OPBİL YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KAVACIK MAH. ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU SOK. NO:4/6 PK:34810 BEYKOZ - BEYKOZ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 20.06.2022 18:52:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : OPBİL YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 20 Nisan 2021 Salı
 • Sermaye : 100.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEYKOZ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6440805077
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 306694-5
 • Oda Sicil Numarası : 1296563
 • NACE Kodu : 620101
 • Mersis No : 0644080507700001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-55322-94950
OPPİL YAZILIM
OPBİL YAZILIM olarak 2021 yılında kurulmuş bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren, 10 yıllık yazılım uzmanlığı bulunan, kurumlara değer yaratmak için sektörde yerini almış bir bilişim şirketiyiz.

Yüksek teknolojik kalite ve zamanında çözüm prensibiyle hareket ederek, müşterilerimizin verim ve rekabet gücünü arttırmak başlıca amacımız. Bu amaç doğrultusunda, proje ve kalite yönetimi konusunda en doğru sistem ve bileşenlerle çalışmaktayız.

RESMİ FAALİYET KONUSU
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Meslek grubunda, BEYKOZ / İSTANBUL Bölgesinde Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) konularında hizmet vermektedir. 1-Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında üretilen ve üretilecek her türlü yazılım, donanım ve benzeri ürünler için lisans almak ve bu ürünleri yurt içinde veya yurt dışında satmak, dağıtmak, pazarlamak, kiralamak ve benzeri ticari faaliyetler içinde kullanmak. 2-Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak kaydıyla her türlü yazılım, iletişim, bilgi işlem, dijital dönüşüm sistem entegrasyonu, paket yazılım uygulama geliştirme, kurulum, entegrasyon, bakım, taşeronluk, proje çözümleri, bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımlarının üretilmesi, ürettirilmesi ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. 3-Her türlü marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri, servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. 4-Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurt içi ve yurt dışı veri şebekeleri ile irtibatını sağlamak. 5-Veri hazırlama, düzenleme, onarma işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak ya da bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak. 6-Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 7-Bilgisayar programlarının, bilgisayar sistemlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul ve yarı mamul sistemlerinin, ünitelerin, parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun here türlü bilgisayar ile kontrol edebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknoloji de imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça, sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalatı ve ihracatı faaliyetlerini yapmak. 8-Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmetlerini almak veya vermek. 9-İlgili sektöre uygun pazarlama ve çözümler geliştirmek. Kendisine ait veya başka yazılımları pazarlamak, satışlarını yapmak, her türlü danışmanlık, yazılım ve donanımının üretimini, alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 10-Kanunen yasaklanmamış internet ve her türlü elektronik cihaz üzerinden interaktif oyun hizmetlerinin sunulması, bilgisayar oyunlarının yayımlanması, yazılım, program, grafik, animasyon tasarımlarının üretilmesi, satılması, satın alınması, kiraya verilmesi, kiralanması, teşhiri, pazarlanması, dağıtımı, lisanslanması, lisansının alınması, ithalat ve ihracatını yapmak. 11-Elektronik Ticaret sistemlerinin, ödeme sistemlerinin, internet sitelerinin tasarımı, üretilmesi, satılması, satın alınması, kiraya verilmesi, kiralanması, teşhiri, pazarlanması, dağıtımı, lisanslanması, lisansının alınması, ithalat ve ihracatını yapmak. 12-Yazılı, sesli, görüntülü her türlü verinin elektronik ortama aktarılması, veri tabanı oluşturulması, geliştirilmesi, satılması, satın alınması, kiraya verilmesi, kiralanması, teşhiri, pazarlanması, dağıtımı, lisanslanması, lisansının alınması, ithalat ve ihracatını yapmak. 13-Online elektronik reklamcılık hizmetlerini yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4-Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
OPBİL YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL