TYANA GIDA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KÜÇÜK ÇAMLICA MAH. ÜMİT SOK. ÜMİT İŞ MERKEZİ APT. NO:7/4 ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 3.03.2020 00:42:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : TYANA GIDA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ÜMRANİYE VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 8830922542
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235960-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225717
 • NACE Kodu : 469004
 • Mersis No : 0883092254200001
 • E-Tebligat Adresi : 25909-61175-47794
TOPTAN VE DIŞ TİCARET Meslek grubunda, ÜSKÜDAR / İSTANBUL Bölgesinde Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu şunlardır. 1.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 2.Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı,imalatı ile ithalat ve ihracatını yapmak.Her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin alım satımı, ihracat ve ithalatı ile pazarlamasını yapmak.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü şifalı bitkilerin alımı, satımı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak. Her nevi çekirdek, çiğ kahvenin, granül kahvenin, kakao ve kahve kremalarının, her nevi çayın ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak. Çekirdek kahvenin makinelerde kavrulma işlemlerinin yapılması, kavrulmuş kahvelerin değirmenlerde çekilmesi ve toz haline getirilmesi, ambalajlanması. 3.Türkiyenin belli başlı ihraç ürünlerinin özellikle tekstil ve deri ürünlerinin, her türlü tarım ve hayvansal ürünlerin, her türlü deniz ürünlerinin, her türlü gıda maddesinin, her türlü sınai ürünün, her türlü maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi hükümlerine göre üretilen ürünlerin, dünya piyasasına tanıtılmasını ve ihracını sağlamak, yurt içinde ticaretini ve pazarlamasını yapmak, Türk imalat sanayiine katkıda bulunmak amacıyla dış ülkelerden her türlü sınai yarı mamulleri ve mamulleri ithal etmek, işlemek veya işletmek suretiyle yeniden ihraç etmek ortaklarının iştirak ettiği veya sahibi bulunduğu gerçek veya tüzel üçüncü kişilere ait firmaların mutemet veya vekili sıfatı ile bu firmaların iştigal konuları ile ilgili hammadde, malzeme veya işletme gereçlerini ithal etmek ve bu kuruluşların mamul ve yarı mamullerini ihraç etmek. dış ticaret mevzuatında yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde imalatçı ve tedarikçi kuruluşların kendi müşterilerine yaptıkları ihracatlar da sözleşmelere bağlı aracılık hizmetleri vermek. 4.Şirket yukarıda sayılan faaliyet konuları dahilinde veya haricinde tüm konularda yurt içinde ve yurt dışında, mümessillik, distribitörlük, komisyonculuk, pazarlamacılık, acentelik, yapabilir veya yaptırabilir. 5.Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınaî mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, her türlü know-how anlaşmaları yapabilir. 6.Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. 7. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. İşbu halde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen düzenlemeler saklıdır. 8.Şirketin iştigal konusu için gerekli her türlü pazar etüdleri, nakliye, gümrük depolama işlemlerini, her türlü ihrazi, mali ve ticari işlemleri yapabilir veya yaptırabilir. 9. Şirketin faaliyet konusuna giren malların satışını yapabilmek için teşhir standları, showroomlar, satış mağazaları ve dükkanlar açabilir, bayilik ve franchise verebilir. 10.Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yurtiçi veya yurtdışında kamu ve özel kesim tarafından açılan ihalelere katılabilir, teklif verebilir, ihale alabilir, alınmış ihalelere katılabilir, ihaleden çekilebilir, ihaleleri üçüncü şahıslara devredebilir veya ihaleleri üçüncü şahıslardan devralabilir, gerekli taahhüt işlemlerini yerine getirebilir. 11. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirketin iştigal konusu ile ilgili herhangi şekil ve surette olursa olsun, ticari bir işletmeyi devralabilir, yurt içinde ve dışında kurulmuş bu tür işletmelerle birleşebilir veya ortaklık kurabilir veya mevcut şirketlere ortak olabilir, yönetimlerine katılabilir ve şirketin iştigal konusuna giren alanlarda imalat yapabilir ve /veya yaptırabilir, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve /veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin banka kredileri ile diğer borçlarına kefalet verebilir. 12. İlgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
TYANA GIDA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL