VİSTAFONE TELEKOMÜNİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ

GAYRETTEPE YILDIZPOSTA CAD. AKIN SİTESİ NO:8/34 OFİS 5 BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 15.04.2014 00:00:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : VİSTAFONE TELEKOMÜNİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ
  • Yetkili : PIERRE VON MENTLEN Müdür - ŞEMS BAĞDATLIOĞLU Müdür -
  • Kuruluş Tarihi : 15 Nisan 2014 Salı
  • Sermaye : 30000
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 919096
  • NACE Kodu : 612002
Yürürlükteki mevzuatlara riayet etmek ve ilgili mercilerden gerekli onay ve lisansları almak kaydıyla 1. Türkiye ye ve yurt dışına, umumi? telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetlerini sağlama, 2. Her çeşit telefon, cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları, nakil vasıtaları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü yazılım ve donanımın, satışı, dağıtımı, kiralanması ve başka suretle teminini ile arzını sağlamak, 3. Yukarıda sayılanlarda dahil olmak üzere, program sorumluluklarının yürütülmesini teminen teknik, pazarlama, işletme türlerini sözleşmeler ile temini konuları ile iştigal etmek, 4. Komünikasyon sanayi ile ilgili her türlü yatırım mallarının sanayi ürünlerinin, makine malzeme ve ürünlerin, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının, ham, mamul ve yarı mamul malların bilgi ve hizmetlerin, yurt içinde ileri teknik düzeyde geliştirilmesini sağlamak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında bu mal ve hizmetlerin üretimini yapan firmaların teknik ve mali müşavirliğini, mümessilliğini, acenteliğini, distribütörlüğünü, yetkili satıcılığını yapmak, komünikasyon sanayii ile ilgili her türlü ham madde, yarı mamul ve mamulleri ile yazılım ve programlarını ithal ve ihraç etmek, resmi ve özel sektörle ilgili her türlü ihalelere iştirak etmek, 5. Her türlü komünikasyon sistemlerini ve bu alanla ilgili bilgisayar, faks, büro makinaları, elektrik, elektronik, elektro mekanik, pnömatik araç ve gereçleri ithal etmek ve pazarlamak, 6. Haberleşme, kitle haberleşmesi, her türlü iletişim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu organizasyonları düzenlemek, bu konularda müşavirlik, mümessillik ve işletim hizmetleri yapmak, 7. Sanayide ileri gitmiş ülkelerden teknik bilgi transferini sağlamak, pazarlamak, keza teknik bilgi üretmek için araştırmalar yapmak ve bu nedenle de bilgi üretim merkezleri kurmak, 8. Şirket konusu ile ilgili olmak üzere her türlü proje, fizibilite,organizasyon, müşavirlik, kontrollük, mühendislik, bakım ve onarımhizmetleri ile belli hizmetleri vermek, 9. İşletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makine, teçhizat ve taşıt araçlarının üretilmesi alınıp satılması, ihraç ve ithaline bu amaçla sınai ve ticari tesisler kurulması, tamamen veya kısmen satın alınması, kurulmuş olanlara ortak olunması, 10. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unsurlarının know-how ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunmak, 11. Mevzuat ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyoncular, acentelikler ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi ve tesis edilebilmesini ifa etmek, 12. İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılmasını gerçekleştirmek, 13. Telefon ve bilgisayar ortamında her türlü tanıtım, reklam, promosyon, sosyo politik araştırmalar, kamuoyu araştırmaları, piyasa araştırmaları ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, bu işler için gerekli her türlü yazılım ve donanım alım satımını yapmak, ve bu amaçla gerekli yurt içi ve yurt dışı bağlantıları kurmak, 14. Telsiz Kanunu ve Yönetmeliği esaslarına göre belirlenecek standartlara uygun olarak her türlü telsiz, telefon, çağrı cihazları ile bunların bilumum aksam ve parçalarını ithal etmek ve pazarlamak, ihraç etmek, 15. Konu ile ilgili cihazlar için gerekli ruhsatı ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki esaslara göre tedarik etmek, 16. Yukarıda yazılı haberleşme sistemleri konusunda mobil telefon ve iletişim cihazları ve sistemleri, özel telefon cihazları, faks cihazları, telefon üniteleri ve kablosuz telefonlar her nevi çağrı sistemleri kurmak, işletmek, ithalat ve ihracat dahili ticaret yapmak, mümessillik, bayilik yapmak, komisyon almak ve vermek, ?17. İlgili mercilerden izin alınmak kaydıyla her türlü elektronik elektrikli ve mekanik cihazlar ile uydu haberleşme istasyonları, TV alıcı cihazları, TVRO TV verici cihazları, TV verici istasyonları ve bunların yedek parçalarını, ithal etmek, ihraç etmek, dahili ticaret yapmak, pazarlamak, know-how müşavirlik ve mühendislik hizmetleri almak ve vermek, 18. Şirket ulusal ve uluslar arası telefon hizmetleri ve başka diğer katma değerli hizmetler sağlayan ulusal ve uluslar arası hizmet üretimi yapan firmaların teknik ve mali müşavirliğini, mümessilliğini, acenteliğini, distribütörlüğünü, yetkili satıcılığını yapmak, resmi ve özel sektörle ilgili her türlü ihalelere girmek, ulusal ve uluslar arası firmalar ile işbirliği yapmak, Türkiye de ücreti önceden ödenmiş telefon arama kartları tesis etmek ve satmak, 19. Konuları ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkul malları iktisap etmek, satmak, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde şirket adına ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
VİSTAFONE TELEKOMÜNİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL