SPT CNC MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ŞERİFALİ MAH. KULE SOK. NO:27/6 ÜMRANİYE - ÜMRANİYE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:40:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : SPT CNC MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 1.000.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 7810849044
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235379-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225134
 • NACE Kodu : 466202
 • Mersis No : 0781084904400001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-81255-90501
TAKIM TEZGAHLARI VE OTOMASYON Meslek grubunda, ÜMRANİYE / İSTANBUL Bölgesinde Metal işleme takım tezgahlarının ve parçalarının toptan ticareti (parça tutucuları dahil) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1-imalat amaçlı kullanılan, CNC, NC, Üniversal ve benzeri her türlü matkap tezgahları ile freze tezgahları, torna tezgahları, dik işlem, yatay işlem, kayar otomat, borverk, taşlama tezgahları ve benzeri her türlü tezgahların, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, imalatını, bakım ve onarımını yapmak. 2-İmalat amaçlı kullanılan, CNC, NC, Üniversal ve benzeri her türlü matkap tezgahları ile freze tezgahları, torna tezgahları, dik işlem, yatay işlem, kayar otomat, borverk taşlama tezgahları ve benzeri her türlü tezgahların elektrik, elektronik, mekanik, pnomatik, hidrolik bilgisayar ve bilgisayar programları gibi aksamlarının, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, imalatını bakım ve onarımını yapmak. 3-Fabrika ve atölyelerde kullanılan her türlü matkaplar, matkap uçları, matkap tezgahları, freze ve freze bıçakları, freze mili, iş bağlama aynası, makine ve cihazları, torna aynalarının madrenlerin döner teferruarlarının aksesuarlarının bileme işlerini yapmak, imal etmek, almak ve satmak ithalatını ve ihracatını yapmak. 4-Her türlü teknik el aletleri, anahtarlar, oksijen salumu takınılan kılavuz ve paftaları, transmisyon zincirleri ve dişlileri, redüktörler, kaplinler kaynak makine ve cihazları, çelik daire testereleri, sac makasları, mengeneleri, bunların aksamı ve teferruatları ile aksesuarlarını imal etmek, almak, satmak, 6-Her türlü metal ve metalden üretilen mamuller, endüstriyel elektronik ekipmanların otomatik kontrol sistemlerinin yedek parçalarının montaj ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 5-Her türlü metal ve metalden üretilen mamuller, endüstriyel elektronik ekipmanların otomatik kontrol sistemlerinin yedek parçalarının montaj sanayi ürünlerinin makine ve aletlerinin projelerim hazırlamak, teknik ressamlığım yapmak mühendislik hizmetlerini sunmak, teknisyenlik, bakım ve montajım yapmak, 6-Konusu ile ilgili iş makineleri metal işleme için takım tezgahlan, makine ve cihazları taşlama ve profil kesme takım tezgahlan vargel matkap tezgahları, hidrolik metal tezgahları, profil kesme takım tezgahlarını imal etmek, almak, ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 7-Polisaj işçiliği, polisajla ilgili her türlü makine, hammadde alımı, ithalatı, ihracatı, satışı, pazarlamasını yapmak. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuların gerçekleştirilebilmesi için; a-Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, acentalık verebilir, mümessillik, acentalık, bayilik, distribütörlükler alabilir, verebilir, irtibat büroları kurabilir, hizmet, acentalık, komisyonculuk sözleşmeleri ile Şirketin amacına ulaşması için gereken diğer ticari ve hukuki iş ve işlemleri yapabilir, bunları tertip ve organize edebilir, çalışanlara yönelik her türlü mesleki eğitim programlan düzenleyebilir. b-Şirket konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, yurtiçi ve uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri yapabilir. c-Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve/veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira beratlarını, patent, lisans, imtiyaz, marka, teknik yardım, know-how, kullanım hakları, ticaret unvanlarını resim ve modelleri ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarım adına tescil edebilir, iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunları alıp satabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, mevzuat hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir. d-Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde her şifada her türlü sözleşmeleri akdedebilir. İç ve dış teknik yardım know- how anlaşmaları yapabilir, yurt içinden veya yurt dışından patent, lisans, imtiyaz, marka teknik know-how, kullanım haklan ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir devir ve temlik edebilir, bunları alıp satabilir, ithalat ve ihracatını iktisap edebilir bunları kiralayabilir devir ve temlik edebilir bunları alıp satabilir ithalat ve ihracatını yapabilir üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. e-Satış mağazası merkez ofis teşhir yerleri emtia depolama ve dağıtım tesisleri kurabilir satın alabilir kiralayabilir kiraya verebilir inşa ettirebilir kısmen veya tamamen satıp devredebilir başka kişi ve kuruluşlara rehin ve ipotek verebilir. f-Menkul ve/veya gayrimenkul malları, kara, hava, deniz araçlarım her yolla iktisap edebilir, inşa ettirebilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul mallan şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir, bunların terkinin talep edebilir, fek edebilir, şirketin alacak ve borçlarının teminatı olarak her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
SPT CNC MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL