ANDALUS EĞİTİM KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ZAFER MAH. TONGUÇ BABA CAD. NO:67/2 ESENYURT - ESENYURT / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:53:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ANDALUS EĞİTİM KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - AVCILAR VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0691104217
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235920-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225677
 • NACE Kodu : 856002
 • Mersis No : 0069110421700001
 • E-Tebligat Adresi : 25888-03928-75995
EĞİTİM Meslek grubunda, ESENYURT / İSTANBUL Bölgesinde Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık, test değerlendirme, öğrenci değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetler) konularında hizmet vermektedir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir.Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir,Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir. . Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Yurtdışı ve Yurtiçi eğitim hizmetleri yapmak.Yurtiçi ve yurtdışında her dilde dil kursları açabilir. işletebilir. devir edebilir ve ya devir alabilir. Dil kurslarından franchise alabilir. Yurtdışındaki dil okulları ve yaz okulları ile bağlantılı çalışarak bu okullara yabancı dil öğrenmek amacı ile kontak kurmak başvurularını yapmak her türlü danışmanlık hizmetini sunmak. Yurtdışındaki Üniversitelere ve kolejlere sertifika, diploma , lisans, yüksek lisans ve doktora programları içim öğrenci göndermek ve her türlü danışmanlık hizmetini sunmak.yurtdışındaki firmalarda veya okullara maaşlı ve ya maaşsız staj ve ya iş ayarlamak. yurtiçinde dil kursları yabancı dilde kişisel gelişim,sınav hazırlık,ve mesleki alanda eğitim vermek ve kurslar açmak.eğitim amaçlı kamplar kurmak.yurtiçi ve yurtdışı eğitimi ile ilgili organizasyonlar düzenlemek.tıp fakültesinde ve bilumum sağlık ile ilgili fakültelerde okuyan öğrenciler için hizmetler vermek faaliyetinde bulunabilir. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin ve her türlü tıbbi malzemelerin alımı, satımını yapabilir. Her türlü tıbbi araç,gereç ve malzemenin,tıpta kullanılan ilaç,serum ve tedavi malzemelerinin,laboratuvar ve ameliyathanelerde kullanılan araç,gereç ve malzemenin alımı ve satın alınması veya satılması,yurt içinde ve yurt dışında toptan pazarlanması yapmak faaliyetinde bulunabilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ANDALUS EĞİTİM KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL