Firma Arama Sonuçları

Toplam 1.180 kayıtlı firma bulundu

Hurdacılar

Sanayinin hızla gelişmesi ve bu gelişmeyle birlikte hammadde ihtiyacının artması hurda sektörünün payını arttırmıştır. Hurdanın değer kazanmasının nedeni nedir? Öncelikle hurdanın anlamını açıklayarak başlayalım, hurda kullanılmayan alet ve edavatları oluşturduğu yığındır diyebiliriz. Geri dönüşümün en büyük katkı sağlayandır diyebiliriz. Artık kullanılmayan sanayi atıklarının ve teknoloji malzemelerinin yeniden işlenerek tüketiciye sunulmasıdır. Genel olarak bir ülkenin kalkınmasında hurdaların rolü büyüktür. Çünkü hammadde bulmak ve onlara ulaşmak maddi açıdan pahalı ve zor bir iştir. Bulunan hammadde endüstride ya da başka sektör alanlarında işlenir. Böylelikle daha az maliyetle üretilmiş olunur.

Hurdacılık yapan insanlar bir nevi geri dönüşüm yapan ve teşvik edenlerdir. Geri dönüşümün sanayiler için önemini düşünürsek hurdacılık mesleğinin ve hurdanın önemini bir kez daha anlamış oluruz. Hurda çeşitliliğinin çok olmasına rağmen her çeşit hurda rağbet görmemektedir. Kâğıt hurdası, metal hurdası, elektronik hurdası, otomobil hurdası piyasada talebi fazla olan hurdalardır.

İşe yaramaz dediğiniz malzemelerin ülke ekonomisine, sanayiye ve bize katkısını göz ardı etmemelisiniz.