PETHİNGS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 19.SOK. GİYİMKENT SİT.B210 BL.N.70 A/A ESENLER - ESENLER / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.04.2020 04:05:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : PETHİNGS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 9 Nisan 2020 Perşembe
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 7291040115
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 243274-5
 • Oda Sicil Numarası : 1233032
 • NACE Kodu : 620101
 • Mersis No : 0729104011500001
 • E-Tebligat Adresi : 25898-07248-89523
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Meslek grubunda, ESENLER / İSTANBUL Bölgesinde Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) konularında hizmet vermektedir. 1-Bilişim ve yazılım sektörleriyle ilgili program, donanım ve yazılım geliştirmek. 2-Yazılım ve program alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak , yeni ürün ve kodlar geliştirmek 3-Bilgisayar ve otomasyon sistemleri dahil tüm veri işleme ve yazılımlarını satın almak ithal ve ihraç etmek. 4-Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini gerçekleştirmek. 5-Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 6-Teknolojik çözümler geliştirmek sanal ve gerçek ortamlarda satış ve hizmete sunmak. 7-Bilgisayar ve akıllı telefon uygulamaları üretmek,üretilmiş lisans ve kodları almak satmak ve geliştirmek bunları tüm dijital ortamlarda ve yayıncı platformlarda satışa sunmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. a-Şirket amacı doğrultusunda , cihaz alet ve diğer malzemelerin temin ve alt yapısını geliştirmek amacı doğrultusunda ilgili bakanlıklara başvurarak yatırım ve teşvik belgeleri almak, yatırım ve diğer yasal indirimlerden yararlanma yoluna gitmek, araştırma geliştirme faaliyetleri ile ilgili projeler yapmak ve bu projelerin finansmanı için ilgili kuruluşlara başvurmak b- Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idari binaları ve hizmet binaları ile özel antre depolama tesislerini kurmak bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa ettirmek bunları alıp satmak,kiraya vermek,kiralamak, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, Konu ile ilgili olarak resmi ve özel her türlü ihalelere katılmak. c-Şirket, faaliyet konularına giren işleri bizzat gerçekleştirebileceği gibi bunları başka firma ve kuruluşlara da yaptırabilir. d-Şirket konuları ile ilgili işleri yapan yerli, gerekli izinleri almak şartı ile yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, Joint Venture anlaşmaları yapabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, holdinglere ve kuruluş halindeki şirketlere iştirak edebilir. e-Şirket yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşların açtıkları konuları ile ilgili ihalelere girer,taahhütlerde bulunur , teminatlar yatırır , gerektiğinde yatırdığı teminatları geri çeker. f-Şirket konuları ile ilgili teşvik tedbirlerinden yararlanabilir, yerli veya yabancı finans kuruluşlarından kısa, orta uzun vadeli krediler temin edebilir, amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Üçüncü kişiler lehine kefalet verebilir. Ve gerektiğinde kefaleti kaldırabilir.Bankalar ve diğer kredi veren kuruluşlar vasıtası ile nakit kredi, taşıt kredisi, kredi kartı ve diğer kredi araçları için başvuru yapabilir. g-Şirket yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı uyarınca yabancı ortak alabilir. Gerekli izinleri almak şartı ile yabancı personel çalıştırabilir. h-Şirket gerekli izinleri almak şartı ile teknoparklarda, serbest ticaret bölgelerinde, serbest liman bölgelerinde konuları ile ilgili faaliyet gösterebilir. i-Şirket gerekli izinleri almak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında konuları ile ilgili sergi ve fuarlara katılabilir. j-Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların ihtira hakları ve beratlarını, endüstriyel tasarım belgelerini, ruhsatnameleri, ticaret ünvanlarını, bröveleri almak,satmak, kiralamak,kiraya vermek. Şirket faaliyetlerinde gerekli ve faydalı marka ve patentleri, proje, peştamallık haklarını, ruhsat, lisans, satın alabilir, şirket namına tescil ettirebilir, know-how ve royalti anlaşmaları yapabilir. Gayri maddi hakları satın alabilir, satabilir, kiralar veya kiraya verebilir. k-Şirket, amaçlarını gerçekleştirebilmek için veya kendisine ekonomik kıymet kazandırmak için her türlü taşınmazı satın alır, satar kiralar veya kiraya verebilir, sahibi olduğu taşınmazları üzerinde devir satış vaadi, ipotek ve başkaca ayni haklar tesis edebilir, hak ve alacakların tahsili için aynı ve şahsi teminatlar alabilir veya verebilir, devre mülk sistemi kira sözleşmeleri yapabilir, ipotekleri kabul, tedbir, tecdit ve fekkedebilir. l-Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
PETHİNGS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL