PEPAPP TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

ESENTEPE MAH. TALAT PAŞA CAD. NO:5A PK:34394 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 29.06.2020 16:29:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : PEPAPP TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 8 Şubat 2019 Cuma
  • Sermaye : 50.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 7280636244
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 179346-5
  • NACE Kodu : 620101
  • Mersis No : 0728063624400001
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Meslek Grubunda İSTANBUL / ŞİŞLİ Bölgesinde Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: Şirket; bilişim, mobil uygulamalar, internet ve sanayi alanında yenilikçi, ticarileştirme imkânı olan her türlü fikri projelendirerek bu projelerin yazılım, donanım, teknoloji, çözüm, ürün hizmet ve entegrasyonunu sağlayarak pazara sunmak, ithalatını ve ihracatını yapmak, ticaretini temin etme alanında faaliyet göstermektedir. Şirket konusunu gerçekleştirmek için özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: a. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü faaliyetlerde bulunabilir; b. Şirket faaliyeti için gerekli olan motorlu nakil vasıtaları, makineleri, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, kiralayabilir, ithal ve ihraç edebilir; c. Şirket, faaliyet amacını gerçekleştirmek için piyasa araştırması yapabilir, uluslararası organizasyonlara hizmet sağlayabilir ve bu organizasyonlarla iş birliğinde bulunup, sözleşme akdedebilir, ülke içinde ve dışındaki fuarlara katılabilir, her türlü açık artırımlara, artırmalara ve eksiltmelere katılabilir; d. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar uyarınca gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ile personel çalıştırabilir; e. Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri ve promosyon yapabilir; f. Amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir ve gerekli mukavele ve işlemleri yapabilir, anlaşmaları akdedebilir ve düzenlemelere katılabilir; g. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için patent, ihtira beratı, know-how, imtiyaz, alametifarika, teknik bilgi ve yardım ile lisanslar gibi gayrı maddi hakları devralabilir, tescil ettirebilir, terkin ettirebilir, kiralayabilir, devredebilir ve kullanabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir; h. Amaç ve konusu ile ilgili hallerde ilgili makamlardan gerekli izinleri istihsal etmek kaydı ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir; i. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için bilumum ithalat, ihracat, dahili ticaret ve pazarlama, yurt içi ve yurt dışı komisyonculuk, acentelik, mümessillik işleri yapabilir, franchise alabilir ve verebilir, ticari, mali ve idari faaliyetlerde bulunabilir; j. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, kendi ve/veya bir başka üçüncü kişi lehine ve/veya aleyhine ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak her türlü ayni ve sair haklara sahip olabilir, tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, k. Konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirmesi için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli veya diğer her tür teminat altına alınan veya alınmayan kredileri alabilir, amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap edebilir ve borçları iltizam edebilir, garanti sözleşmeleri yapabilir; l. Şirket Özelleştirme İdaresi, Kamu Özel Ortaklığı İdareleri veya diğer kamu kuruluşları tarafından açılan her türlü ihalelere katılabilir, hisse veya blok olarak satışa sunulan kuruluşları alabilir; m. Şirket bağışta bulunabilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
PEPAPP TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL