirebilir, montajını yapabilir, hurda gemileri sökebilir, parçalayabilir, tüm bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yoluyla iktisap edebilir, ithal ve ihraç edebilir. 10. Satın aldığı, alacağı gemilerle zaman ve sefer bazında ve çıplak olarak kiraladığı, kiralayacağı her boy ve tipte gemiler ve deniz araçları ile ulusal ve uluslararası denizlerde taşımacılık, armatörlük, gemi işletme müteahhitliği yapabilir, gemi acenteliği, aracılık, yük, gemi ve navlun komisyonculuğu, menajerlik, brokerlik, gemilere yakıt, kumanya ve malzeme ikmalleri yapabilir, yaptırabilir, depoculuk ve temsilcilik yapabilir, yaptırabilir. Konusu ile alakalı danışmanlık yapabilir. 11. Yurt içinde ve yurt dışında deniz, kara ya da hava yolu ile kombine ve parsiyel mal ya da yolcu taşımacılığı yapabilir, yaptırabilir. 12. Gezi ve sportif amaçlı yatçılık, yelkencilik gibi turistik ve sportif amaçlı faaliyetlerle ilgili yat limanları, marinalar ve diğer tesisler kurabilir, inşa edebilir, ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir, işletmeciliğini üstlenebilir, turistik geziler düzenleyebilir. 13. Konusu ile ilgili her türlü makine alet, edevat imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak veya başkalarına yaptırmak. 14. Konuları ile ilgili sektörlerde mümessillik, müşavirlik ve acente hizmeti vermek, resmi ve özel kuruluşlarca açılacak konuları ile ilgili her türlü ihalelere girmek, ihaleleri devir etmek, gerektiğinde taşeronlar çalıştırmak, fizibilite raporları hazırlamak, etüd ve proje çalışmaları yapmak veya yaptırmak. 15. Konusu ile ilgili işlerde know how, royal ile patent gibi her türlü gayri maddi hakları iktisap etmek, devir almak, devir etmek, gerektiğinde bu hakları kiraya vermek. 16. Şirket maksat ve konularını gerçekleştirebilmek için her türlü menkul ve gayri menkul mallar iktisap edilebilir, rehinler üzerinde ipotek ve taahhütleri için teminata bağlanmak üzere kendi menkul ve gayrimenkul mallarını tümüyle 2. Şahıslar lehine ipotek veya rehin edebilir. Arazi, arsa, bina, fabrika, tamirhane gibi konuları ile ilgili tesis, depo inşa edilmesi, kurulması, işletilmesi, alımı, satımı, kiralama, kiraya verme ve devretme işlerini yapabilir. Her türlü nakil vasıtası otomobil alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, şirket ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
NED MARİNE DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL