YENİKÖY GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ

RASİMPAŞA MAH. RIHTIM CAD. NO:58/4 KADIKÖY - KADIKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 9.02.2012 00:00:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : YENİKÖY GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
  • Yetkili : SERRA NİGAR KEÇECİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden YUSUF ŞAHİNDURAN Yönetim Kurulu Üyesi Münferiden
  • Kuruluş Tarihi : 9 Şubat 2012 Perşembe
  • Sermaye : 50.000,00 TL
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 807694
  • NACE Kodu : 412002
Bilumum inşaat ve taahhüt işlerinin yapılması,kamu ve özel sektörlerin inşaat taahhütlerine girilerek ihaleler alınması,arsalar satın alınarak veya kat karşılığı,ferdi ve toplu konutlar,mesken ve işyerleri,ev apartman,villa,okul eğitim merkezleri,hastane,sağlık ocakları,otel,motel, plaj ve gezinti alanları,iş hanları,ticaret merkezleri, fabrika binaları,......cami ve benzeri ibadet yerleri, prefabrik yapılar,baraj,spor tesisleri,depolar inşa edebilir alım ve satımı ile uğraşabilir,bunlar üzerinde kat irtifakı kurabilir.... Şirket konusunun gerektirdiği ihtiyaçlar için görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır ve taşınmaz mal ve haklar üzerinde ki ayni şahsi ve her türlü hakları satın almak,trampa ve takas gibi Medeni Kanun,Borçlar Kanunu,Türk Ticaret Kanunu,İcra ve iflaskanunu gibi çeşitli şekillerde iktisap,devir ve temellük etmek,keza bu yollarla elden çıkarmak,özellikle şirket işleriiçin ve ayrıca iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs ve şirketler ile diğer kurum ve kuruluşların doğmuş ve doğacak borçlarını temin için gerekli görülecek taşınır ve taşınmaz mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket lehineve aleyhine rehin ve ipotek vermek ve kabul etmek.Hak ve alacakların temin ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminat almak,taşınır ve taşınmaz mallar ile gayri maddi ve sınai hakları kiralamak kiraya vermek,işletmek,işlettirmek. Maliki olduğu taşınmazlar üzerinde tevhid,ifraz,taksim, cins tashihi,arsa yapı tashihi,arsa payı ipoteği,kat irtifakıve kat mülkiyeti tesisi,ihdas ve ipoteğin fekki işlemlerini yapmak,ayrıca irtifak,intifa,sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemlerde bulunmak.Sahip olduğu mallar üzerinde menkul rehni tesis etmek,başkalarına ait menkul mallar üzerinde kendi lehine menkul mal rehni ve taşınmazlar üzerinde de kendi lehine ipotek kabul etmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
YENİKÖY GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL