OSAN GLOBAL BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ

MASLAK MAH. MASLAK MEYDAN SOK. BEYBI GIZ PLAZA A BLOK NO:1/61 SARIYER - SARIYER / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 23.09.2020 00:26:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : OSAN GLOBAL BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 17 Eylül 2020 Perşembe
 • Sermaye : 1.000.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - MASLAK VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6481438161
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 265476-5
 • Oda Sicil Numarası : 1255239
 • NACE Kodu : 620101
 • Mersis No : 0648143816100001
 • E-Tebligat Adresi : 25858-15383-81658
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Meslek grubunda, SARIYER / İSTANBUL Bölgesinde Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) konularında hizmet vermektedir. a.Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti. b.Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. c.Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi; b. Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. c. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak. d.Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. e.Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak. f.Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. g.Her türlü kanuna uygun ticari emtia alım,satımı,ithali,ihracı yapmak. h. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak ı. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. j. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. k. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. l. Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. m. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. n. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı. o. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak. p. Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek. Şirket bu amaç ve konusunu yapabilmesi için: 1-iştigal konuları ile ilgili olarak müşavirlik ve organizasyon işleri yapabilir. 2-İştigal konuları ile ilgili olarak her nevi makine araç ve gereçlerinin taşıt araçlarının yedek parçalarının, yardımcı maddelerinin, yarı mamul ve mamul maddelerinin alım satım, ithalat ve ihracatını yapabilir. 3-İştigal konuları ile ilgili olarak yurt içinde, yurt dışında ve serbest bölgelerde mümessillik, temsilcilik, acentelik, bayilik, distribütörlük alıp verebilir. 4-İştigal konuları ile ilgili olarak gümrük hattı dışında eşya satış mağazaları ve depoları açabilir ve bunları işletebilir. 5-İştigal konuları ile ilgili ürünlerinin dağıtımı, tanıtımı, teşhiri ve alımı, satımı gayesiyle yurtiçi ve yurtdışında mağazalar, teşhir salonları, dükkan ve depolar satın almak, işletmek, satmak, kiralamak, devralmak ve devretmek. 6-Şirket konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı şirket veya şahıslarla ortaklık kurabilir veya ortak olabilir. İştigal konuları ile ilgili olarak yurt içinden yada yurt dışından izin, imtiyaz, patent, marka, ihtira beratı, ticari ünvanları gibi haklar edinilebilir, devrabilir, devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, teknik bilgi anlaşmaları yapabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için finansal kiralama yolu ile çeşitli mal ve hakları kiralayabilir. 7-İştigal konuları ile ilgili olarak resmi ve özel her türlü ihale ve taahhütlere girebilir. 8-İştigal konuları ile ilgili emtiaların nakli için her türlü nakil vasıtaları satın alabilir. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
OSAN GLOBAL BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL