QUICKPAY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KANYON APT. NO:185/271 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 7.05.2022 00:30:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : QUICKPAY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 28 Ocak 2020 Salı
 • Sermaye : 2.000.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6320991491
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 231838-5
 • Oda Sicil Numarası : 1221600
 • NACE Kodu : 661990
 • Mersis No : 0632099149100001
 • E-Tebligat Adresi : 25909-76380-58093
FİNANS KURULUŞLARI Meslek grubunda, ŞİŞLİ / İSTANBUL Bölgesinde Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler (finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, yatırım ortaklığı ve saklama hizmetleri, vb.) konularında hizmet vermektedir.
6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, ödeme hizmeti sağlamak gerçekleştirmek ve bu doğrultuda, Ödeme hesaplarına para yatırılması ve ödeme hesaplarından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesaplarının işletilmesi için gerekli tüm işlemler ile fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri yapmak, Ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonların aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dahil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dahil para transferlerini gerçekleştirmek, 6493 sayılı Kanunda tanımlanan ödeme araçlarının ihraç veya kabulünü yapmak, Para havalelerini gerçekleştirmek, Ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemlerini yapmak, Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri sağlamak, Sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemlerini gerçekleştirmek.
Her türlü özel ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının fatura ödemeleri, geçmiş fatura ödemelerini yapmaya komisyon karşılığı aracılık etmek Fatura ödemelerine yönelik paket program ve buna bağlı teknik donanım ve ekipmanların (bilgisayara, yazıcı ve bunun gibi ünitelerin) yurt genelinde pazarlamasını yapmak, Şirket konusu ile ilgili bayilikler kurmak ve bayilikler vermek, Yurtdışındaki yabancı kişi ve kuruluşlarının, Türkiyeden ithal edecekleri mal ve hizmetlerin tesliminde, işbu ithal edilen mal ve hizmetlerinin bedellerinin ödenmesinde, işbu ithal edilen mal ve hizmetler ile ilgili her türlü ticari işler ve işlemlerin yürütülmesinde aracılık ve komisyonculuk hizmetleri vermek, Söz konusu amaçları gerçekleştirmek için Şirket:
a.Her türlü ticari ve hizmet faaliyetleri yürütebilir,
b.Doğrudan veya dolaylı olarak Şirket ile aynı faaliyet alanı içerisinde uğraş gösteren veya Şirketin amaçlarına benzer amaçlar hedefleyen yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte yeni ortaklıklar kurabilir ya da hâlihazırda kurulmuş şirketlere iştirak edebilir,
c.Şirketin faaliyet türü ile ilgili alanlarda hem yurt içi hem yurt dışında ticari temsiller, acenteler, gözetimler, ticari avukatlıklar ya da danışmanlıkları atayabilir, atamasını alabilir,
d.Gerekli izinleri almak kaydıyla, depolar tesis edebilir ve kurabilir, limanlarda, diğer alanlarda ya da serbest bölgelerde alanları ve antrepoları teşhir edebilir,
e.Şirketin faaliyet alanıyla ilgili gerekli olan tüm araçları alabilir veya kiralayabilir, ulaşım araçları satın alabilir, devredebilir, tahsis edebilir ya da ayni veya şahsi olarak satışını başlatabilir,
f.Herhangi bir komisyon ya da borsa işlemi ile iştigal etmeksizin, yerli veya yabancı organizasyonlarla, kuruluşlarla ya da bankalarla uzun, orta ya da kısa vadeli kredi sözleşmeleri imzalayabilir, kredi alabilir ya da Şirketin yararına sayılan iştirakleri etkileyebilir veya taşınmaz ipoteği, taşınır rehni ya da Şirket lehine meblağları güvence altına almak için ticari işletme rehni alabilir ya da bunları geri çekebilir, veya Şirket borçları ile ilgili olarak taşınmaz ipoteği, taşınır rehni ya da ticari işletme rehni bahşedebilir,
g.Şirketin faaliyet alanına benzer bir alan ile uğraşan bir ya da daha fazla şirketin, firmanın, kişi (ler)in varlıklarını kısmen ya da tamamen devralabilir veya satın alma, tedarik ya da herhangi başka bir şekilde elde edebilir, ya da bu varlıkları ayni olarak Şirket sermayesine tahsis edebilir veya bu tahsisi kabul edebilir,
h.Şirketin faaliyet konusu ve amacına uygun düşen alanlarda yerli veya yabancı şirketlerle ve ortaklıklarla işbirliği yapabilir ya da lisans, know-how, telif ücretleri, teknik servisler, telif ve patent hakları, ticari unvanlar, ticari ve üretim unvanları ve markalar gibi soyut hakları alabilir, bunlarla bağlantılı sözleşmeler akdedebilir, bunlardan faydalanabilir, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir, devralabilir, satın alabilir veya satabilir, üçüncü kişilere kiraya verebilir ya da onlardan kiralayabilir,
i.Gerekli izinleri almak kaydıyla, ilgili hizmeti gerektiren alanlarda yabancı personel çalıştırabilir, ya da yurt içi ve yurt dışında personele eğitim verebilir,
j.Gayrimenkul satın alabilir veya satabilir, ya da tesisleri veya idare binalarını alabilir, devredebilir ya da kiralayabilir, kiralanan tesislerin kira sözleşmelerinin ve tüm ayni hakların Tapu Siciline tescilini ve şerhini isteyebilir,
k.Şirketin faaliyet alanına giren tüm ihalelere katılabilir.
Eğer Şirket, yukarıda belirtilenler haricinde faydalı ve önemli başkaca faaliyetlerde bulunmak isterse, Yönetim Kurulu kararı ve akabinde Genel Kurul Kararı aldıktan sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin alarak bu faaliyetleri gerçekleştirebilir.
Şirketin bu kararı alabilmesi için, Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmesi ve daha sonra kararın tescili ve ilan edilmesi gereklidir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
QUICKPAY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL