7HİLLS DATA VERİ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

MASLAK MAH. AOS 55.SOK. B BLOK APT. NO:4/542 SARIYER - SARIYER / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:39:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : 7HİLLS DATA VERİ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - MASLAK VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0012061790
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235329-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225084
 • NACE Kodu : 661903
 • Mersis No : 0001206179000001
 • E-Tebligat Adresi : 25797-89990-28399
FİNANS KURULUŞLARI Meslek grubunda, SARIYER / İSTANBUL Bölgesinde Finansal danışmanlık faaliyetleri konularında hizmet vermektedir. A.) - Ticari ve mali sektörün çalışmasında ihtiyaç duyulan bilgileri kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuat dahil olmak üzere yasalar çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kaynaklardan toplamak veya satın almak, değerlendirmek, işlemek ve bilgileri yine mevzuat izin verdiği ölçüde yurt içinden ve yurt dışından talep eden kişi ve kuruluşlarla ticari kurallar ve mevzuat çerçevesinde vermek veya bedeli karşılığında sunmak; - Pazar yeri (platform) olarak şirketleri ve/veya bireyleri bir araya getirerek çeşitli veri hizmetlerinin sunulmasına aracılık etmek ve sunmak; - Bedeli karşılığında ticari ve mali kuruluşlara sistem, yazılım ve operasyon hizmeti sunmak; B.) Yurtiçinde ve yurtdışında finans, ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim ve finans danışmanlığı yapmak kaydıyla, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. Kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerin satın alınmasında danışmanlık yapmak. Şirketlere kalite danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak, bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak, satmak, aracılık yapmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç etmek. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her turlu gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar uzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri uzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mukellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mulkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her turlu cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Luzumlu görulecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her turlu borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her turlu menkul ve gayri menkulleri ile her turlu sabit tesis ve demirbaşları uzerinde gerek namına gerekse uçuncu şahıs ve tuzel kisiler namına teminat, kefalet, isletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karsılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya uçuncu şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her turlu kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tum teşebbus ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mulkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen uçuncu şahıslara devredebilir, her turlu hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen uçuncu şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her turlu makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tum sınai mali ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
7HİLLS DATA VERİ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL