URFALILAR KALIP İSKELE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HASTANE MAH. ORG.NURETTİN BARANSEL CAD. NO:50/1 ARNAVUTKÖY - ARNAVUTKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 3.03.2020 00:46:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : URFALILAR KALIP İSKELE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 17 Şubat 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 8930528901
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 236168-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225924
 • NACE Kodu : 251106
 • Mersis No : 0893052890100001
 • E-Tebligat Adresi : 25949-60189-01756
METAL ÜRÜNLER VE MUTFAK EKİPMANLARI Meslek grubunda, ARNAVUTKÖY / İSTANBUL Bölgesinde İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatı ya da iskeletlerin imalatı (kuleler, direkler, destekler, köprüler vb.) (Kepenk ve yangın merdiveni ile prefabrik yapılar hariç) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 1- Her türlü İnşaat taahhüt işleri; konut,işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- İnşaatlarda kullanılan endüstriyel kalıp ve iskele sistemlerinin imalatı, kurulumu ve bunlara ait parçaların dizayn ve bunların uygulamaya yönelik geliştirilmesi. 3- Her türlü inşaat kalıpları, imalat yardımcı elemanları, inşaat iskeleleri, ayarlı dikmeler, bağlantı elemanları, prekast beton kalıpları, prefabrik beton kalıpları, inşaat tesisatı ve taahhüt işleri. 4- Her türlü kalıp ve iskele sistemleri projelendirmesi, dizayn edilmesi, montaj işlemlerini yapmak ve yaptırmak. 5- Her türlü kalıp ve iskele sistemleri ile bunlara bağlı alet edavat ve benzeri işlemlere ilişkin kiralama hizmeti vermek, 6- İştigal konusu dahilinde bakım, onarım hizmetleri ile bu işlemler ile ilişkili nakliye ve depolama hizmetleri vermek, verdirmek, kiralamak. 7- İştigal konusu dahilinde süpervizör hizmetleri vermek, verdirmek. 8- İştigal konusu dahilinde atanmış özel makinaların veya ürüne özel makinaların imalatını, ihracatını ve ithalatını yapmak veya yaptırmak, almak, kiralamak veya kiraya vermek. 9- Türkiye sınırları içerisinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 10- Konusu ile ilgili her nevi resmi ve özel ihalelere katılmak bu ihaleleri almak ihale konularını yapmak yaptırmak devretmek her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt tesisat işleri yapmak ve yaptırmak. Her türlü çelik konstriksiyon imalatı ve taahhüdü, demir demir kütük yassı yuvarlak profil demirler, teneke soğuk ve sıcak çekilmiş saçlar demir çelik ve alüminyum diğer metaller ve hurdaları paslanmaz çelik ve alüminyum levha profil ve çubukları silisli saçların imalatı ithalatı ihracatı ve pazarlamasını yapmak. 11- İş konuları ile ilgili fabrika ve atölyeler kurmak ve işletmek bunun için gerekli her çeşit makine tezgahı yedek parça hammadde malzeme ve emtiayı kısmen veya tamamen üretmek satın almak veya ithal etmek keza çalışma konusuna giren bu makine malzeme hammadde ve yarı mamulleri mamul ve yarı mamulleri satmak ihraç etmek. 12- Motorlu ve motorsuz her çeşit taşıt aracı iş makinaları ile vinçlerin, vinç yedek parça aksesuarların ticaretini yapmak ve bakım servisleri kurmak, kiralamak veya kiraya vermek. 13- Konut ve işyerleri için gerekli çelik ve ahşap mobilya halı mefruşat ile elektrikli ve elektriksiz alet ve gereçleri yapı ve tesisat elemanları ile yapılarının donatım ve dekorasyonu ile ilgili her çeşit malzeme ve eşyaları almak satmak gerektiğinde üretimini yapmak. 14- Yurt içi ve yurt dışı yolcu ve eşya nakliyatı yaparak nakliyatı ile ilgili taahhüt işlerine girmek 15- Her türlü inşaat malzemesi, sıhhi tesisat armatürleri ve malzemeleri alıp satmak üretmek, arsa alım satımı prefabrik konut satışı yapmak. 16-Çalışma konularıyla ilgili olarak danışmanlık yapmak yerli ve yabancı fabrika ve firmalardan mümessillik distribütörlük acentelik bayilik ve tali bayilikler almak komisyonculuk ve rebresantlik yapmak konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında satış ve teşhir yerleri açmak sergi ve fuarlara katılmak mümessillik, acentelik, bayilik ve tali bayilikler vermek, 17- Gerekli görülen hallerde yurt içinde veya yurtdışında yeni ortaklıklar kurmak, sermaye iştiraklerinde bulunmak, bunlara katılmak, şirket hisse senetleri ve tahvillerini satın almak, menfaatleri devralmak, bunlarla birleşmek ve ortaklık kurmak suretiyle veya başka şekilde yukarıda sayılan amaçlara ilişkin her türlü ortaklığa doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yapmak; söz konusu hisseleri başkalarına devretmek veya satmak, distribütörlükler, acentelikler kurmak ve şubeler açmak, 18- Doğrudan veya dolaylı olarak ve kısmen veya tamamen yukarıdaki amaçlara, herhangi benzer veya bağlantılı bir amaca ve hatta Şirket faaliyetlerini tamamlayacak veya geliştirecek her türlü amaca ilişkin sınai, ticari ve finansal faaliyetlerde bulunmak, bu konularla ilgili malları üretmek,ithal veya ihraç etmek, 19- Maksat ve Mevzuu ile bağlı olarak ve bunları gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın almak, bunları başkalarına satmak, devir, ferağ etmek, kısmen veya tamamen başkalarına kiralamak ve başkalarından kendi ihtiyacı için kiralamak, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, gayrimenkullerin imarını, ifrazını, tevhidini, parselasyonunu ve alt yapı tesislerini yapmak ve değerlendirmek, 20- Konusu ile ilgili şahıslar firmalar şirketler veya devlet mahalli idare veya bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senetlerini tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri satın almak bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak bunları satmak değiştirerek devretmek mübadele etmek veya teminat olarak göstermek, 21 - Yurt içinde ve yurt dışında kaynaklardan ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
URFALILAR KALIP İSKELE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL