Firma Rehberi Arama Sonuçları

Toplam 745 kayıtlı firma bulundu

Eğitim Kategorisi Üniversiteler Alt Kategorisinde Firma Rehberi Firma Arama sonuçları

Üniversiteler Firma Rehberi

Çeşitli alanlarda eğitim ve araştırma yapan fakültelerden oluşan yükseköğretim kurumuna üniversite denmektedir. Lisans bölümüne giden öğrenciler 4 yıllık eğitim alırken tıp fakülteleri 5-6 yıl eğitim almaktadır. Önlisans bölümü seçen öğrenciler ise 2 yıllık bir eğitim almaktadır. Lisans ve önlisans haricinde derslere gidip katılma zorunluluğu bulundurmayan açıköğretim fakülteleri de mevcuttur.

Üniversiteler felsefi konuları rahatlıkla tartışmayı akıl sürecini duygusal sürecin önüne katarak kişilerin olayları daha detaylı görmesini sağlayan ortamlardır. Modern üniversitelerin kökeni Orta Çağ’a dayanmaktadır. Avrupa’nın her yerinden gelen öğrencilere açık olan bu üniversiteler rahipler ve keşişler tarafından eğitim verilmekteydi. Anadolu ve Türk-İslam medeniyetlerinde ise bu görevi medreseler almış ve Umumî bilgi veren medreselerde kelam, mantik, belagat, lugat, nahiv, matematik, astronomi, felsefe, tarih ve coğrafya gibi ilimlerin yanında "ulûm-i âliye" denilen Kur'an ilimleri ile hadis ve İslâm hukuku (fıkıh) gibi ilimler okutulmuştur.

Türkiye’de ilk üniversite 1453 Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu İstanbul Üniversitesidir. Fatih Sultan Mehmet din ilimlerinin yanı sıra fen ilimlerinin de okutulması için Fatih Külliyesi, 500 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Üniversite idarisi rektör, yönetim kurulu ve senato tarafından sağlanır. Senato; rektörün başkanlığında fakültenin dekanları ve her fakülteden bir temsilcisi olan profesörlerden oluşmaktadır. Bütçe, yeni kürsü, seçim ve enstitü açılması veya kaldırılması için yürürlüğe koyar veya teklifleri inceler.

Türkiye'nin en büyük Firma Rehberi Find Firma rehberinde yer alan Eğitim Kategorisi Üniversiteler Alt Kategorisinde Firma Rehberi Firma Arama sonuçlarını kullanarak istediğiniz gibi kategoriler ve il ilçelerde firma listesi alabilir ve Firma arama sonucundan işletmenin detayını inceleyebilirsiniz.