VERONA İTALYAN GRUBU YİYECEK İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ

CAFERAĞA MAH. MÜHÜRDAR KARAKOLU SOK. IKIZLER APT. NO:9 A KADIKÖY - KADIKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 11.06.2019 02:42:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : VERONA İTALYAN GRUBU YİYECEK İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ
 • Kurucu Ortaklar : CEM YÜCEL İMAL, ÖNDER ÖZSÜLLÜ
 • Yetkili : CEM YÜCEL İMAL, ÖNDER ÖZSÜLLÜ
 • Kuruluş Tarihi : 7 Haziran 2019 Cuma
 • Sermaye : 50.000,00 TL
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KADIKÖY VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 9250861799
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 195203/5
 • NACE Kodu : 561019
 • Mersis No : 0925086179900001
RESTORAN VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Meslek Grubunda İSTANBUL / KADIKÖY Bölgesinde Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafe ve kafeteryaların faaliyetleri konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: Şirketin Amaç ve Konusu şunlardır: a)Her türlü İtalyan yiyecek içecek üretimi ve satışını,üretilen yemeklerin servis hizmetlerini,pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek dağıtımını yapmak.gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak,kurulu olanları devir almak. b)Her türlü restoran,cafe,lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar,işletir,kiralar,kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. c)Turizme yönelik otel,motel,bar,pansiyon,kamping,tatil köyleri,apart oteller,yeme içme tesisleri,eğlence yerleri kurmak,işletmek,işletmeye vermek,bu yerleri satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek. d) Şirket her türlü kahvehane, kafe,çay bahçeleri açar,kiralar,kiraya verir ve işletmesini yapar. e) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,işletebilir,kiralar,kiraya verebilir,bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir,ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Gayrimenkulleri üzerinde irtifak,intifa,sükna,gayrimenkul mülkiyeti,bedelli veya bedelsiz yola terk,kamuya terk,ifraz,tevhit yapabilir,kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi,ifraz,tevhid,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. f) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir,satabilir,kiralayabilir,finansal kiralama yapabilir,yahut kiraya verebilir,yurt içinde ve yurt dışından teminatlı yahut teminatsız ,her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat,kefalet,işletme rehni ve ipotek tesis edebilir,fek edebilir.Alacaklarına karşılık ipotek veya rehin alabilir,borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine,ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkini talep edebilir,her türlü kefalet ve teminat verebilir. g) Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin,imtiyaz,ruhsatname,patent,ihtira beratları,lisans,know-how marka,fesihname,belge,alameti farika gibi sınai,mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir,her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak,Ayrıca yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. h) Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ,bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. ı) Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. i) Şirket konusu ile ilgili mamulleri depolanması, nakli satışı için gerekli her türlü makine tesisat, nakil vasıtaları, cihaz, alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. j) Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. k) Şirket konusu ile ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konusu ile iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruf da bunabilir. l) Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahvilleri, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devir alabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. m) Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. n) Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlara ortaklık yapabilir. o) Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. ö) Şirket yukarıdaki tüm konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. p) Şirket yukarıdaki tüm .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
VERONA İTALYAN GRUBU YİYECEK İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL