GND TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ

HASANPAŞA MAH. UZUNÇAYIR CAD. KONAK İŞ MERKEZİ A BLOK NO:30 İÇ KAPI NO:28 KADIKÖY - KADIKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.10.2021 23:54:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : GND TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 8 Ekim 2021 Cuma
 • Sermaye : 100.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KADIKÖY VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3961406485
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 332830-5
 • Oda Sicil Numarası : 1323127
 • NACE Kodu : 279008
 • Mersis No : 0396140648500001
 • E-Tebligat Adresi : 25858-30641-53963
ELEKTRİK EKİPMANLARI Meslek grubunda, KADIKÖY / İSTANBUL Bölgesinde Kendine özel fonksiyonu olan elektrikli makine ve cihazların imalatı (anten yükselteçleri, çitlere elektrik verici cihazlar, tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makineler, ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri vb.) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; - Her türlü elektrik, elektronik, otomasyon, robot, makine, teçhizat, alet ve cihazları ile bunların yedek aksam ve malzemelerini, mamul ve yarı mamul halinde toptan ve perakende olarak alım satım, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. - Elektronik, bilgisayar, telekomünikasyon mobil haberleşme, havacılık, savunma sanayi, ölçümleme, tıp elektroniği ve her türlü laboratuar donanımı konularıyla ilgili tasarım, program, teknik servis, bakım üniteleri oluşturmak ve bu hizmetleri vermek. - Üretim ve otomasyonuna yönelik uygulamalar yapmak (tezgah ve makinelerin otomasyonu, fabrika içi otomasyon sistemleri ve tarımda otomasyon uygulamalar) - Sağlık ve tıp ile ilgili uygulamalar, silah ve savunma sistemleri, güvenlik sistemleri, çalışma koşullar inin insan için uygun olmadığı çevrelerdeki (uzay, yangın, petrol vb.) uygulamalar. Eğitim ve eğlence amaçlı uygulamalar. - Gömülü patlayıcıların tespiti ve her türlü manyetik alan uygulamalar ile elektrik makineleri üzerinde çalışmalarını gerçekleştirmek. - Endüstriyel otomasyon alanında SCDA (veri tabanlı gözetleme ve kontrol) uygulama yazılımları. Bina otomasyonu alanında sistem mühendisliği ve uygulama yazılımları, PC temelli veri toplama ve kontrol yazılımları üzerinde araştırma geliştirme çalışmaları yapmak. - Her türlü endüstriyel hammaddeler, yarı mamul ve mamullerin (demir, çelik, bakır, pirinç vb. metal ve ametal, bilumum demir çelik ve organik ürünlerinin ve bunların alaşımından elde edilen tüm ürünlerin vb.) imali, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında mağazalar açmak, kiralamak, kiraya vermek. Bayilikler alıp, bayilikler vermek. - Her türlü iletken, yarı iletken ve süper iletken malzeme ve devre elemanları tasarımı ve imalatını yapmak. - Konusu ile ilgili eğitim hizmeti ve teknik servis hizmeti vermek. - Konusu ile ilgili hizmetleri ve faaliyetleri yürütebilmek için her türlü nakil vasıtaları, arsa, bina ve tesisler, teçhizat, ticari, sınai malları satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak. - Şirket iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği ticari, sınai muamelatı yapabilir. Bu cümleden olmak üzere özellikle patent beratı, marka gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi adına tescil ettirebilir, devredebilir. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir. a) Şirket amacı ile ilgili olarak, imalat, ithalat, ihracat, fason, dahili ticaret, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, bayilik, distribütörlük, teknik müşavirlik, pazarlamacılık ve toptancılık işleri. b) Şirketin işleri için ilgili mercilerden izin almak kaydıyla iç ve dış piyasalarda uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar ahdetmek, emval ve kefalet kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emtia akreditif ve yatırım kredileri, açık krediler, senet üzerinde avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek. c) Şirketin faaliyet konularına giren ticari, sınai yatırım ve faaliyetlerde bulunmak. d) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. e) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için gerekli her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idare binaları ve hizmet binaları ile buna mümasil tesislerin kurulması, bizzat veya başkalarına i hale suretiyle inşa etmek, bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiraya almak, devir veya ferağ etmek ve üzerlerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. f) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı, tesis etmek, gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde itiraz, tevhid ve parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek. g) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek, tesis ve FEK edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi. h) Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, i) Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, teşvik tedbirlerinden yararlanmak, j) İştigal konusu ile ilgili eğitim, araştırma, geliştirme, danışmanlık ve proje faaliyetlerinde bulunmak, k) İştigal konusunu gerçekleştirebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanmak ve bu konuda iş birliği yapmak amacı ile ilgili olarak uluslararası sergiler, fuarlar ve panayırlara iştirak etmek. l) Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, imtiyaz, ihtira beratı ve patent alma, bunları tamamen veya kısmen başkalarına devretmek. Teknik bilgi anlaşmaları yapmak, m) Bakım ve onarım hizmeti vermek.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
GND TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL