TOD DİJİTAL REKLAMCILIK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

K.KARAMUSTAFAPAŞA MAH. NECATİBEY CAD. NAZAR HAN N.74/6 BEYOĞLU - BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:53:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : TOD DİJİTAL REKLAMCILIK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 8450604841
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235904-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225661
 • NACE Kodu : 620101
 • Mersis No : 0845060484100001
 • E-Tebligat Adresi : 25939-45185-15933
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Meslek grubunda, BEYOĞLU / İSTANBUL Bölgesinde Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) konularında hizmet vermektedir. Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1. Internet reklamcılığı da dahil olmak üzere reklam satışının ve pazarlamasının sağlanması ile ürün ve hizmetlerin satışının sağlanması, ürün ve hizmetlerin elektronik ticaret yolu ile satısı ve direkt pazarlaması. 2. Veri toplanması, işlenmesi ve bilgi olarak sunulması konusunda bilgi işlem projeleri ve yazılımları geliştirmek. Her türlü yazılım sistemleri, internet ve mobil kanallar üzerinde yazılım sistemlerine dayalı araştırma geliştirme faaliyetleri sürdürmek. 3. Yazılım geliştirme ve pazarlama faaliyetleri konusunda şirket ve kurumlara, danışmanlık, insan kaynağı, uzman kiralama, eğitim, yönetim ve destek hizmetleri vermek. 4. Teknoloji üretici firmaların ön satış, satış sonrası destek, pazarlama ve satış organizasyonlarını yönetmek, kaynak tedarik etme hizmetleri vermek. 5. Ar-Ge yazılım ve tasarım hizmetleri ile buna benzer faaliyetlerde bulunmak. Yerli ve yabancı şahıs ve firmalarla is birliği yapmak; Ar-Ge projeleri hazırlamak, hazırlanmış projelere iştirak etmek, prototip ve seri üretim çalışmaları yapmak. 6. Web siteleri kurmak, bu siteler ile yurt içi ve yurt dışına yayın faaliyetleri gerçekleştirmek, üyelik ve reklama dayalı hizmetleri sunmak, doğrudan satış ve aracılık faaliyetleri gerçekleştirmek. 7. Teknoloji alanında araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yeni ürünler, yazılımlar ve çözümler bulmak, icat etmek, geliştirmek, patentlemek ve ticarileştirmek. Bu ürünleri ve teknolojileri pazarlamak, kiralamak, satmak ve destek hizmetleri vermek. Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmak yönetmek. Her türlü yazılım sistemleri, internet ve mobil kanallar üzerinde araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürmek. 8. E-Ticaret sistemlerinin tasarlanması, üretilmesi satın alınması satılması kiraya verilmesi 9. Web sayfası tasarımı, program tasarımı gibi ürünlerin yapımı, yazı, işaret, sembol, görüntü, ses veya bunların kombinasyonlarının bilgisayar ortamına aktarılması, işlenmesi, kurgulanması, iletilmesi, görüntülenmesi, seslendirilmesi ve uygun ortamlara çıkışlarının yapılması için gerekli her turlu donanım yazılım aksam yedek parça sarf malzemesi kayıt ortamı gibi ürünlerin geliştirilmesi ithalatı, ihracatı, satışı, dağıtımı, pazarlanması, satış öncesi ve sonrası teknik hizmetlerin sağlanması, eğitim ve bakımının yapılması 10. Dijital reklamcılık hizmetlerinin tasarımı, üretilmesi, satın alınması, satılması, kiralanması ve kiraya verilmesi ithal ve ihraç edilmesi. Yapılacak olan hizmet karşılığı fatura kesilmesi. Şirket amaç ve konusu ilgili olarak bu çerçevede ve bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki listelenen faaliyetlerde bulunabilir: 1.Marka, patent, telif hakkı, buluş, iyileştirme, yöntem, ticari marka ve unvan, endüstriyel tasarım, faydalı model, coğrafi işaretler, bilgisayar donanımı ve yazılımı, lisans, alan adı, teknik bilgi, model kesim gibi fikri ve sınai hakları iktisap edebilir, gerektiğinde bunları şirket lehinde tescil ettirebilir, lisans, teknik bilgi ve yardım, know-how, franchise, imtiyaz gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir veya var olanları devralabilir, devredebilir, bu cinsten fikri sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler akdedebilir, bunları satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir ya da sair suretlerle elde edebilir veya elden çıkarabilir. 2.Her türlü e-ticaret projesi tasarlayabilir ve hayata geçirebilir, 3.Her türlü özel ve kamu ihalelerine iştirak edebilir ve teklif verebilir, 4.Her türlü menkul ve gayrimenkulleri alabilir, satabilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, ipotek verebilir, ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, gayrimenkul mükellefiyeti tesis edebilir. 5.Her türlü kara, deniz ve taşıtlarını iktisap edebilir veya kiralayabilir. 6.Kurulmuş veya kurulacak olan, ulusal ya da uluslararası şirketlere ortak olabilir, bu şirketlerin yurt içi ve yurt dışı temsilciliğini yapabilir, bunlarla yurt içinde veya yurt dışında faaliyet göstermek üzere yeni şirketler ve ortaklıklar kurabilir, faaliyet ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara veya örgütlere üye olabilir, hisse veya intifa senetleri ile tahvilleri aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir veya bu şekilde alınmış pay senedi ve tahvilleri, aracılık yapmamak kaydıyla satabilir. 7.Yurt dışında ve yurt içinde her türlü temsilcilik, şube, irtibat bürosu, tanıtım bürosu açabilir. 8.İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Emval, kefalet, emtia, yatırım, açık, esham ve aracılık yapmamak kaydıyla tahvilat üzerine avans redileri senet üzerinde avans kredileri ve sair krediler temin edebilir. 9.Her türlü idari, hukuki, ticari ve sınai is ve muameleleri yapabilir, bu bağlamda ithal edilen mallar için ilgili her türlü işlemleri yerine getirebilir veya bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için başkalarıyla sözleşme yapabilir. 10.Her konuda kiralama, finansal kiralama, hizmet, lisans, sözleşmeleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözleşme akdedebilir. 11.Ticari ve sınai yatırımlarda bulunabilir. Her türlü mali ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
TOD DİJİTAL REKLAMCILIK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL