NORM METALÜRJİ ANONİM ŞİRKETİ

BAHÇELİEVLER MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. PLAZATERRA BLOK NO:42/1 İÇ KAPI NO:3 ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 4.01.2022 05:52:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : NORM METALÜRJİ ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 24 Aralık 2021 Cuma
 • Sermaye : 100.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6311634151
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 348498-5
 • Oda Sicil Numarası : 1339021
 • NACE Kodu : 467701
 • Mersis No : 0631163415100001
 • E-Tebligat Adresi : 25838-86384-85668
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK Meslek grubunda, ÜSKÜDAR / İSTANBUL Bölgesinde Atık ve hurda toptan ticareti (metal ikincil hammaddeler) (kağıt, cam, plastik vb. ikincil hammaddeler hariç) konularında hizmet vermektedir. Amaç ve Konu Madde 1 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; a) Hurda, demir çelik, metal yassı ve uzun mamullerin ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak. b) Yukarıdaki maddede söz edilen her nevi malzemenin alımı satımı ithalat ve ihracatı ile ilgili her türlü hizmetlerini yurtiçinde ve yurtdışında yapmak temsilcilikte bulunmak. c) Yassı yuvarlak, profil demirler çimento, kum, çakıl, kireç, fayans, sıhhi malzeme ve tesisat levazımatı, kilit, menteşe ve benzeri hırdavatçılık eşyası ve levazımatının alım satımı pazarlaması ihracı, ithali ve dahili ticaretini yapmak. d) Her türlü Türk ve ecnebi bayraklı ticaret gemilerinin kira ve işletme sözleşmesini sağlamak, Türk ecnebi şirketlerinin acenteliği ve temsilciliğini yapmak. Her türlü ve tonajda gemi inşa ettirmek, tamir ve bakımını yaptırmak, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, her türlü gemi teçhizatı ve makinaları ile her türlü motorlu kara taşıtları ve bunların yedek parçalarının alım satımını yapmak, gemilerin her türlü donatılmasını ve ikmalini yaptırmak, Türk ve ecnebi bayraklı gemilere su, yakıt, kumanya, malzeme, teçhizat temin etmek. Gemi sahipleri ile yükleyici veya kiracı arasında yük simsarlığı yapmak, her türlü denizcilik danışmanlığı ve deniz hukuki müşavirliği, turizm acente işletmeciliği avarya komiserliği ekspertiz işleri yapmak. Yurtiçi ve yurtdışı kılavuzluk, limana yanaşma, kalkma, römorkör yükleme, boşaltma, yüklenen yükün emniyete alınması bağlama ve çözme hizmetleri, gemilerin her türlü yükünün tahliye liman işleri, ambar ve temizliği hizmetleri yapmak, yükleme boşaltma transit yükleme temsilciliği acenteli danışmanlık, ithalat ihracat yapmak. e) Kumaş, kumaş ipliği, hurda kumaş ithalat ve ihracatını yapmak. Matbaa makinaları ithalatını ihracatını yurt içinde satışını gerçekleştirmek, kağıt alım satımı ile ithalatını ihracatını yapmak. f) Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için ithalat, ihracat, Reeksport, Transit Ticaret, Dahili Ticaret, Toptan ve Perakende Pazarlama, Yurtiçi ve Yurtdışı Mümessillikler, Distribütörlük ve Bayilikler, İşleri yapabileceği gibi ticari hakları kendi namına tescil ettirebilir, ayni hakları devredebilir. g) Devlet eliyle yapılanlar dahil Türkiyenin ithal ve ihraç ettiği her türlü Ham, Mamul, Yarı Mamul Maddelerinin alım satım, dahili ticareti ithal ve ihracatını yapmak h) Tabii halde birkaç işlem görmüş her türlü gıda maddeleri Meyve, Sebze, Narenciye Yağlı veya Yağsız Tohumları, Bakliyat, Baharat, Hububat, Bitkisel ve Hayvansal Yağlar, Tatlısu ve Deniz Mahsulleri, Ev Ürünleri, Canlı Hayvan, Hayvansal Gıdalar, Çay, Kahve, Kakao, Maden ve Menba Suyu, Meyve suları ile Meşrubat ve Alkolsüz içecekler, Şeker vesair Tarım Ürünleri, Hayvansal Ürünler ve Artıklarının alımını satımını ithalini ve ihracatını yapmak. I) Turizm yatırımı yapmak, yapılmış veya alınmış tesis ve araçları işletmek, bu sektörde pazarlamacılık, organizasyon, acentalık, komisyonculuk, mümessillik faaliyetlerinde bulunmak, ve diğer turizm hizmetleriyle uğraşmak. i) Her nevi Maden, Maden Cevheri, Mermer vesair Taş ocakları, Granit Kömür, Petrol ve Petrol Ürünlerinin ithalatını ihracatını yapmak. Deniz vasıtaları alımı, satımı, işletmeciliği ve ticaretini yapmak. j) Demir, Çelik Bakır, Çini, Nikel, Kalay, Alüminyum, Kobalt, Kurşun, Çinko veya bunlardan mamul veya bunların karışımından mamul veya yarı mamul eşyaların alım satım ithalat ve ihracatını yapmak. k) Enerji üretimine ilişkin her türlü makine, cihazın alımı, imalatı, montajı, enerji üretimi ve ticareti yapmak. l) Gümrük tarife istatistik cetvelinde belirtilen malların tümünün alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak. m) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve gemi alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde , irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. n) Şirket kurulu ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, hisse ve ortaklık paylarını alabilir, satabilir. o) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak. p) Şirket dahili ticaretini yaptığı her çeşit emtianın ambalaj maddelerini satın alır satar ithal ve ihraç eder, ambalaj tesisleri kurar, depolama işleri yapar. r) Şirket kendi ihtiyacı için iç ve dış piyasalardan orta uzun ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir. Kefalet kredileri alabilir her türlü mali, hukuki ve idari tasarruflarda bulunabilir. s) Şirket maksat ve konusuyla ilgili olarak patent, marka, lisans, izin know, how alameti, fabrika ruhsatname mutemetlik gibi sair gayri maddi ve fikri haklar ile bayilik ticari vekillik danışmanlık anlaşmaları hususlarında bilcümle akit ve muameleler yapabilir. Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemleri Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
NORM METALÜRJİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL