DOĞU HES ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÖZTEPE MAH. İNÖNÜ CAD. BAŞKULE PLAZA SİT. NO:122/53 BAĞCILAR - BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:41:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : DOĞU HES ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : ORTAK SAYISI BİRDEN FAZLA LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 1.000.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3090620776
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235435-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225190
 • NACE Kodu : 351119
 • Mersis No : 0309062077600001
 • E-Tebligat Adresi : 25939-09632-29715
ENERJİ Meslek grubunda, BAĞCILAR / İSTANBUL Bölgesinde Elektrik enerjisi üretimi konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: Enerji Sektöründe; Şirket elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, kiralanması, işletmeye alınması, işletilmesi, devir edilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen enerjinin ve/veya kapasitenin müşterilere (o satışı faaliyetlerinde bulunmak amacı ile kurulmuştur.Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere ve Elektrik Piyasası Mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. Elektrik Piyasası Mevzuatında öngörülen piyasa payı kısıtlamaları ile sınırlı olmak kaydıyla; 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek. 2) Üretilen elektrik enerjisi veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. 3) Dağıtım şirketlerine doğrudan pay sahibi olmamak ve dağıtım şirketleri ile kontrol ilişkisine girmemek. 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 5) Yurt içinde ve dışında her türlü madencilik faaliyetlerinde bulunmak, taş, çakıl, kil vb. gibi her türlü maden ve malzeme ocakları işletmek, bunlarla ilgili her türlü maden ruhsatı ve imtiyazı almak ve devir etmek, rödevans sözleşmeleri yapmak, faaliyette bulunduğu madenlerle ilgili her türlü tesisi kurmak, kiralamak, kiraya vermek, taşeron kullanarak yaptırmak, fason olarak maden çıkarttırmak ve işlettirmek, bu faaliyetlerden elde ettiği madenleri yurt içinde ve dışında satmak, kendi ihtiyaçları için kullanmak ve nakletmek. 6) Yurt içinde ve dışında Petrol, Doğalgaz, Asfalt, Asfaltitler, Bitümlü Şist, Kömür vb. gibi madenlerin arama, geliştirme, işleme, işletme, rafinaj, üretim, zenginleştirme, iletim, taşıma, depolama, dağıtım, toptan ve perakende alım ve satımını yapmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü Jeoloji, Jeofizik, Sondaj, Geliştirme, Üretim faaliyetlerinde bulunmak ve ilgili mevzuatlar kapsamında onay, ruhsat, yetki belgesi vb. izinleri almak. 7) Yurt içinde ve dışında Hidroelektrik Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Hidrojen Enerjisi, (Hidrotermal (Enerji, Jeotermal Enerji, ( Biyokütle Enerjisi, Deniz Kökenli Yenilenebilir, Enerji vb. gibi enerji üretimi yapılabilecek mevcut ve ilerde doğabilecek enerji kaynaklarından arama, geliştirme, işleme, işletme, üretim, taşıma, dağıtım, iletim, toptan ve perakende alım ve satımını yapmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü Jeoloji, Jeofizik, Sondaj, Geliştirme, Üretim faaliyetlerinde bulunmak ve ilgili mevzuatlar kapsamında onay, ruhsat, yetki belgesi vb. izinleri almak. 8) Yurt içinde ve dışında Jeotermal (Kaynaklar, Doğal Mineralli Sular ve Jeotermal Kökenli Gazın aranması, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, işletilmesi, kaptajı, taşınması, dağıtılması, iletimi, toptan ve perakende alım ve satımını yapmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü Jeoloji, Jeofizik, Sondaj, (o Geliştirme, (Üretim faaliyetlerinde bulunmak ve ilgili mevzuatlar kapsamında onay, ruhsat, yetki belgesi vb. izinleri almak. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere, Elektrik Enerjisi (Piyasası (Mevzuatına uymak ve ilgili kurum veya kuruluşlardan gerekli izin veya lisansları almak kaydıyla aşağıdaki konularda faaliyete bulunacaktır. İnşaat Sektöründe; 1- Toplu ve münferit konut, han, çarşı, işyeri, fabrika, sınai tesisleri, köprü vb. gibi inşaat taahhüt işlerinin gerek şirket olarak gerekse gerçek veya tüzel kişilerle birlikte ortaklıklar kurmak suretiyle yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında konusuyla ilgili taahhüt işleri, proje, mühendislik, mimarlık, kontrolörlük, müşavirlik, organizasyon işlerini yapmak, müteahhitlik karneleri devir almak ve devir etmek. 3- Şirket amacı ve uğraşı konusuyla ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira hak beratlarını, imtiyaz ve telif haklarını marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, gayri maddi haklarını imtiyaz ve telif haklarını marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, gayri maddi haklarını iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, üzerlerinde intifa ve rehin haklarını tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak. 4- Her türlü taşınmazı satın almak ve bizzat inşa ederek sahip olmak, bunları kiralamak ve satmak, bunlar üzerinde başkalarına telkin ve ipotek haklarını tesis etmek veya kendi alacaklarını teminen gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde ipotek veya rehin almak, her türlü teminatlı ve teminatsız yurt içinde ve yurt dışında istikraz mukaveleleri akdetmek, banka ve sair müesseselerden kredi almak, 5- İnşaat sanayi ile yeraltı - üstü Bayındırlık, Kara Yolları, Köy Hizmetleri, Devlet Su İşleri, Milli Eğitim, Özel İdare, Tekel Müdürlüğü vb. gibi Resmi Daireler hizmetlerinin inşaat yapım, onarımı gerek kendilerini temin edeceklerini arsalara inşaatlar yapımı ve satımını yapmak. İnşaat taahhütlerine müteahhit sıfatıyla girmek ve inşaatlar yapmak. Konusuyla ilgili her çeşit yol, demir yolu, kanal, köprü, tünel, liman, rıhtım, baraj, istinat duvarı, konut inşaatları, akarsu düzenlemeleri, işyeri, otel, motel, vb. yapılar yapmak ve satmak, inşaat ve iş makineleri, alet ve edevatı, bunlara ait yedek parçaları, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
DOĞU HES ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL