ULUSLARARASI MARKA PATENT MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ

FULYA MAH. BÜYÜKDERE CAD. OSMANBEY APT. NO:52/16 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 8.02.2020 04:39:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ULUSLARARASI MARKA PATENT MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 3 Şubat 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 8900409903
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 232838-5
 • Oda Sicil Numarası : 1222598
 • NACE Kodu : 691004
 • Mersis No : 0890040990300001
 • E-Tebligat Adresi : 25959-90169-00959
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, ŞİŞLİ / İSTANBUL Bölgesinde Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler) konularında hizmet vermektedir. Patent,faydalı model, marka, endüstriyel tasarım gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin vekillik, eğitim,hizmetleri sunmak. Fikri ve Sınai mülkiyet hakları ile ilgili Türk Patent Enstitüsü ve/veya diğer kurumlar/firmalar ile yürütülecek her türlü başvuru, tescil, teşvik, teşvik fonlarının kullanımı işlemlerinin takibi. Söz konusu fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili başvuru ve tescil işlemleri yürütmek. .Grafik tasarımcılarının faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeniliklerine ait tescil işlemlerinin yapılması. Kültür Bakanlığı na bağlı bilgisayar programları veya sanat eserleri, tiyatro çalışmaları, yarışmalar vb. telif hakları işlemlerinde danışmanlık hizmetleri sunmak. Alan adı tescil işlemlerinde danışmanlık hizmetleri sunmak Şirketin maksat ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı görülen ihtira beratı ve hakları lisans imtiyazi know-how ve telif hak­larını marka model resim ve benz­eri gayri maddi hakları iktisap et­mek kiralamak ve kullanmak aynı şekilde şirketin sahip olduğu bu nevi hakları satmak ve kiraya ver­mek üzerinde rehin ve ipotek ve in­tifa hakkı tanımak ve bu hakları geri almak. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için taşınmaz mal­lar satın alabilir. Temellük ve tasar­ruf ettiği taşınmaz mallar üzerinde bizzat inşaat yapabilir yaptırabilir bu taşınmaz mallan kısmen veya tamamen devredebilir ferağ ede­bilir kiraya verebilir taşınmaz mal­ları ipotek veya rehnedebilir mülkiyetindeki mallar üzerinde ipotek verebilir bu ipotek ve rehin­leri fekkedebilir ve aleyhindeki ipotekleri fekkini isteyebilir ve fekkettirebilir. Hak ve alacaklarının ve diğer hukuki işlemlerinin teminatı olmak üzere üçüncü şahıs­lara gayrimenkuller üzerinde ipotek rehin ve diğer mülkiyetin gayri ayni haklar tesis ve fek ede­bilir. Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Ortaklar Kurulu nun vereceği karar ile girebilir. Fikri ve sınai hakların (marka,patent faydalı model endüsriyel tasarım coğrafi işaretler telif hakları internet alan adları knowhow lisasns sözleşmeleri vs.)korunmasını sağlamak için yurt içi ve yurt dışında ulusal ve uluslararası gerçek ve tüzel kişi müşterilere hizmet vermek bu haklarla ilgili her türlü araştırma başvuru işlem takibi itiraz savunma sicil kayıtları gücelleme değiştirme vb. hizmetleri vermek ve tescil belgelerini almak.Her türlü marka ve patent konularında ilgili bütün işlerin yapılması her türlü patent işlerinin yapılması tüm danışmanlık hizmeti verilmesi, konusu ile ilgili teşviklerden yararlanma ve yararlandırma hizmetleri faaliyetinde bulunabilir. oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerin satın alınmasında danışmanlık yapmak. Şirketlere kalite danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak, bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak, satmak, aracılık yapmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç etmek faaliyetinde bulunabilir. Konusu ile ilgili her türlü tüzel ve gerçek kişilere, bünyesindeki uzmanlar yardımı ile ticari ve sınai ilişkiler, halkla ilişkiler, beşeri münasebetler, yatırım işleri, pazarlama konularında ulusal ve uluslararası bilgi sağlamak, danışmanlık yapmak ve yabancı ülkelerin ekonomik ve hukuki bünye ve uygulamaları hakkında etüt, araştırma ve raporlama yapmak.Konusu ile ilgili yürürlükte bulunan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde şahıs, şirket, ortaklık, konsorsiyum adına fikri ve sınai mülkiyet haklarından olan marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretlerin yurtiçi ve yurtdışı tescillerini yapmak, tescillerin alınması ve korunması ile ilgili hizmetlerini yürütmek ve ihracat müşavirliği, tüm bakanlık ve resmi kuruluşlarda evrak takibi ve müşavirliği hizmetini yapmak.Müracaat dosyalarının tanzimi ve resmi müracaatı ile tescil hizmetlerini takip ve neticelendirmek, sınai mülkiyet haklarına sahipleri ve alıcılar adına devir, lisans, ferağ, unvan değişikliği, adres değişikliği, nevi değişikliği, veraset ve intikal, birleştirme, itiraz, süre uzatımı, yenileme, rehin, teminat, iptal gibi hizmetleri yapmak.Konusu ile ilgili yönetim sistemleri; ISO 9001: 2000, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP 13001, SA8000, ISO 13485, ISO 16949, AS/EN 9100, TL 9000, SURVEY, ISO 11799 IT kuruluşlardan eğitim ve belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri. Tüm Bakanlıklar, Genel Müdürlükler, Müsteşarlıklar ve buna bağlı tüm birimler ve diğer tüm resmi kuruluşlardaki işleri ile ilgili hizmetler vermek ve müşavirliğini yapmak ve her türlü izin, teşvik belgesi almak, faizsiz ve düşük faizli krediler almak, işlerini ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ULUSLARARASI MARKA PATENT MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL