BH İSTANBUL TURİZM VE OTELCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ

KEMERHATUN MAH. BALIK SOK. NO:7 BEYOĞLU - BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 15.05.2015 00:00:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : BH İSTANBUL TURİZM VE OTELCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 15 Mayıs 2015 Cuma
  • Sermaye : 20000
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 975068
  • NACE Kodu : 551002
MADDE-3- ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU : a ) Yurtiçinde ve yurtdışında otel, motel, tatil köyü,mokamp,pansiyon, marina ve sair her türlü turistik tesisler ile eğlence ve sportif dinlenme merkezleri, büyük mağaza (süpermarket), akaryakıt istasyonları, açık ve kapalı otoparklar ve sair konaklama tesisleri kurmak, işletmek, yasal gerekleri yerine getirilmek şartı ile turistik amaçlı hazine ve orman arazileri tahsis ettirmek, kiralamak, her türlü gayrimenkul satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, kara, deniz ve hava nakil vasıtaları satın almak, işletmek, kiralamak ve satmak.b ) Yurtiçi ve yurtdışı turistik turlar ve geziler düzenlemek, yine yurtiçi ve yurtdışı otelcilik işletmeleri, seyahat ve oto kiralama, yatçılık, kara, hava, deniz yolcu ve kargo taşımacılığı şirketleri ve acentalıkları tesis etmek veya bunlarla ortaklık kurmak, işbirliği yapmak.c ) Yabancı turistik amaçlı firmaların mümessilliğini veya acentalıklarını üstlenmek konusu ile ilgili olarak yabancı sermaye mevzuat hükümleri dairesinde ortaklık tesis etmek, seyahat acentalığı faaliyetlerinde bulunmak.d) Türk ve yabancı hava yolları kuruluşlarının denizcilik işletmelerinin, demiryollarının veya karayolu işletmelerinin biletlerini satmak ve bu gibi kuruluşların acentalıklarını üstlenmek.e ) 3227 sayılı devre mülk kanunu ve bununla ilgili mevzuata uyulmak kaydı ile devre mülk intifa hakları satışı veya uzun süreli kiralama ( leasing ) anlaşmaları yapmak.f ) Şirket leh ve aleyhinde ipotek, rehin ve sair ayni haklar tesis ve fek etmek, tesislerin kuruluşları ve işletilmeleri ile ilgili olarak iç ve dış krediler temin etmek bunları kullanmak ve kullandırmak.g ) Şirket konusuna giren işletmelerin tamamı veya bir kısmı ile iştigal eden müessese, ticarethane şirketleri ve paylarını satın almak veya bunlarla her nevi şirket ve ortaklık kurmak, konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat ve gerektiğinde yurtdışında yatırım yapmak.h ) Satın aldığı gayrimenkulleri tevhid ve ifraz etmek, parselasyon, şuyulandırma ve hamur işlemlerini yapmak, irtifak ve kat mülkiyeti hakları tesis etmek, ipotek etmek, tadil ve fek etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, tadil ve fek etmek.Şirket turizme hizmet amacı ile restoranlar(içkili-içkisiz), eğlence yerleri,satış reyonları, Sauna , Türk hamamı, jimnastik salonu, yüzme havuzu, rüzgar sörfü, su kayağı, deniz motosikleti, kara ve su avcılığı, dağcılık, su altı ve su üstü sporları gibi hizmetleri ve gerekli tesisleri çalıştırarak hizmet vermek, eğlence merkezleri kurmak, işletmek kiraya vermek, kiralamak, bu konularla ilgili her türlü araç ve gereç ile yedek parça ve aksesuarları ithal ve ihraç etmek.B. Şirket, amacına ulaşmak için aşağıda sayılan işleri yapmaya yetkilidir:Yurt içinde ve yurt dışında her tür menkul ve gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, alâmetifarika, patent, marka, model, resim, know-how, good-will, royalty vs. gibi) satın alabilir, satabilir, teminat olarak rehin alabilir ve verebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir.Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla iş ortaklıkları dahil her türlü ortaklıklar kurabilir, anlaşmalar imzalayabilir, iştiraklerde bulunabilir, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılabilir, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir, mevcut şirketlere iştirak edebilir, başka şirketlerle birleşebilir veya başka şirketleri devir alabilir; amaç ve konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir, amaç ve faaliyetleriyle ilgili konularda şirketler kurabilir veya kurulmuş/kurulacak şirketlere katılabilir, ortaklığa veya başka tip şirketlere girebilir ve bütün işleri gerekli kanuni yükümlülükleri yerine getirerek yabancılarla birlikte yapabilir.İştirak ettiği şirketler ile ilgili etüt, proje, mimari proje, araştırma, fizibilite mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, yurt içinde ve dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik alıp verebilir, yine bu şirketler için ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, kefalet, teminat alıp verebilir. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi ve yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler alabilir, finansman ve mal bağlantıları yapabilir, anlaşmalar yapabilir, kaynak sağlayabilir, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri verebilir. Her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında Şirket varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacaklarını temlik edebilir, benzeri garantileri ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BH İSTANBUL TURİZM VE OTELCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL