TANSİYON MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. T.KENT SİT. ÇARŞI AP. NO:10 U/210 ESENLER - ESENLER / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 6.08.2019 23:41:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : TANSİYON MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 26 Temmuz 2019 Cuma
  • Sermaye : 100.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 8220503493
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 201788/5
  • NACE Kodu : 749090
  • Mersis No : 0822050349300001
  • E-Tebligat Adresi : 25949-77160-56973
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek Grubunda İSTANBUL / ESENLER Bölgesinde Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: A-) Ulusal ve uluslar arası mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık, iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri vermek üzere Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB), İş Sağlığı Güvenliği Birimleri (İSGB), özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, sağlık-tıp merkezleri, sağlık kabinleri, alile sağlığı merkezleri, hemodiyaliz merkezleri, yanık tedavi merkezleri, göz sağlığı merkezleri, ağız-diş sağlığı merkezleri, zayıflama ve diyet merkezleri, ortez-protez tedavi merkezleri, check-up merkezleri, çevre ve iş güvenliği mevzuatına göre ölçüm laboratuarları, muayenehaneler gibi her türlü sağlık ve güvenlik tesisi kurmak, kurdurmak, işletmek, hizmet satın almak, kiralamak, kiraya vermek, başka kurum ve kuruluşlara ait bu tür tesislere ortak olmak, ekip ve ekipman temin etmek, bakım hizmetleri vermek ve işletmek. İşyerlerinde sağlık ve güvenlik hizmetleriyle ilgili işe giriş, işe dönüş, aralıklı kontrol muayeneleri yapmak, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu vermek, işbaşı eğitimi ve rapor vermek, sağlık ve güvenlikle ilgili bilumum raporları vermek, verdirmek, muayenelerini yapmak ve yaptırmak. Konusu ile ilgili hekim, uzman hekim, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli, hemşire, laborant, röntgen teknisyeni, acil tıp teknisyeni, psikolog, diyetisyen, hijyenik çevre sağlığı uzmanı gibi sağlık ve güvenlik elemanlarım kendi tesislerinde veya diğer kurum ve kuruluşlarda geçici veya kalıcı olarak istihdam etmek. Gezici (mobil) sağlık hizmeti vermek, yapılmasına aracı olmak, yaptırmak, mobil sağlık hizmeti verecek araç-gereçleri(ambulans vb.) satın almak kiralamak, kiraya vermek. Her türlü aşıyı toplu halde satın almak, aşılama hizmeti yapmak ve yaptırmak. Konusu ile ilgili her türlü aracı satın almak, kiralamak, kiraya vermek. B-) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü malzeme ve teçhizatın alım satımını, bu malzemelerin ithalat ve ihracat yapmak. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk analizi, acil eylem planı vb. her türlü ölçümleme ve raporlama hizmetleri vermek. C-) İş sağlığı ve güvenliği, risk analizi, acil eylem planı, riskle kaynağında mücadele, çevre sağlığı, kalite yönetimi sistemleri vb. konularla ilgili eğitim vermek, denetimler yapmak, tatbikatlar düzenlemek, organize etmek, hazırlamak ve yürütmek. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkındaki mevzuata uygun olarak, teorik ve pratik eğitimler hazırlamak, vermek, aracı olmak. D) Her türlü tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, tıbbi araç gereç ve medikal malzemenin alım satımını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak, kiralamak, kiraya vermek. Tıbbi ve konusuyla ilgili diğer tüm malzemelerle ilgili her türlü hizmet alım satımı yapmak. E) Her türlü inşaat işlerini yapmak, taahhüt etmek. Mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulun yapımı ,alımı, satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri vermek. F-) Şirket, amaç ve konularını gerçekleştirmek için; gayesine uygun her türlü mali ,ticari ,hukuki,idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. Şubeler açabilir. Yurt içinde şirketler kurabilir veya kurulmuş olanlara iştirak edebilir. Yabancı sermaye ile iştirak halinde şirketler kurabilir. Menkul mallar ve gayrimenkulleri iktisap edebilir veya satın alabilir. Gayesine uygun olarak gayrimenkulleri kiralayabilir veya kiraya verme işlemlerini gerçekleştirebilir. Maliki bulunduğu gayrimenkuller ve menkul mallar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir ve satabilir. Yurtiçinden ve yurtdışından kredi kullanabilir. Leasing yolu ile demirbaş ve gayrimenkul alabilir. İpotek, rehin, kefalet işlemleri yapabilir ve bunların fesih işlemlerini ifa edebilir. Amaç ve konusuna giren işler için gerekli olan taşıtları yurtiçi ve yurtdışından temin edebilir, ihtiyacı olan taşıtları kiralayabilir. Maliki bulunduğu taşıtları kiraya verebilir veya gerekirse satabilir. Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distiribütörlük ve temsilcilik işleri yapabilir. Yurt içi ve yurt dışı ihalelere girebilir. Taahhütler yüklenir ve ifa eder veya iştigal konusu ile ilgili ihaleleri açar. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
TANSİYON MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL