CEV BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALTINTEPE MAH. İSTASYON YOLU SOK. NO:3/1 PK:34840 MALTEPE - MALTEPE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 29.11.2020 17:17:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri, yorumlar ve şikayetler

Şikayet Yaz İşletme hakkında yorum yaz
5 puan
1 yorum
Volkan Ç.

Volkan Ç.

30 Kas 2020

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : CEV BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 7 Mayıs 2020 Perşembe
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 2061332373
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 244401-5
 • Oda Sicil Numarası : 1234157
 • NACE Kodu : 461401
 • Faaliyet Alanları : Bilgi İşlem Yazılım, Tasarım, Kurulum Hizmetleri,Bilgisayar Sarf Malzemeleri Satıcılığı
 • Mersis No : 0206133237300001
 • E-Tebligat Adresi : 25868-39762-67650
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Meslek grubunda, MALTEPE / İSTANBUL Bölgesinde Bilgisayar, yazılım, elektronik ve telekomünikasyon donanımlarının ve diğer büro ekipmanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar konularında hizmet vermektedir.
1. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri , endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.
2. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi.
3. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.
4. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.
5. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.
6. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı.
7. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak.
8. Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.
9. Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek.
10. Araştırma, geliştirme, yenilik ve inovasyon faaliyetleri yürütmek.
11. Ar-Ge ve yenilik yoluyla teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini sağlayacak faaliyetler yapmak
12. Her türlü Dayanıklı ve Dayanıksız tüketim malları, kimyasal ürünler, tekstil ve giyim ürünleri ile sanayi mallarının ithalini, ihracını ve dahili ticaretini yapmak.
13. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir.
14. Konusu ile ilgili işler için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler kurmak, kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmek, acentelik, bayilik, dağıtıcılık, mümessillik vb. özel statülerde ticari yetkiler almak ve vermek.
15. Konusu ile ilgili branşlarda yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, distribütörlükler almak, vermek, yurtiçinde ve yurtdışında bürolara kurmak, her türlü ticaret, sanayi imtiyazları, telif ve patent haklarını knowhow, ihtira beratı, maddi ve fikri haklar konusunda anlaşmalar yapmak, bunları satın almak, satmak veya kiraya vermek, devretmek ve devir almak kendi markasını tescil etmek.
16. İç ve dış piyasalardan kredi almak, kredi anlaşmaları yapmak, her türlü leasing işlemleri yapmak, ipotek ve menkul rehinleri almak veya vermek.
17. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.
Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
CEV BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL