YAYA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İSTASYON MAH. İBRAHİM AĞA SOK. NO:8/11 TUZLA - TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 6.08.2019 23:41:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : YAYA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 26 Temmuz 2019 Cuma
  • Sermaye : 50.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - TUZLA VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 9431062029
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 201785/5
  • NACE Kodu : 469004
  • Mersis No : 0943106202900001
  • E-Tebligat Adresi : 25898-65007-97354
TOPTAN VE DIŞ TİCARET Meslek Grubunda İSTANBUL / TUZLA Bölgesinde Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır 1-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunmak. Sirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket iştigal konusu ile ilgili hakiki veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, isletmelere ortak olmak, iştirak etmek, bunlar ile birlikte yeni şirketler ve ortaklıklar kurmak. Şirket amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, imtiyazlar, alameti farikaların, teknik yardım ve ruhsatların isletme haklarını, isletme imtiyazlarını ve bunlar gibi fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri aracılık yapmamak şartı ile devir almak, iktisap etmek, devretmek, teminat olarak göstermek. Şirket amacı ve uğraşı konusuyla ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira hak ve beratlarını, lisans, imtiyaz ve telif haklarını marka, model, resim ve ticaret ünvanlarını, know-how gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, satmak, kiraya vermek, üzerinde infaz ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü nakil vasıtaları,otomobil ve tasıt alabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. Şirket faaliyet ve konularına giren araştırma geliştirme (AR-GE) sınai, ticari, yatırım ve faaliyetlerde bulunabilir. Şirket konusuyla ilgili olarak yurt içinde ve dışında Devlet İktisadı Kamu Teşekkülleri, Katma ve Özel İdareler, Belediyeler, Milli Savunma ve Askeri ihaleler, hakiki ve hükmü şahıslarla yer altı ve yer üstü inşaatları, yol, elektrik, su, baraj, kalorifer, sıhhi tesisat, ısı, gaz, doğalgaz, ısıtma ve soğutma tesisleri, klima tesisleri, onarım ve restorasyon isleri taahhütleri yapmak ihalelere katılmak ve ikmal etmek. Şirket amacıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, satış mağazaları, servis istasyonları, atölyeler, şantiyeler açmak. Şirket istigal konularıyla ilgili olarak mühendislik, müşavirlik, müteahhitlik, taşeronluk, mümessillik, distribütörlük, acentalık hizmetleri deruhte etmek, acentalık yapmak, acentalıklara ortak olmak, komisyonculuk isleri yapmak, taahhüt isleri ile uğraşmak, ihalelere iştirak etmek, iç veya dış mümessillikler almak veya vermek. Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarının ve alacaklarının temini için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları almak. Şirket isleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emtia, akreditif, ihracat ve yatırım kredileri, senet üzerine avans ve benzeri kredileri temin etmek. Şirketin faaliyet alanına giren resmi ve özel ihalelere katılmak ve ihale etmek, projelere katılmak ve proje etmek. Bunlara ait tüm otomasyon bilgisayar hizmetlerinin verilebilmesi için dosya açmak, açtırmak, konusu ile ilgili tüm işlemleri yerine getirmek. Şirket konusuyla ilgili fason isçilik yapabilir, yaptırabilir. Şirket maksat ve mevzu ile alakalı her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
YAYA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL