STARLINK TURKEY İNTERNET HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

AKAT MAH. GÜL SOK. MAYA PARK TOVERS SİTESİ NO:2 İÇ KAPI NO:7 BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 7.12.2020 03:32:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : STARLINK TURKEY İNTERNET HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 3 Aralık 2020 Perşembe
 • Sermaye : 1.000.000 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 7810880946
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 280169-5
 • Oda Sicil Numarası : 1269920
 • NACE Kodu : 613001
 • Mersis No : 0781088094600001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-81235-09150
TELEKOMÜNİKASYON Meslek grubunda, BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Bölgesinde Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri konularında hizmet vermektedir. Şirket amaç ve konusu, meri mevzuata riayet etmek ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmek kaydı ile her türlü elektronik haberleşme/telekomünikasyon hizmeti verilmesi ve/veya şebekesi veya altyapısı kurulması ve işletilmesi ve bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlığa yönelik faaliyetleri yürütmektir. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilecektir: 1. Uydu Haberleşme Hizmeti, Uydu Platform Hizmeti, GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, Sabit Telefon hizmeti, Kablolu Yayın Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti, Rehberlik Hizmeti, Sanal Mobil Şebeke Hizmeti, Hava Taşıtlarında GSM-1800 Mobil Telefon Hizmeti ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirme yapılacak diğer elektronik haberleşme hizmetlerini sunabilir. 2. Ana amaç ve konusu olan elektronik haberleşme hizmetini vermek ve/veya altyapısını kurmak ve işletmek ile ilgili mümessillik, acentelik alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak makine, teçhizat, ekipman ithal edebilir, satın alabilir, satabilir, bakım ve onarım yapabilir, konusu ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılım ithal edebilir, satın alabilir ve satabilir. 3. Konusu ile ilgili olarak dâhili ve harici acentelik, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtımcı ve acente olarak tayin edebilir. 4. Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yasaların belirlediği sınırlar çerçevesinde yerli ve yabancı benzeri şirketler ile ortaklıklar kurabilir, izin, imtiyaz, ruhsat, know-how, patent ve lisans sözleşmeleri yapabilir, konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira haklarını, beratlarını, endüstriyel dizayn, model, resim ve ticaret unvanlarını, hususi imal ve istihsal usullerini ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından alınmış markaları devir alabilir, gerekirse bunları kısmen veya tamamen başkalarına devir edebilir, teminat olarak gösterebilir, kiraya verebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
STARLINK TURKEY İNTERNET HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL