PALERMO MOTORS OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KOCASİNAN MERKEZ MAH. POLAT 1 SOK. NO:7/4 BAHÇELİEVLER - BAHÇELİEVLER / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:33:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : PALERMO MOTORS OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 12 Şubat 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 200.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - YENİ BOSNA VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 7201022847
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235077-5
 • Oda Sicil Numarası : 1224833
 • NACE Kodu : 451111
 • Mersis No : 0720102284700001
 • E-Tebligat Adresi : 25898-97225-17757
MOTORLU TAŞIT SATIŞ VE SERVİSİ Meslek grubunda, BAHÇELİEVLER / İSTANBUL Bölgesinde Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (galericiler dahil) konularında hizmet vermektedir. OTOMOTİV SEKTÖRÜ -Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. -Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların, direksiyon, akülerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. -Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. -Otomobil sektöründe faaliyet göstermek her marka ve modeldeki araçların tamiri bakımı onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımının ithalatını ve ihracatını yapmak. -Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alımı, satımı ithali ihracı ve pazarlaması. SABİT MADDELER 1- Şirket amaç ve konusuyla ilgili hususları gerçekleştirebilmek amacı ile ithal edilen ve satın alınan bilcümle mamul, ilk yardımcı ve ara maddelerinin alınması, depolanması, kara, hava, demir ve deniz yolu ile nakli, tevzii ve şevki için gerekli her türlü araç, tesisat, teçhizat, makine ve vasıta, depo, mağaza, satış mağazası ve teşhir yerleri, satın alma suretiyle temin etmek, icabında satmak veya başka suretlerle elden çıkarmak. 2- Şirket amaç ve konusuyla ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu işletmeye veya şirketlerle birleşmek. 3- Bu amaçla ihtira beratı, model ve kesim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap etme, gereğinde bunları şirket lehine tescil ettirmek, lisans, ihtira beratı, teknik bilgi, marka, model, resim, ticaret ünvanı goodwill, peştemaliye, gayri maddi hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapmak, bunları satın almak, satmak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak. 4- Şirket amaç ve konusuyla ilgili olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak gerek yurt içinde gerekse yabancı memleketlerde temsilcilikler ihdas etmek, mümessillikler kabul etmek, vekalet, hizmet, acentelik, taahhüt, komisyonculuk, taşeronluk ve şirket konusunun gerektirdiği diğer sözleşeleri akdetmek, şirket amaç ve konusunun gereği olarak kısa,orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdetmek, akreditif almak, aval ve kefalet aval ve kefalet kredileri ile diğer kredileri temin etmek 5- Şirket konusunun tahakkuku için aracılık olmamak kaydıyla her türlü gayrimenkuller, menkul mallar ve taşıtları müstakilen veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir, kiralar veya kiraya verebilir. Gayrimenkuller üzerineşirketin leyh ve aleyhine ve üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek ve rehin tesis edebilir, leyh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen ya da tamamen kaldırabilir, tebdil veya tecdit edebilir, leyh ve aleyhine her türlü ayni haklar tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkulleri üzerine kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir veya bunları fesh edip kaldırabilir, satış vaadinde bulunabilir. Yapılan satış vaadi sözleşmelerine tebdil, tescil ve fesh edebilir, satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve teminatı için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. 6- Şirket konusuyla ilgili milli ve milletlerarası mümessillik, bayilik acentalık komisyonculuk, gibi faaliyetlerde bulunabilir veya başkalarına bu görevi verebilir. 7- İştigal konusuyla ilgili ithalat ve ihracat yapabilir, özel ve kamu sektörü ihalelerine girebilir, konusuyla ilgili dergi, broşür, harita ve kitaplar yayınlatabilir, bunları pazarlayabilir, yerli ve yabancı dergi ve kitapları yurt içinde ve yurt dışında satabilir ve mümessillik yapabilir. 8- Şirket konularına giren malların depolanması, nak1i,tevzü için gerekli her türlü tesisat ve teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, inşaa edebilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir, şirket malları için teşhir ve satış yerleri açabilir. 9- Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
PALERMO MOTORS OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL