BABİL BİYOGAZ ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1992. SOK. VETRO CITY AP.N:16/93 ESENYURT - ESENYURT / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:37:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : BABİL BİYOGAZ ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : ORTAK SAYISI BİRDEN FAZLA LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 12 Şubat 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 3.000.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ESENYURT VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1280997806
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235275-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225030
 • NACE Kodu : 351119
 • Mersis No : 0128099780600001
 • E-Tebligat Adresi : 25909-17839-12015
ENERJİ Meslek grubunda, ESENYURT / İSTANBUL Bölgesinde Elektrik enerjisi üretimi konularında hizmet vermektedir. 1. Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi; üretilen elektrik enerjisinin ve kapasitesinin satışını yapar. A. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, almak kiralamak satmak. Yenilenebilir enerji sistemleri (biyogaz, güneş,rüzgar jeotermaf, biyokütle, çöp gazı, dalga, hidrolik ve benzeri ) konusunda danışmanlık, proje, taahhüt, inşaat, imalat, montaj, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak. B. Üretilen elektirk enerjisini toptan satış lisans sahibi kişilere, perakende lisans sahibi kişilere ve serbest tüketicilere satmak. C. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş ve kurulacak dağıtım şirketleri, üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. D. Enerji nakil hatları, dağıtım şebekeleri, türbinler ve gerekli teknik ve donanım ekipmanlarını almak, satmak, üretmek. 2.Kojenerasyon, enerji verimliliği ve benzeri alanlarda danışmanlık, proje, taahhüt. İnşaat, imalat, montaj, bakım, onarım ve benzeri işler. 3.Yenilenebilir enerji üretimi kojenerayon, ve enerji verimliliği konularında ARGE faaliyetleri, yurtiçi ve yurtdışı resmi ve gayri resmi kuruluşlarla işbirliği, finans ve destek alma - verme, bilgi ve teknoloji alışverişi, teknoloji üretmek amacıyla mühendislik araştırması, laboratuar testi ve analizi, ARGE sonuçlarının yayınlanması, patenti ve benzeri işlemler yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında eğitim, sergi, seminer ve fuarlara katılmak. 4.Yenilenebilir enerji ve kojenerasyon sistemlerinin taahhüdü, montajı ve inşaatı için gereken kojeneratör, ajitasyon cihazı, gaz arındırma, gaz basınçlandırma, gaz depolama, güneş enerjisi paneli, trafo, rüzgar türbini, elektrik jeneratörü, motor, çiller, soğutma kulesi; gazlandırma kazanı, pompa, kompresör, otomatik kontrol cihazları, klima cihazları, eşanjörler, kalorifer kazanları gibi mekanik, elektrik ve elektronik cihazlar ile, bu cihazların bakımı ne onarımı için gerekli yedek parçaların ithalatı, ihracatı, gümrük işlemleri, nakliyesi. 5.Biyogaz, biyodizel ve benzeri yenilebilir yakıtların üretimi ve satışı, bu kaynaklardan elektrik üretimi ve satışı, fosil kaynaklardan üretilen LPGİ gaz ve akaryakıt dahil, biyokütleden elde edilen sıvı ve gaz yakıtların dağıtım ve dolum tesisleri, pompalama ve depolama istasyonlarını açma, taşımacılık yapma, acentalıklar kurma, bu yakıtların perakende ve toptan satışı, buhar, sıcak su ve benzeri enerjinin üretimi perakende ve toptan satışı. 6.Biyogaz tesislerinden elde edilen katı ve sıvı gübrenin pazarlanması. Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi. Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi ve bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi. 7.Sıhhi tesisat, yangın tesisatı, ısıtma havalandırma ve klima tesisatı, elektrik tesisatı, kimyasal ve biyolojik arıtım, saf su, antik su ve benzeri alanlarda danışmanlık, proje, taahhüt, inşaat, imalat,montaj, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak. 8.Tarım, su ürünleri, kültür balıkçılığı ve hayvancılık alanlarında tesis açma, kurma, işletme, tarım ürünlerinin işlenmesi, et ve süt ürünlerinin işlenmesi, su ve deniz ürünlerinin işlenmesi, çeşitlendirilmesi alanlarında tesis açma ve işletme faaliyetleri. 9. Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı. Kimyasal ürünlerin toptan ticaretini yapmak. 10. Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticaretini yapmak. 11.Elektrik, elektronik, telekomünikasyon ve mekanik alanlarda patent anlaşması dahil mümessilik, müşavirlik ve taahhütile cihaz ve aygıtların ithalat ve ihracatı, yurt içi ve yurtdışında pazarlanması. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya vereilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükne, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli ve bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi mualeme ve tasarrufları gerçekleştirilebilir. Her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, yapabilir. 2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir finansal kiralama yapabilir,yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir.Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinden gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BABİL BİYOGAZ ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL