HD BESİN UNLU MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FERAH MAH. FERAH CAD. NO:104 A ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 3.03.2020 00:44:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : HD BESİN UNLU MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 17 Şubat 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 200.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ÜMRANİYE VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 4610896385
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 236056-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225813
 • NACE Kodu : 107102
 • Mersis No : 0461089638500001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-83541-63033
EKMEK, UN VE UNLU MAMÜLLER Meslek grubunda, ÜSKÜDAR / İSTANBUL Bölgesinde Fırın ürünleri imalatı (ekmek, pide, simit, vb. dahil, taze pastane ürünlerinin imalatı hariç) konularında hizmet vermektedir. 1- Yurtiçinde ve yurtdışında unlu mamuller ve ekmek yapımı toptan ve perakende satış üretim ve dağıtımının yapılması için fırın işyerleri, satış işyerleri, açmak; ekmek ve unlu mamullerin imalatında kullanılan hammadde, katık maddeleri, malzeme, araç ve gereçlerin yapımı ticareti, ihracat ve ithalatını yapmak, 2- Ekmek ve tüm unlu mamuller ile ilgili her türlü tarım ürünü ve hammadde, yarı mamul, mamul ve emtianın imali alım satımı dağıtım pazarlaması ithalat ve ihracatını yapmak, 3- Ekmek ve tüm unlu mamullerin üretimi ile ilgili her türlü un, maya, katkı maddesi, tuz v.b. diğer hammadde ve yardımcı malzemelerin alım satımı dağıtım ve pazarlaması ithalat ihracatını yapmak, 4- Yurt içinde ve yurtdışında un ve undan mamul her türlü katkılı ve katkısız ekmek ve unlu mamul tatlılar, tuzlular ve buna benzer un ürünlerinin üretimini yapıp bu üretimleri yurtiçinde ve yurtdışında toptan ve perakende satışı ile üretim ve dağıtımının yapılması pazarlanması ve alım satımını yapmak, 5- Un ve undan mamul her türlü katkılı ve katkısız ekmek ve unlu mamul tatlılar, tuzlular ve buna benzer unlu ürünlerin üretim dağıtım ve pazarlaması için gerekli olan hammadde yardımcı madde katkı maddeleri malzeme ile üretim dağıtım ve pazarlaması için gerekli olan araç makine ve diğer alet edevatı satın almak, ve gelişen teknolojiye göre un ve undan mamul her türlü katkılı ve katkısız ekmek ve unlu mamuller için gerekli üretim araçlarını satın almak, ihracat ithalatını yapmak kiralamak kiraya vermek 6- Diğer ekmek fırınları ve unlu mamul gerçek ve tüzel kişilikleri ile anlaşmalar akdederek onların mamullerini almak veya üretilenleri onlara satmak ve bu işyerlerini kiralamak veya mevcut işyerlerini kiraya vermek 7- Bayiler kurarak un ve undan mamul her türlü katkılı ve katkısız ekmek ve unlu mamul tatlılar ve tuzlular ve bunlara benzer unlu ürünlerin satışını yapmak, veya bayilikler tesis ederek onlar aracılığı ile satış yapmak, 8- Un ve undan mamul her türlü katkılı ve katkısız ekmek ve unlu mamul tatlılar, tuzlular ve buna benzer unlu ürünlerin üretimi için hizmet ve müşavirlikleri yapmak, Şirket Bu amaçlarını Gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir. a) Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat , ithalat , dahili ticaret , iç ve dış uluslar arası mümessillik , bayilik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık , toptancılık işlerini yapmak. b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta , kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet , açık krediler senet üzerinden avans kredileri , emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. c) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali , ticari , sınai , idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. d) Gerek 4875 Sayılı Doğrudan yabancılar yatırım kanununu gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili,ortaklık girişimlerinde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek. e) Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz, tevhid, parselasyon ile ilgili tasarruf ve muamelelerde bulunmak. f) Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alınabilmesi, ipotek tesis edilmesi ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilebilmesi. g) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgi olarak gerekli bilumum ruhsatnamelerin, müsaadelerin, istihsali, iktisabı, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları, her türlü yerli ve yabancı marka patent, ihtira berati, ihtira haklarının lisans ve imtiyazları- nın (KNOW-HOW) model, resim, bröve ve ticari unvanlarının yardım ve fikri hakların, müşavirlik, mühendislik, hizmetlerinin ve benzeri diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans antlaşmaları yapmak. h) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idari binaları ve hizmet binaları ile özel antre depolama tesislerini kurmak bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa ettirmek bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, Konu ile ilgili olarak resmi ve özel her türlü ihalelere katılmak. i) Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, makine ve taşıt araçlarının alınıp, satılması, ithalat ve ihracat edilmesi. j) Şirket işletme konusu ile ilgili faaliyetlerde buluna bilmek için, gerekli ve ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı özel hukuk ve kamu hukuku ve tüzel kişiler tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvil ve itfa senedi gibi değerleri aracılık yapmamak koşulu ile iktisap edebilir

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
HD BESİN UNLU MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL