HARMAN HV TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

VİŞNEZADE MAH. ŞEHİT MEHMET SOK. MAÇKA RESIDENCES NO:9 KAT:B4 BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.03.2014 00:00:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : HARMAN HV TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 17 Mart 2014 Pazartesi
  • Sermaye : 50000
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 914465
  • NACE Kodu : 551002
a-Turizm alan ve merkezlerinde iç ve dış turizme hizmet veren her türlü müstakil veya iştirak halinde keza yurt dışı iştirakler ile turistik amaca yönelik her türlü otel, motel, kamping, tatil köyü, günübirlik tatil yeri, yat limanı, yat işletmeciliği, pansiyon, kaplıcalar, sağlık turizm tesisleri, lokanta, restoran, sportif tesisler gibi dinlenme ve konaklama tesisleri, sahil siteleri, sahil siteleri yüzme havuzu, gazino, diskotek, gece kulübü ve benzeri eğlence yerleri ve her türlü turistik tesisleri yapmak için gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, arsa ve araziler almak ve bunlar üzerine gerekli plan ve projeler yaptırmak, inşaatlarını yapmak, bunların üzerine her türlü hukuki mali ticari tasarrufta bulunabilir, bunları inşaa ettirebilir, kiraya verir veya kiralar. Bunların üzerine ipotek ve şerh alabilir, rehin, ipotek ve şerh verebilir, bunları kaldırabilir. b-Turizm yatırımcılığı, pazarlamacılığı, organizasyon ve acenteliği hizmetlerini yapmak ve yaptırmak, Rent car işletmeciliği yapmak, c-İç ve dış turizme hizmet veren her türlü turistik tesislerin inşaası gibi yatırımlara girişebilir. Şirketin gireceği bu tür yatırımlar tevsii şeklinde olabilir. Şirket bu tür yatırımları kendisi gerçekleştirebileceği gibi, kuracağı başka şirketler vasıtası ile, kurulu veya kurulacak şirketlere ortak olmak suretiyle de gerçekleştirebilir. Şirket bu tür faaliyetleri yurt içindeki şirket yada şahıslarla gerçekleştirebileceği gibi, yabancı sermaye kanunu çerçevesinde yurt dışındaki şahıs ve şirketlerle de gerçekleştirebilir. d-TC. Turizm Bakanlığınca öngörülen şartları yerine getirmek şartıyla, kuracağı turizm ve seyahat acenteleri kanalıyla, yurt içinde ve yurt dışında organize turlar düzenleyebilir, turizm konusuyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışından her türlü acentelik, bayilik, kara, deniz, hava ulaşım şirketlerinin bilet acenteliğini yapabilir. e-Şirketin amaçları doğrultusunda bankalardan veya yerli ve yabancı diğer kredi kuruluşlarından temin edeceği uzun orta ve kısa vadeli krediler karşılığı gayrimenkullerden bir kısmını veya tamamının ipotek olarak verilmesine, ipotek işlerinin yapılabilmesine veya bir diğer şahıs ve kuruluşlara yaptırılmasına, inşaat sözleşmeleri düzenlemeye, bankalar lehine tahsis edilmiş bulunan her hangi ipotek varsa fekkini ister. f-Turizm faaliyetleri ve turizm tesisleri ile ilgili olarak gerekli bulunan her türlü tefriş malzemesi, mutfak ve restoran malzemeleri, makine ve otel ekipmanları ile bulunan yedek parça ve aksesuarlarını almak, iş makineleri ve inşaat makineleri satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak. g-Konusu ile ilgili yurt içi, yurt dışı özel ve resmi kuruluşlara üye olmak, yurt içi ve yurtdışı acentelik, mümessillik, komisyonculuk ve tellaklık faaliyetlerini deruhte etmek, yurt içinde ve yurt dışında her türlü büro, mümessillik ve acentelik kurmak. h-Şirket ekonomik amaç ve konusuna giren işler için gerçek ve tüzel, yerli ve yabancı kişilerle birlikte yeni şirketler kurabilir veya böyle şirketlerin hisse senetlerini veya tahvillerini aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir. I-Turizm sektörü ve bu sektörün yan sanayi ile ilgili malzemenin imali için yatırım yapabilir, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunabilir. j-Her türlü halı, kilim, battaniye, bakır, pirinç, gümüş, mermer, lületaşı, kristal cam, turistik cam, turistik ve hediyelik eşyalar ile deri mamullerinden hediyelik ve turistik eşyaların toptan ve perakende, dahili ve harici ticaretini yapabilir veya yaptırabilir. k-Şirket konusuyla ilgili milli ve milletlerarası sergi ve fuarlara katılabilir. l-Turizm ile ilgili olarak, kanunların müsaade ettiği ölçüde kamu arazisini kendisine tahsis edilmesi konusunda talepte bulunarak bunları kiralayabilir, irtifak hakkı ve üst hakkı kurabilir ve bu arazi üzerine yaptığı ve yaptırdığı tesisleri işletebilir ve/veya kiraya verebilir. m-Ülkemizden ve yurt dışından inanç turizmi adı altında seyahat organizasyonları düzenlemek, bu alanda her türlü yasal prosedürü yerine getirmek, haç organizasyonları düzenlemek. n-Şirketin mevzuu ile ilgili faaliyetler için, faydalı know-how, izin ruhsatname ihtira beratı, lisans imtiyaz alameti, farika, patent gibi haklar istihsal ve iktisap edebilir, kullanabilir veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, devir edebilir, devir alabilir. o-Turizm yatırımcılığı, işletmeciliği, seyahat acenteciliği, tur operatörlüğü, organizasyonlar konusunda danışmanlık yapmak, fizibiliteler hazırlamak, turizm tesislerinin etkin ve verimli çalışması konusunda kurulmakta olan ya da faaliyette olan tesislerin analizlerini yapmak, turizm yatırımcılarına ve işletmecilerine pazarlama, işletme, finans konularında danışmanlık hizmeti vermek, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul mülkiyeti veya ipotek, irtifak ve üst hakkı gibi mülkiyetten gayri ayni haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde her çeşit tasarrufi muamelelerde bulunabilir, iktisap edeceği bütün ayni, mukavelevi hakların tapuda tescil, terkin fekki ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
HARMAN HV TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL