RENTROVİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

FULYA MAH. BÜYÜKDERE CAD. TORUN CENTER D BLOK N:74D/10 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 1.08.2020 05:28:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : RENTROVİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 27 Temmuz 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 7341990108
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 256731-5
 • Oda Sicil Numarası : 1246501
 • NACE Kodu : 620101
 • Mersis No : 0734199010800001
 • E-Tebligat Adresi : 25808-56219-89030
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Meslek grubunda, ŞİŞLİ / İSTANBUL Bölgesinde Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) konularında hizmet vermektedir. 1.Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım ticareti ile destek ve danışmanlık hizmetlerini, bilgisayar programlama faaliyetlerini (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müsteriye özel yazılımların kodlanması vb) sağlamak. 2.Bilgi teknolojileri ve diğer çevre ünitelerinin geliştirilmesi işlemleri için AR-GE faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler için yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde sağlanan sağlanacak teşviklerden yararlanmak. 3.Amaç ve konu kapsamı içerisindeki ve AR-GE faaliyetleri sonrasında ortaya çıkacak hizmet ve ürünlerin ihracat ve ithalatını yapmak. Uluslararası veya yurt dışı kaynaklı işletmelerle birlikte ulusal veya uluslar arası ihalelere katılmak. Başka şirketlerin hisselerini almak, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak. 4.Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı ve her türlü bilgisayar ve elektronik sistemler arasında iletişim hizmetleri vermek. 5.Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, yurt içi ve yurt dışı veri şebekeleri ile irtibatlandırmak Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmetlerini sunmak, bu hizmetleri yurt içi ve yurt dışından almak. 6.Tüm bilgisayar ve bilişim sistemleri, ticari paket program, yazılım ve donanım ürünleri geliştirmek, yapmak, satmak, kiraya vermek. İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak, yayınlamak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. Grafik-tasarım faaliyetlerinde bulunmak. Her türlü bilgisayar ve elektronik aletlerin teknik ve yazılım desteğini vermek. 7.Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satısını yapmak. Şirket yukarıdaki amaçlarının gerçekleşmesi için konusu ile ilgili olarak: Her türlü ham madde, mamul ve/veya yarı mamul ürün, makine ve ekipmanları, alabilir, satabilir, kiralayabilir. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak gerekli bilumum ruhsatnameler ve müsaadeler ile patent, ihtira beratı, marka, know-how, lisans ve imtiyazlar, resim bröve ve ticari unvanlar, teknik yardım ve haklar ve benzerleri gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bu gibi hakları kendi namına tescil ettirebilir ve bu hakları gerektiğinde devir ve feragat edebilir ve bunlarla ilgili lisans anlaşmaları yapabilir. Her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve yatırım faaliyetlerinde bulunmak üzere, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedip, envai kefalet, emtea, akreditif ve yatırım kredileri, açık krediler ve diger benzeri kredileri temin edebilir. Şirket sözleşmesinde yazılı konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, iç ve dış mümessillik, acentelik, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama, yapar makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap eder, devir ve feragat işlemlerinde bulunur. Alım, satım, kiraya verme, gayrimenkullerin üzerinde irtifa, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis eder. İpotekler alır, verir, fek eder, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşa eder, alır ve satar. Menkul mal ve gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira beratı, telif, isletme, ticaret unvanı, isletme adı alameti farika, patent, marka gibi), ifraz ve tevhid edebilir, satar, satın alabilir, teminatta rehin alır ve verir, inşa eder ve ettirir, kat karşılığı arsa alır, kat karşılığı gayrimenkul verebilir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leh ve tesis edebilir, değiştirebilir, ipotek verebilir alabilir ve ipotekleri fek eder, çözebilir bunları kurulmuş ve kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir. Medeni kanunda yer alan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir, imzaladığı üst hakkı sözleşmelerini ve bu üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği ayni ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir. Dilerse akit ettiği üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği tüm hakları gerek kendi ve gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir, rehin edebilir. Dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm ayni şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki dilediği gerçek ve tüzel kişilere dilediği bedellerle satabilir, kiralayabilir, tapu idarelerinde her türlü işlemleri yapar, tescil ettirir, şerh verdirir. Şirketin faaliyet konusuna giren isleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, girişimlerde ve iştiraklerde bulunabilir. Konusu ile ilgili açılacak olan her türlü ihaleye iştirak edebilir, konusu ile ilgili olarak her türlü mali ve hukuki tasarrufta bulunabilir. Yurt içinde ya da yurt dışında konusu ile ilgili alanlarda gelişim ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
RENTROVİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL