YYK GIDA İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÜZELYURT MAH. 2148.SOK. NO:6/1 ESENYURT - ESENYURT / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:44:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : YYK GIDA İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : ORTAK SAYISI BİRDEN FAZLA LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 9961114316
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235569-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225322
 • NACE Kodu : 561008
 • Mersis No : 0996111431600001
 • E-Tebligat Adresi : 25888-30038-65859
RESTORAN VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, ESENYURT / İSTANBUL Bölgesinde Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) konularında hizmet vermektedir. -Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. -Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. -Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. -Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. -Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. Şirket bu amaç ve konusunu yapabilmesi için: 1- iştigal konuları ile ilgili olarak müşavirlik ve organizasyon işleri yapabilir. 2- İştigal konuları ile ilgili olarak her nevi makine araç ve gereçlerinin taşıt araçlarının yedek parçalarının, yardımcı maddelerinin, yarı mamul ve mamul maddelerinin alım satım, ithalat ve ihracatını yapabilir. 3- İştigal konuları ile ilgili olarak yurt içinde, yurt dışında ve serbest bölgelerde mümessillik, temsilcilik, acentelik, bayilik, distribütörlük alıp verebilir. 4- İştigal konuları ile ilgili olarak gümrük hattı dışında eşya satış mağazaları ve depoları açabilir ve bunları işletebilir. 5- İştigal konuları ile ilgili ürünlerinin dağıtımı, tanıtımı, teşhiri ve alımı, satımı gayesiyle yurtiçi ve yurtdışında mağazalar, teşhir salonları, dükkan ve depolar satın almak, işletmek, satmak, kiralamak, devralmak ve devretmek. 6- Şirket konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı şirket veya şahıslarla ortaklık kurabilir veya ortak olabilir. İştigal konuları ile ilgili olarak yurt içinden yada yurt dışından izin, imtiyaz, patent, marka, ihtira beratı, ticari ünvanları gibi haklar edinilebilir, devrabilir, devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, teknik bilgi anlaşmaları yapabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için finansal kiralama yolu ile çeşitli mal ve hakları kiralayabilir. 7- İştigal konuları ile ilgili olarak resmi ve özel her türlü ihale ve taahhütlere girebilir. 8- İştigal konuları ile ilgili emtiaların nakli için her türlü nakil vasıtaları satın alabilir. 9- İştigal konuları ile ilgili olarak alım, nakil, muhafaza , ambalaj ve satış için gerekli depo, mağaza gibi sabit veya seyyar satış teşkilatı kurabilir veya mevcut teşekküllerle iş birliği yapabilir. 10- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna , gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 11- Şirket gerektiğinde tüm faaliyet konuları ile ilgili Ar-Ge birimi oluşturmak, araştırma ve geliştirmek çalışmalarında bulunmak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşlar ve firmalara ile işbirliğinde bulunmak. 12- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili alanlarda yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan her türlü kredi ve teşvik temin edebilir. 13- Şirket gayrimenkulleri üzerinde kendi veya üçüncü şahısların borçlarını temin için ipotek veya diğer ayni haklar tesis edebilir, tesis edilmiş bulunan hakları terkin edebilir. Şirket kendi leh ve aleyhine ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet vb. her nevi ayni ve şahsi teminat verebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
YYK GIDA İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL