RED PRODUCTION FİLMCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

ACIBADEM MAH. ÇEÇEN SOK. AKASYA A AKASYA A KULE KENT ETABI APT. ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 1.08.2020 05:28:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : RED PRODUCTION FİLMCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 27 Temmuz 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 7341994675
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 256720-5
 • Oda Sicil Numarası : 1246490
 • NACE Kodu : 591103
 • Mersis No : 0734199467500001
 • E-Tebligat Adresi : 25808-56242-35019
BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA Meslek grubunda, ÜSKÜDAR / İSTANBUL Bölgesinde Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri (belgesel yapımcılığı dahil) konularında hizmet vermektedir. a-Uzun ve kısa metrajlı film, dizi filmi, belgesel, reklam, müzik, tanıtım, eğitim filmleri çekmek, b- Filmleri kamera ve diğer dijital sistemlerle kayıt ederek video ve tüm bilgisayar tekniklerini kullanıp ürünler haline getirerek, yaptırmak, satmak. c- Şirket imal ve ithalinde bulunduğu her türlü sinema, TV, video filmlerinin toptan ve perakende alımı satımı, teşhir, pazarlama, dağıtım işlerini yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü veya ödülsüz şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek, d- Menajerlik, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak, e- Her türlü eserlere ait telif haklarını almak, satmak, f- Şirket amaç ve konusuna ait işlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi tesisleri, stüdyolar ve laboratuvarlar, set ve atölyeler kurmak ve kurulmuş tesisleri ve stüdyoları, işletmeleri satın almak, kiralamak ve bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile her türlü ortaklık ya da anlaşmalar yapmak. g- Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması, temsilciliklerinin vermek, almak, h- Film, video ve faaliyetlerin yürütülmesi için gereksinim duyulan tüm işletme malzemelerinin (kamera ışıklandırma, gösterim, ölçü bakım, arşivleme, ses kaydetme, montaj, film kaset vb) kesin veya geçici olarak ithalat ihracatını yapmak, ı- Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve banttan olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak, i- İlgili sözleşmelerde belirtilerek gerek tanıtım bedeli gerekse komisyon tespiti şeklinde sözleşmeler ile gelir sağlamak; sinema ile TV alanında ve genel olarak faaliyet alanı ile ilgili danışmanlık ve destek vermek, Yukarıda sayılan işlerin gerçekleştirilebilmesi için; -Şirket yerli ve yabancı tüzel kişilerden hukuka uygun olarak kredi alabilir, ilgili mercilerden izin almak şartı ile yabancı sermaye ile yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yapabilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, aracılık yapmamak kaydı ile bunların hisse senetlerini ve tahvillerini satın alabilir ve satabilir. -Konusu ile her türlü menkul ve gayrimenkul malları, hak ve alacakları iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, menkul ve gayrimenkul malların hak ve alacakların ticari işletmeleri alacaklarına teminat olarak rehin alabilir, borçlarına teminat gösterip rehin edebilir. -Şirket konusuna giren işler için her türlü tesisat ve teçhizat, yardımcı teçhizat ve vasıta satın alabilir, kiralayabilir, işletebilir. Her türlü taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. -Şirket işletme lehine menkul, rehine kefalet ve banka garantisi şeklinde ayni veya şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Bununla alakalı olarak tapuda tescil ve rehinde bulunabilir. -Şirket amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak resmi ve özel açılmış ve açılacak olan ihalelere katılabilir, pey sürebilir, ıskonto yapabilir. -Şirket amacıyla ilgili olan veya faaliyeti için faydalı bulunan ticaret unvanlarını, sınai resim ve modellerini, marka, ihtira hak ve beraatlarını, alameti farikalarını, ustalık ve diğer sanayi mülkiyet haklarını iktisap edebilir, alıp satabilir, kullanabilir, kiraya verebilir, devir ve feragat edebilir ve bunlar üzerinde yerli ve yabancı sermayelerle işbirliği veya lisans ve imtiyaz anlaşmaları yapabilir. -Şirket maksat ve mevzuu gerçekleştirebilmek için gayrimenkul ipotek, irtifak ve intifa hakları gibi ayni ve şahsi haklar iktisap, devir ve ferağ edebilir, başkalarına tanıyabilir, tescil ve şerh, terkin ettirebilir, bütün bu işlemleri şirket leh ve aleyhine yapabilir. -Konusu ile ilgili her türlü makine ve tesis ile gayrimenkulleri iktisap ettirebilir, bunları satabilir, işletebilir, devredebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, irtifa, sükûna hakları gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı tesis edebilir, idari depo ve sair binaları inşa edebilir. -Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir ve şirketler kurabilir. -Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren kamu tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve her sıfatla alım, satım, kira, istisna yayın, komisyonculuk, vekalet hizmet, ariyet, vedia, taşıma, emanet, kefalet, teknik müşavirlik, müteahhitlik, proje mühendisliği, bayilik, acentelik, distribütörlük ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere girebilir, başkalarına devredebilir, iç ve dış teknik yardımı, know-how antlaşmaları yapabilir, patent ve ihtira beratı gibi sınai haklar kazanabilir, kiraya verebilir, satıp devredebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
RED PRODUCTION FİLMCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL